EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:180:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 180, 21 maj 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 180

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

64 årgången
21 maj 2021


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2021/804 av den 20 maj 2021 om genomförande av artikel 15.3 i förordning (EU) nr 747/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sudan

1

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/805 av den 8 mars 2021 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 ( 1 )

3

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/806 av den 10 mars 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp koldioxid som framställs genom förbränning av propan, butan eller en blandning av båda som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

78

 

*

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/807 av den 10 mars 2021 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 för att ta upp kaliumsorbat som ett verksamt ämne i bilaga I till den förordningen ( 1 )

81

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/808 av den 22 mars 2021 om prestanda och utförande för analysmetoder avseende resthalter av farmakologiskt aktiva substanser som används till livsmedelsproducerande djur, om tolkning av resultat och om de metoder som ska användas för provtagning samt om upphävande av besluten 2002/657/EG och 98/179/EG ( 1 )

84

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/809 av den 20 maj 2021 om att inte godkänna fermenterat extrakt av blad från Symphytum officinale L. (äkta vallört) som allmänkemikalie i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden ( 1 )

110

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/810 av den 20 maj 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2021/2021/808 vad gäller övergångsbestämmelser för vissa substanser som förtecknas i bilaga II till beslut 2002/657/EG ( 1 )

112

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/811 av den 20 maj 2021 om ändring av bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/605 om särskilda åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest ( 1 )

114

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2021/812 av den 10 maj 2021 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i associeringskommittén i dess konstellation för handelsfrågor och i det associeringsråd som inrättats genom associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, vad gäller ett positivt yttrande om den övergripande färdplan som godkänts av Georgiens regering för genomförandet av lagstiftning om offentlig upphandling och om erkännande av slutförandet av fas 1 i bilaga XVI-B till det associeringsavtalet

147

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/813 av den 20 maj 2021 om ändring av beslut 2014/486/Gusp om Europeiska unionens rådgivande uppdrag för reform av den civila säkerhetssektorn i Ukraina (EUAM Ukraina)

149

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2021/814 av den 20 maj 2021 om ändring av beslut (Gusp) 2017/915 om unionens utåtriktade verksamhet till stöd för vapenhandelsfördragets genomförande

151

 

*

Rådets genomförandebeslut (Gusp) 2021/815 av den 20 maj 2021 om genomförande av beslut 2014/450/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sudan

152

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top