EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:252:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 252, 19 септември 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.252.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 252

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
19 септември 2012 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 835/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (кадмий) (1)

1

 

*

Регламент (ЕС) № 836/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на оловото (1)

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 837/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година относно разрешаването на 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Aspergillus oryzae (DSM 22594), като фуражна добавка за домашни птици, отбити прасенца, свине за угояване и свине майки (притежател на разрешителното DSM Nutritional Products) (1)

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 838/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни (1)

9

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 839/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на уреята като фуражна добавка за преживни животни (1)

11

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) (1)

14

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 841/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) и Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) като фуражни добавки за всички животински видове (1)

17

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 842/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година относно разрешителното за препарата от лантаниев карбонат октахидрат като добавка в храни за кучета (титуляр на разрешителното — Bayer Animal Health GmbH) (1)

21

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 843/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година относно разрешителното за ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от Aspergillus niger (CBS 109.713), като добавка за използване при храненето на пуйки, отглеждани за разплод, дребни видове птици за угояване и отглеждани за носачки или за разплод и декоративни птици (титуляр на разрешителното е BASF SE) (1)

23

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 844/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за определяне на разпоредбите, необходими за изпълнението на процедурата по подновяване по отношение на активните вещества в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (1)

26

 

*

Регламент (ЕС) № 845/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за налагане на временно антидъмпингово мито върху вноса на някои стоманени продукти с органично покритие с произход от Китайската народна република

33

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 846/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

55

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2012/505/ЕС

 

*

Решение за изпълнение на Комисията от 17 септември 2012 година относно признаването на Египет по силата на Директива 2008/106/ЕО по отношение на системите за обучение и освидетелстване на морските лица (нотифицирано под номер C(2012) 6297)

57

 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top