EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:264:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 264, 9 октомври 2015 г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0618

Официален вестник

на Европейския съюз

L 264

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 58
9 октомври 2015 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 2015 година относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към схемата на Съюза за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО ( 1 )

1

 

 

II   Незаконодателни актове

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1815 на Комисията от 8 октомври 2015 година за изменение за 238-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени физически лица и образувания, свързани с мрежата на Ал Кайда

6

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/1816 на Комисията от 8 октомври 2015 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

*

Решение (ЕС) 2015/1817 на Съвета от 6 октомври 2015 година относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на шестдесет и шестата сесия на Изпълнителния комитет на Програмата на върховния комисар на ООН за бежанците

13

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ ОРГАНИТЕ, СЪЗДАДЕНИ С МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

*

Решение № 1/2015 на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — Република Молдова от 7 юли 2015 година за приемане на процедурен правилник на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие [2015/1818]

15

 

*

Решение № 2/2015 на Подкомитета по търговия и устойчиво развитие ЕС — Република Молдова от 7 юли 2015 година за приемане на списък на експерти в областта на търговията и устойчивото развитие в съответствие с член 379, параграф 3 от Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една страна, и Република Молдова, от друга страна [2015/1819]

17

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top