EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:362:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 362, 20 grudzień 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5139

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 362

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 49
20 grudnia 2006


Spis treści

 

I   Akty, których publikacja jest obowiązkowa

Strona

 

*

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1792/2006 z dnia 23 października 2006 r. dostosowujące niektóre rozporządzenia i decyzje w takich dziedzinach, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, polityka konkurencji, rolnictwo (prawodawstwo weterynaryjne oraz fitosanitarne), rybołówstwo, polityka transportowa, podatki, statystyka, polityka społeczna i zatrudnienie, środowisko naturalne, unia celna i stosunki zewnętrzne, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

1

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/80/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie energii w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

67

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/81/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 95/17/WE w odniesieniu do nieumieszczania jednego lub kilku składników w wykazie używanym do etykietowania produktów kosmetycznych oraz dyrektywę 2005/78/WE w odniesieniu do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

92

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/82/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę Komisji 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych oraz dyrektywę 1999/21/WE w sprawie dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

94

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/83/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/4/WE w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE, w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

97

 

*

Dyrektywa Komisji 2006/84/WE z dnia 23 października 2006 r. dostosowująca dyrektywę 2002/94/WE ustalającą szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów dyrektywy Rady 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczeń dotyczących niektórych opłat, ceł, podatków i innych środków w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

99

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top