EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:149:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 149, 07 юни 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 149

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
7 юни 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 503/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

*

Регламент (ЕО) № 504/2008 на Комисията от 6 юни 2008 г. за прилагане на Директива 90/426/ЕИО и Директива 90/427/ЕИО на Съвета относно методите за идентификация на еднокопитни животни (1)

3

 

*

Регламент (ЕО) № 505/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за разрешаване на нова употреба на 3-фитаза (Natuphos) като фуражна добавка (1)

33

 

*

Регламент (ЕО) № 506/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 708/2007 на Съвета относно използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове

36

 

*

Регламент (ЕО) № 507/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1673/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на лен и на коноп за влакно (кодифицирана версия)

38

 

*

Регламент (ЕО) № 508/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година относно определението за белено зърно и лющено зърно от зърнени култури, което се прилага при предоставянето на възстановяване при износ (кодифицирана версия)

55

 

*

Регламент (ЕО) № 509/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за определяне на окончателното допълнително количество сурова тръстикова захар с произход от държавите от АКТБ и Индия за снабдяване на рафинериите за пазарната 2007/2008 година

59

 

*

Регламент (ЕО) № 510/2008 на Комисията от 6 юни 2008 година за изменение на приложение VI към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета за пазарната 2008/2009 година

61

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/420/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 7 април 2008 година за подписването и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

63

Споразумение между Европейската общност и правителството на Австралия относно някои аспекти на авиационните услуги

65

 

 

2008/421/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2008 година за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система в Конфедерация Швейцария

74

 

 

2008/422/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2008 година за декласифициране на приложение 4 към наръчника SIRENE, приет от изпълнителния комитет, създаден съгласно Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 г. („Шенгенската конвенция от 1990 г.“)

78

 

 

Комисия

 

 

2008/423/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 8 май 2008 година за определяне на нов краен срок за подаване на досиета за някои вещества, които следва да бъдат проучени в рамките на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2008) 1736)

79

 

 

2008/424/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 6 юни 2008 година относно защитните мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от субтип H7 в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2008) 2666)

81

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top