EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:180:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 180, 2021 m. gegužės 21 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 180

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

64 metai
2021m. gegužės 21d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/804, kuriuo įgyvendinama Reglamento (ES) Nr. 747/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane 15 straipsnio 3 dalis

1

 

*

2021 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/805, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/6 II priedas ( 1 )

3

 

*

2021 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/806, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įtrauktas anglies dioksidas, gautas deginant propaną, butaną arba jų mišinį ( 1 )

78

 

*

2021 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2021/807, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012, kad į jo I priedą kaip veiklioji medžiaga būtų įtrauktas kalio sorbatas ( 1 )

81

 

*

2021 m. kovo 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/808 dėl maistiniams gyvūnams skiriamų farmakologiškai aktyvių medžiagų liekanų analizės metodų veiksmingumo bei rezultatų aiškinimo ir dėl mėginių ėmimo metodų, kuriuo panaikinami sprendimai 2002/657/EB ir 98/179/EB ( 1 )

84

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/809, kuriuo, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką, fermentuotas Symphytum officinale L. (taukių) lapų ekstraktas nepatvirtinamas kaip pagrindinė medžiaga ( 1 )

110

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/810, kuriuo iš dalies keičiamos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/2021/808 pereinamojo laikotarpio nuostatos, taikomos tam tikroms Sprendimo 2002/657/EB II priede išvardytoms medžiagoms ( 1 )

112

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/811, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/605, kuriuo nustatomos specialios afrikinio kiaulių maro kontrolės priemonės, I priedas ( 1 )

114

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2021 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimas (ES) 2021/812 dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Gruzijos asociacijos susitarimu įsteigtame Asociacijos komitete prekybos klausimais ir Asociacijos taryboje, dėl palankios nuomonės dėl Gruzijos Vyriausybės patvirtinto išsamaus su viešaisiais pirkimais susijusių teisės aktų įgyvendinimo veiksmų plano ir dėl pripažinimo, kad to asociacijos susitarimo XVI-B priedo 1 etapas baigtas

147

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/813, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2014/486/BUSP dėl Europos Sąjungos patariamosios misijos civilinės saugumo sektoriaus reformos srityje Ukrainoje (EUAM Ukraine)

149

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2021/814, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (BUSP) 2017/915 dėl Sąjungos informavimo veiklos remiant Sutarties dėl prekybos ginklais įgyvendinimą

151

 

*

2021 m. gegužės 20 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (BUSP) 2021/815, kuriuo įgyvendinamas Sprendimas 2014/450/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Sudane

152

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top