EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:149:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 149, 2008. gada 07. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 149

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

51. sējums
2008. gada 7. jūnijs


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 503/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 504/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko īsteno Padomes Regulas 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju (1)

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 505/2008 (2008. gada 6. jūnijs) par atļauju jaunā veidā lietot preparātu 3-fitāze (Natuphos) kā barības piedevu (1)

33

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 506/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko groza IV pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 708/2007 par svešzemju un vietējā areālā nesastopamu sugu izmantošanu akvakultūrā

36

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 507/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1673/2000 par šķiedras linu un kaņepju tirgu kopīgo organizāciju piemērošanai (Kodificēta versija)

38

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 508/2008 (2008. gada 6. jūnijs) par atsēnalotu graudu un grūbu definīciju, ko piemēro, piešķirot eksporta kompensācijas (Kodificēta versija)

55

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 509/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko 2007./2008. tirdzniecības gadam nosaka galīgo papildu daudzumu ĀKK valstu un Indijas izcelsmes niedru jēlcukura piegādei rafinēšanas uzņēmumiem

59

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 510/2008 (2008. gada 6. jūnijs), ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1234/2007 VI pielikumu attiecībā uz 2008./2009. tirdzniecības gadu

61

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Padome

 

 

2008/420/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 7. aprīlis) par to, lai parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

63

Nolīgums starp Eiropas Kopienu un Austrālijas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem

65

 

 

2008/421/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 5. jūnijs) par tādu Šengenas acquis noteikumu piemērošanu Šveices Konfederācijā, kuri attiecas uz Šengenas Informācijas sistēmu

74

 

 

2008/422/EK

 

*

Padomes Lēmums (2008. gada 5. jūnijs) par 4. pielikuma deklasificēšanu SIRENE rokasgrāmatā, ko pieņēmusi Izpildu komiteja, kura izveidota ar Konvenciju, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas līgumu (“1990. gada Šengenas konvencija”)

78

 

 

Komisija

 

 

2008/423/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 8. maijs) par jauna dokumentācijas iesniegšanas termiņa noteikšanu attiecībā uz dažām vielām, kas jāpārbauda saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK 16. panta 2. punktā minēto 10 gadu darba programmu (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 1736)

79

 

 

2008/424/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2008. gada 6. jūnijs) par aizsardzības pasākumiem saistībā ar īpaši patogēnu H7 apakštipa putnu gripu Apvienotajā Karalistē (izziņots ar dokumenta numuru K(2008) 2666)

81

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top