Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:149:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 149, 07 juni 2008


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 149

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

51 årgången
7 juni 2008


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 503/2008 av den 6 juni 2008 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur (1)

3

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 505/2008 av den 6 juni 2008 om godkännande av ett nytt användningsområde för 3-fytas (Natuphos) som fodertillsats (1)

33

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 506/2008 av den 6 juni 2008 om ändring av bilaga IV till rådets förordning (EG) nr 708/2007 om användning av främmande och lokalt frånvarande arter i vattenbruk

36

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 av den 6 juni 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1673/2000 om den gemensamma organisationen av marknaderna för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (kodifierad version)

38

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 508/2008 av den 6 juni 2008 om den definition av helgryn och pärlgryn av spannmål som ska tillämpas vid beviljande av exportbidrag (kodifierad version)

55

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 509/2008 av den 6 juni 2008 om fastställande av den slutliga tilläggskvantiteten för rörråsocker med ursprung i AVS-länderna och Indien för leverans till raffinaderier för regleringsåret 2007/08

59

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 510/2008 av den 6 juni 2008 om ändring av bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 för regleringsåret 2008/09

61

 

 

II   Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt

 

 

BESLUT

 

 

Rådet

 

 

2008/420/EG

 

*

Rådets beslut av den 7 april 2008 om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Australiens regering om vissa luftfartsaspekter

63

Avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australiens regering om vissa luftfartsaspekter

65

 

 

2008/421/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 juni 2008 om tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem i Schweiziska edsförbundet

74

 

 

2008/422/EG

 

*

Rådets beslut av den 5 juni 2008 om hävande av sekretessen för bilaga 4 till Sirenehandboken som antagits av verkställande kommittén, inrättad genom konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (1990 års Schengenkonvention)

78

 

 

Kommissionen

 

 

2008/423/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 8 maj 2008 om ändring av tidsfristen för att lägga fram dokumentation om vissa ämnen som ska granskas inom det tioåriga arbetsprogram som avses i artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG [delgivet med nr K(2008) 1736]

79

 

 

2008/424/EG

 

*

Kommissionens beslut av den 6 juni 2008 om skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa av subtyp H7 i Förenade kungariket [delgivet med nr K(2008) 2666]

81

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top