EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:264:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 264, 9 oktober 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 264

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

58 årgången
9 oktober 2015


Innehållsförteckning

 

I   Lagstiftningsakter

Sida

 

 

BESLUT

 

*

Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/1814 av den 6 oktober 2015 om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG ( 1 )

1

 

 

II   Icke-lagstiftningsakter

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1815 av den 8 oktober 2015 om ändring för tvåhundratrettioåttonde gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

6

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1816 av den 8 oktober 2015 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

11

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (EU) 2015/1817 av den 6 oktober 2015 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det sextiosjätte mötet i verkställande kommittén för programmet för Förenta nationernas flyktingkommissarie

13

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Beslut nr 1/2015 av underkommittén för handel och hållbar utveckling EU–Moldavien av den 7 juli 2015 om antagande av arbetsordningen för underkommittén för handel och hållbar utveckling EU–Moldavien [2015/1818]

15

 

*

Beslut nr 2/2015 av underkommittén för handel och hållbar utveckling EU–Moldavien av den 7 juli 2015 om antagande av förteckningen över experter på handel och hållbar utveckling i enlighet med artikel 379.3 i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan [2015/1819]

17

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top