EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Dokuments 32006L0082

Komisijas Direktīva 2006/82/EK ( 2006. gada 23. oktobris ), ar ko pielāgo Direktīvu 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem un Direktīvu 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

OV L 362, 20.12.2006., 94./96. lpp. (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 348M , 24.12.2008., 962./967. lpp. (MT)
Īpašais izdevums bulgāru valodā: Nodaļa 13 Sējums 057 Lpp. 173 - 175
Īpašais izdevums rumāņu valodā: Nodaļa 13 Sējums 057 Lpp. 173 - 175
Īpašais izdevums horvātu valodā: Nodaļa 13 Sējums 038 Lpp. 137 - 139

Vairs nav spēkā

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/82/oj

20.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 362/94


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/82/EK

(2006. gada 23. oktobris),

ar ko pielāgo Direktīvu 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem un Direktīvu 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem saistībā ar Bulgārijas un Rumānijas pievienošanos

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgumu un jo īpaši tā 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās aktu un jo īpaši tā 56. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Pievienošanās akta 56. pantu, ja tiesību akti ir spēkā pēc 2007. gada 1. janvāra un tiem ir vajadzīgi pielāgojumi saistībā ar pievienošanos, un vajadzīgie pielāgojumi nav paredzēti Pievienošanās aktā vai tā pielikumos, Komisija pieņem vajadzīgos pielāgojumus visos gadījumos, kad Komisija ir pieņēmusi sākotnējo aktu.

(2)

Konferences, kura sagatavoja Pievienošanās līgumu, nobeiguma aktā norādīts, ka Augstās Līgumslēdzējas Puses ir panākušas politisku vienošanos par vairākiem iestāžu pieņemto aktu pielāgojumiem, kas vajadzīgi sakarā ar pievienošanos, un aicina Padomi un Komisiju pieņemt šos pielāgojumus pirms pievienošanās, tos vajadzības gadījumā papildinot un atjaunojot, lai ņemtu vērā Savienības tiesību attīstību.

(3)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Komisijas Direktīva 91/321/EEK (1991. gada 14. maijs) par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem (1) un Komisijas Direktīva 1999/21/EK (1999. gada 25. marts) par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (2).

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvu 91/321/EEK un Direktīvu 1999/21/EK groza, kā noteikts Pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz datumam, kurā Bulgārija un Rumānija pievienosies Eiropas Savienībai, pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus no Bulgārijas un Rumānijas pievienošanās dienas Eiropas Savienībai.

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomās, uz kurām attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā, ja stājas spēkā Bulgārijas un Rumānijas Pievienošanās līgums, tā spēkā stāšanās datumā.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 23. oktobrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Olli REHN


(1)  OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.

(2)  OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.


PIELIKUMS

BRĪVA PREČU APRITE

PĀRTIKA

1.

31991 L 0321: Komisijas 1991. gada 14. maija Direktīva 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem (OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.), ko groza:

11994 N: Akts par pievienošanās nosacījumiem un Līgumu pielāgojumiem – Austrijas Republikas, Somijas Republikas un Zviedrijas Karalistes pievienošanās (OV C 241, 29.8.1994., 21. lpp.),

31996 L 0004: Komisijas 16.2.1996. Direktīva 96/4/EK (OV L 49, 28.2.1996., 12. lpp.),

31999 L 0050: Komisijas 25.5.1999. Direktīva 1999/50/EK (OV L 139, 2.6.1999., 29. lpp.),

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos – Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.),

32003 L 0014: Komisijas 10.2.2003. Direktīva 2003/14/EK (OV L 41, 14.2.2003., 37. lpp.),

a)

7. panta 1. punktā pēc vārdiem “počiatočná dojčenská výživa” un “následná dojčenská výživa” iekļauj šādu tekstu:

“—

bulgāru valodā:

“храни за кърмачета” un “преходни храни”,

rumāņu valodā:

“preparate pentru sugari” un “pentru copii de vârstă mică”.”;

b)

7. panta 1. punktā pēc vārdiem “počiatočná dojčenská mliečna výživa” un “následná dojčenská mliečna výživa” iekļauj šādu tekstu:

“—

bulgāru valodā:

“млека за кърмачета” un “преходни млека”,

rumāņu valodā:

“lapte pentru sugari” un “pentru copii de vârstă mică.” ”.

2.

31999 L 0021: Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīva 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp.), ko groza:

12003 T: Akts par pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumos – Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanās (OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.).

4. panta 1. punktā sarakstu, kas sākas ar “spāņu valodā” un beidzas ar “medicinska ändamål”, aizstāj ar šādu sarakstu:

“—

bulgāru valodā:

“Диетични храни за специални медицински цели”

spāņu valodā:

“Alimento dietético para usos médicos especiales”

čehu valodā:

“Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely”

dāņu valodā:

“Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål”

vācu valodā:

“Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke (Bilanzierte Diäten)”

igauņu valodā:

“Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks”

grieķu valodā:

“Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς”

angļu valodā:

“Food(s) for special medical purposes”

franču valodā:

“Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales”

itāļu valodā:

“Alimento dietetico destinato a fini medici speciali”

latviešu valodā:

“Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem”

lietuviešu valodā:

“Specialios medicininės paskirties maisto produktai”

ungāru valodā:

“Speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer”

maltiešu valodā:

“Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi”

holandiešu valodā:

“Dieetvoeding voor medisch gebruik”

poļu valodā:

“Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego”

portugāļu valodā:

“Produto dietético de uso clínico”

rumāņu valodā:

“Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale”

slovāku valodā:

“dietetická potravina na osobitné lekárske účely”

slovēņu valodā:

“Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene”

somu valodā:

“Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita”

zviedru valodā:

“Livsmedel för speciella medicinska ändamål” ”.


Augša