Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:362:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 362, 20 december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 362

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

49 årgången
20 december 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober 2006 om anpassning av vissa förordningar och beslut när det gäller fri rörlighet för varor, fri rörlighet för personer, konkurrenspolitik, jordbruk (veterinärlagstiftning och fytosanitär lagstiftning), fiske, transportpolitik, beskattning, statistik, socialpolitik och sysselsättning, miljö, tullunion samt yttre förbindelser, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

1

 

*

Kommissionens direktiv 2006/80/EG av den 23 oktober 2006 om anpassning av vissa direktiv på energiområdet med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

67

 

*

Kommissionens direktiv 2006/81/EG av den 23 oktober 2006 om anpassning av direktiv 95/17/EG i fråga om befrielse från kravet att uppta en eller flera beståndsdelar i den förteckning som föreskrivs för märkning av kosmetiska produkter och av direktiv 2005/78/EG i fråga om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer som används i fordon med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

92

 

*

Kommissionens direktiv 2006/82/EG av den 23 oktober 2006 om anpassning av direktiv 91/321/EEG om modersmjölkersättning och tillskottsnäring och direktiv 1999/21/EG om dietlivsmedel för speciella medicinska ändamål med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

94

 

*

Kommissionens direktiv 2006/83/EG av den 23 oktober 2006 om anpassning av direktiv 2002/4/EG om registrering av anläggningar som håller värphöns och som omfattas av rådets direktiv 1999/74/EG med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

97

 

*

Kommissionens direktiv 2006/84/EG av den 23 oktober 2006 om anpassning av direktiv 2002/94/EG om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i rådets direktiv 76/308/EEG om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder, med anledning av Bulgariens och Rumäniens anslutning

99

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top