EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:149:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 149, 07. juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 149

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

51. årgang
7. juni 2008


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 503/2008 af 6. juni 2008 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 504/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelse af Rådets direktiv 90/426/EØF og 90/427/EØF for så vidt angår metoder til identifikation af enhovede dyr (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 505/2008 af 6. juni 2008 om godkendelse af en ny anvendelse af 3-fytase (Natuphos) som fodertilsætningsstof (1)

33

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 506/2008 af 6. juni 2008 om ændring af bilag IV til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

36

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 507/2008 af 6. juni 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (kodificeret udgave)

38

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 508/2008 af 6. juni 2008 om den definition af afskallet korn og af afrundet korn, der gælder ved ydelse af eksportrestitution (kodificeret udgave)

55

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2008 af 6. juni 2008 om fastsættelse af den sidste supplerende mængde rårørsukker med oprindelse i AVS-staterne og Indien til levering til raffinaderierne for produktionsåret 2007/08

59

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 510/2008 af 6. juni 2008 om ændring af bilag VI til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for produktionsåret 2008/09

61

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

 

2008/420/EF

 

*

Rådets afgørelse af 7. april 2008 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Australiens regering om visse aspekter af lufttrafik

63

Aftale mellem det Europæiske Fællesskab og Australiens Regering om visse aspekter af lufttrafik

65

 

 

2008/421/EF

 

*

Rådets afgørelse af 5. juni 2008 om anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Det Schweiziske Forbund

74

 

 

2008/422/EF

 

*

Rådets afgørelse af 5. juni 2008 om afklassificering af den del af Sirenehåndbogen, der er vedtaget af Schengeneksekutivkomitéen, som er nedsat ved bestemmelserne i artikel 132 i konventionen om gennemførelse af Schengenaftalen af 14. juni 1985 (1990-Schengenkonventionen)

78

 

 

Kommissionen

 

 

2008/423/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 8. maj 2008 om fastsættelse af en ny frist for indsendelse af dossierer for visse stoffer, der skal undersøges i forbindelse med det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF (meddelt under nummer K(2008) 1736)

79

 

 

2008/424/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 6. juni 2008 om beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H7 i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2008) 2666)

81

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top