EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:252:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 252, 19. september 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.252.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 252

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
19. september 2012


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 835/2012 af 18. september 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bilag XVII (cadmium) (1)

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 836/2012 af 18. september 2012 om ændring af bilag XVII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) for så vidt angår bly (1)

4

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 837/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Aspergillus oryzae (DSM 22594) som fodertilsætningsstof til fjerkræ, fravænnede smågrise, slagtesvin og søer (indehaver af godkendelsen er DSM Nutritional Products) (1)

7

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 838/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) som fodertilsætningsstof til alle dyrearter (1)

9

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 839/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af urinstof som fodertilsætningsstof til drøvtyggere (1)

11

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 840/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af 6-fytase (EC 3.1.3.26) produceret af Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) som fodertilsætningsstof til alle fuglearter, der er beregnet til slagtning, undtagen slagtekyllinger, slagtekalkuner og slagteænder, og alle fuglearter, der er beregnet til æglægning, undtagen æglæggende høner (indehaver af godkendelsen er Danisco Animal Nutrition) (1)

14

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 841/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) og Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) som fodertilsætningsstoffer til alle dyrearter (1)

17

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 842/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af et præparat af lanthancarbonatoctahydrat som fodertilsætningsstof til hunde (indehaver af godkendelsen er Bayer Animal Health GmbH) (1)

21

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 843/2012 af 18. september 2012 om godkendelse af endo-1,4-beta-xylanase produceret af Aspergillus niger (CBS 109.713) som fodertilsætningsstof til kalkuner opdrættet til avl, mindre udbredte fuglearter beregnet til slagtning og opdrættet til æglægning eller avl samt prydfugle (indehaver af godkendelsen er BASF SE) (1)

23

 

*

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 af 18. september 2012 om fastsættelse af de fornødne bestemmelser til gennemførelse af fornyelsesproceduren for aktivstoffer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1)

26

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 845/2012 af 18. september 2012 om indførelse af en midlertidig antidumpingtold på importen af visse stålprodukter, der er overtrukket med organisk materiale, med oprindelse i Folkerepublikken Kina

33

 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 846/2012 af 18. september 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

55

 

 

AFGØRELSER

 

 

2012/505/EU

 

*

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 17. september 2012 om anerkendelse af Egypten i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/106/EF for så vidt angår ordningerne for uddannelse og udstedelse af kvalifikationsbeviser til søfarende (meddelt under nummer C(2012) 6297)

57

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top