EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:180:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 180, 21 mei 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 180

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

64e jaargang
21 mei 2021


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/804 van de Raad van 20 mei 2021 tot uitvoering van artikel 15, lid 3, van Verordening (EU) nr. 747/2014 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Sudan

1

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/805 van de Commissie van 8 maart 2021 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/6 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

3

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/806 van de Commissie van 10 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad teneinde koolstofdioxide, door middel van verbranding verkregen uit propaan, butaan of een mengsel van beide stoffen, als werkzame stof in bijlage I bij die verordening op te nemen ( 1 )

78

 

*

Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/807 van de Commissie van 10 maart 2021 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad teneinde kaliumsorbaat als werkzame stof in bijlage I bij die verordening op te nemen ( 1 )

81

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/808 van de Commissie van 22 maart 2021 betreffende de prestaties van analysemethoden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen die bij voedselproducerende dieren worden gebruikt, betreffende de interpretatie van de resultaten en betreffende de toe te passen methoden voor bemonstering, en tot intrekking van de Beschikkingen 2002/657/EG en 98/179/EG ( 1 )

84

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/809 van de Commissie van 20 mei 2021 tot niet-goedkeuring van gefermenteerd extract van de bladeren van Symphytum officinale L. (smeerwortel) als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen ( 1 )

110

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/810 van de Commissie van 20 mei 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2021/808 wat betreft overgangsbepalingen voor bepaalde stoffen die in bijlage II bij Beschikking 2002/657/EG zijn opgenomen ( 1 )

112

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2021/811 van de Commissie van 20 mei 2021 tot wijziging van bijlage I bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/605 tot vaststelling van bijzondere maatregelen ter bestrijding van Afrikaanse varkenspest ( 1 )

114

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2021/812 van de Raad van 10 mei 2021 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Associatiecomité in zijn samenstelling voor handelsvraagstukken en in de Associatieraad opgericht krachtens de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, met betrekking tot een positief advies over het door de regering van Georgië goedgekeurde uitgebreide stappenplan voor de uitvoering van wetgeving inzake overheidsopdrachten en houdende erkenning van de voltooiing van fase 1 van bijlage XVI-B bij die Associatieovereenkomst

147

 

*

Besluit (GBVB) 2021/813 van de Raad van 20 mei 2021 tot wijziging van Besluit 2014/486/GBVB betreffende de adviesmissie van de Europese Unie voor de hervorming van de civiele veiligheidssector in Oekraïne (EUAM Ukraine)

149

 

*

Besluit (GBVB) 2021/814 van de Raad van 20 mei 2021 tot wijziging van Besluit (GBVB) 2017/915 over activiteiten van de Unie ter ondersteuning van de uitvoering van het Wapenhandelsverdrag

151

 

*

Uitvoeringsbesluit (GBVB) 2021/815 van de Raad van 20 mei 2021 tot uitvoering van Besluit 2014/450/GBVB betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Sudan

152

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top