EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:180:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 180, 21 май 2021 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 180

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 64
21 май 2021 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/804 на Съвета от 20 май 2021 година за прилагане на член 15, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 747/2014 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

1

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/805 на Комисията от 8 март 2021 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) 2019/6 на Европейския парламент и на Съвета ( 1 )

3

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/806 на Комисията от 10 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на въглероден диоксид, получен от пропан, бутан или смес от двете чрез изгаряне, като активно вещество в приложение I към него ( 1 )

78

 

*

Делегиран регламент (ЕС) 2021/807 на Комисията от 10 март 2021 година за изменение на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета с цел включване на калиев сорбат като активно вещество в приложение I към него ( 1 )

81

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/808 на Комисията от 22 март 2021 година относно изпълнението на аналитични методи за остатъци от фармакологичноактивни субстанции, използвани при животни, отглеждани за производство на храни, и относно тълкуването на резултати, както и относно методите, които трябва да се използват за вземане на проби, и за отмяна на решения 2002/657/ЕО и 98/179/ЕО ( 1 )

84

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/809 на Комисията от 20 май 2021 година за неодобряване на ферментирал екстракт от листа на Symphytum officinale L. (черен оман) като основно вещество в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита ( 1 )

110

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/810 на Комисията от 20 май 2021 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/2021/808 по отношение на преходните разпоредби относно някои вещества, изброени в приложение II към Решение 2002/657/ЕО ( 1 )

112

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/811 на Комисията от 20 май 2021 година за изменение на приложение I към Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 за определяне на специални мерки за контрол във връзка с африканската чума по свинете ( 1 )

114

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2021/812 на Съвета от 10 май 2021 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране в състав „Търговия“ и на Съвета за асоцииране, създадени със Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, във връзка с даването на положително становище относно одобрената от правителството на Грузия подробна пътна карта за прилагането на законодателството в областта на обществените поръчки и за признаване на приключването на етап 1 от приложение XVI-Б към посоченото Споразумение за асоцииране

147

 

*

Решение (ОВППС) 2021/813 на Съвета от 20 май 2021 година за изменение на Решение 2014/486/ОВППС относно консултативна мисия на Европейския съюз за реформа в сектора на гражданската сигурност в Украйна (EUAM Ukraine)

149

 

*

Решение (ОВППС) 2021/814 на Съвета от 20 май 2021 година за изменение на Решение (ОВППС) 2017/915 относно информационни дейности на Съюза в подкрепа на прилагането на Договора за търговията с оръжие

151

 

*

Решение за изпълнение (ОВППС) 2021/815 на Съвета от 20 май 2021 година за прилагане на Решение 2014/450/ОВППС относно ограничителни мерки с оглед на положението в Судан

152

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top