EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_13_038_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 038

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.038.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 038

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1974

L 165

16

 

 

31974L0297

 

 

 

(74/297/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (ponašanje upravljačkog mehanizma u slučaju sudara)

3

1975

L 147

38

 

 

31975L0323

 

 

 

(75/323/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električne instalacije poljoprivrednih i šumarskih traktora na kotačima na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima namijenjenim za poljoprivredu i šumarstvo

13

1992

L 034

30

 

 

31992L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 92/2/EEZ od 13. siječnja 1992. o utvrđivanju postupka uzorkovanja i metode analize Zajednice za službenu kontrolu temperature brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi

15

1992

L 179

129

 

 

31992L0052

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/52/EEZ od 18. lipnja 1992. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad namijenjenoj izvozu u treće zemlje

19

1993

L 090

22

 

 

31993L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 93/8/EEZ od 15. ožujka 1993. o izmjeni Direktive Vijeća 82/711/EEZ o određivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom

21

1993

L 159

133

 

 

31993L0045

 

 

 

Direktiva Komisije 93/45/EEZ od 17. lipnja 1993. o proizvodnji nektara bez dodatka šećera ili meda

25

1998

L 232

17

 

 

31998D0519

 

 

 

(98/519/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za terminalne uređaje s vrlo malim antenskim otvorom (VSAT) koji rade u frekvencijskim pojasevima 11/12/14 GHz (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1612) (1)

26

1998

L 232

19

 

 

31998D0520

 

 

 

(98/520/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za primarni pristup paneuropskoj digitalnoj mreži s integriranim uslugama (ISDN) (Izmjena 1.) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1613) (1)

28

1998

L 232

22

 

 

31998D0521

 

 

 

(98/521/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za paketnu mrežu ISDN s osnovnim pristupom ISDN (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1614) (1)

31

1999

L 097

82

 

 

31999L0018

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/18/EZ od 18. ožujka 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/762/EEZ o prednjim svjetlima za maglu za motorna vozila i žaruljama sa žarnim nitima za takva svjetla (1)

34

2000

L 013

12

 

 

31999L0093

 

 

 

Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise

50

2000

L 097

13

 

 

32000D0299

 

 

 

(2000/299/EZ)
Odluka Komisije od 6. travnja 2000. o utvrđivanju početne klasifikacije radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme i povezanih identifikatora (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 938) (1)

59

2000

L 289

42

 

 

32000D0709

 

 

 

(2000/709/EZ)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2000. o minimalnim kriterijima koje države članice trebaju uzeti u obzir pri imenovanju tijela u skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o okviru Zajednice za elektroničke potpise (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3179) (1)

61

2002

L 108

1

 

 

32002D0676

 

 

 

Odluka br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru)

63

2002

L 108

7

 

 

32002L0019

 

 

 

Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu)

69

2002

L 198

49

 

 

32002D0622

 

 

 

(2002/622/EZ)
Odluka Komisije od 26. srpnja 2002. o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (1)

83

2004

L 015

25

 

 

32004L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/4/EZ od 15. siječnja 2004. o izmjeni Direktive 96/3/EZ kojom se odobravaju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 93/43/EEZ o higijeni hrane u odnosu na prijevoz morem rasutih tekućih ulja i masti (1)

86

2004

L 102

14

 

 

32004R0641

 

 

 

(641/2004/EZ)
Uredba Komisije (EZ) br. 641/2004 od 6. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za odobrenje nove genetski modificirane hrane i hrane za životinje, obavješćivanje o postojećim proizvodima te slučajnu ili tehnološki neizbježnu prisutnost genetski modificiranog materijala koji je pri procjeni rizika povoljno ocijenjen (1)

92

2004

L 241

66

 

 

32004D0545

 

 

 

(2004/545/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 2004. o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u području 79 GHz za uporabu automobilske radarske opreme malog dometa u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2591) (1)

104

2004

L 293

30

 

 

32004D0641

 

 

 

(2004/641/EZ)
Odluka Komisije od 14. rujna 2004. o izmjeni Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (1)

106

2005

L 010

18

 

 

32005R0037

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (1)

109

2005

L 021

15

 

 

32005D0050

 

 

 

(2005/50/EZ)
Odluka Komisije od 17. siječnja 2005. o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u pojasu 24 GHz za vremenski ograničenu uporabu automobilske radarske opreme malog dometa u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 34) (1)

111

2005

L 022

14

 

 

32005D0053

 

 

 

(2005/53/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 2005. o primjeni članka 3. stavka 3. točke (e) Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća na radijsku opremu namijenjenu za uključivanje u sustav automatske identifikacije brodova (AIS) (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 110) (1)

117

2005

L 081

44

 

 

32005L0027

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/27/EZ od 29. ožujka 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljena tim uređajima (1)

119

2005

L 187

22

 

 

32005D0513

 

 

 

(2005/513/EZ)
Odluka Komisije od 11. srpnja 2005. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2467) (1)

123

2005

L 225

28

 

 

32005D0631

 

 

 

(2005/631/EZ)
Odluka Komisije od 29. kolovoza 2005. o bitnim zahtjevima iz Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se lokatorskim plutačama Cospas-Sarsat osigurava pristup službama za izvanredna stanja (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3059) (1)

126

2005

L 344

47

 

 

32005D0928

 

 

 

(2005/928/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2005. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 169,4 – 169,8125 MHz u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5003) (1)

127

2006

L 312

66

 

 

32006D0771(01)

 

 

 

(2006/771/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2006. o usklađivanju radijskog spektra za uporabu uređaja malog dometa (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5304) (1)

132

2006

L 362

94

 

 

32006L0082

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/82/EZ od 23. listopada 2006. o prilagodbi Direktive 91/321/EEZ o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i Direktive 1999/21/EZ o hrani za posebne medicinske potrebe, zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

137

2007

L 041

10

 

 

32007D0090

 

 

 

(2007/90/EZ)
Odluka Komisije od 12. veljače 2007. o izmjeni Odluke 2005/513/EZ o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 269) (1)

140

2007

L 043

32

 

 

32007D0098

 

 

 

(2007/98/EZ)
Odluka Komisije od 14. veljače 2007. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u pojasevima 2 GHz za uvođenje sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 409) (1)

141

2007

L 049

30

 

 

32007D0116

 

 

 

(2007/116/EZ)
Odluka Komisije od 15. veljače 2007. o rezerviranju nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje brojem 116 za usklađene brojeve za usklađene usluge od društvenog značaja (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 249) (1)

144

2007

L 086

11

 

 

32007D0176

 

 

 

(2007/176/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2006. o utvrđivanju popisa normi i/ili specifikacija za elektroničke komunikacijske mreže, usluge i pripadajuću opremu i usluge te zamjenjivanju svih prethodnih verzija (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6364) (1)

148

2007

L 255

14

 

 

32007R1126

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2007 od 28. rujna 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u pogledu toksina plijesni Fusarium u kukuruzu i proizvodima od kukuruza (1)

157

2007

L 282

16

 

 

32007R1255

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1255/2007 od 25. listopada 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike o provedbi i funkcijama vršne .eu domene te načelima koja uređuju registraciju (1)

161

2007

L 323

40

 

 

32007D0802

 

 

 

(2007/802/EZ)
Odluka Komisije od 4. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 2002/840/EZ u odnosu na popise odobrenih objekata u trećim zemljama za ozračivanje hrane (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5823) (1)

175

2008

L 011

12

 

 

32008D0047

 

 

 

(2008/47/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. kojom se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava predizvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6451) (1)

177

2008

L 097

64

 

 

32008R0298

 

 

 

Uredba (EZ) br. 298/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje, u odnosu na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

182

2008

L 098

19

 

 

32008D0294

 

 

 

(2008/294/EZ)
Odluka Komisije od 7. travnja 2008. o usklađenim uvjetima uporabe spektra za izvođenje usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1256) (1)

185

2008

L 160

20

 

 

32008R0565

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 565/2008 od 18. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u pogledu utvrđivanja najvećih dopuštenih količina za dioksine i PCB-e u ribljoj jetri (1)

190

2008

L 173

6

 

 

32008R0629

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 629/2008 od 2. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (1)

192

2008

L 218

21

 

 

32008R0764

 

 

 

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (1)

196

2008

L 257

14

 

 

32008L0089

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/89/EZ od 24. rujna 2008. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 76/756/EEZ u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (1)

205

2008

L 277

7

 

 

32008R1019

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1019/2008 od 17. listopada 2008. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane (1)

207

2008

L 285

9

 

 

32008L0100

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/100/EZ od 28. listopada 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 90/496/EEZ o označivanju hranjive vrijednosti hrane u odnosu na preporučene dnevne količine, faktore preračunavanja energetske vrijednosti i definicije (1)

208

2009

L 009

31

 

 

32009L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/1/EZ od 7. siječnja 2009. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe (1)

212

2009

L 135

3

 

 

32009R0450

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (1)

214

2009

L 141

3

 

 

32009L0032

 

 

 

Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane (Preinaka) (1)

223

2009

L 314

36

 

 

32009R1170

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani (1)

232

2010

L 035

7

 

 

32010R0105

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 105/2010 od 5. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na okratoksin A (1)

239

2010

L 037

13

 

 

32010R0115

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (1)

241

2010

L 050

8

 

 

32010R0165

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 165/2010 od 26. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na aflatoksine (1)

244

2010

L 075

25

 

 

32010D0169

 

 

 

(2010/169/EU)
Odluka Komisije od 19. ožujka 2010. o neuvrštavanju 2,4,4’-trikloro-2’-hidroksidifenil etera na Unijin popis aditiva koji se mogu koristiti u proizvodnji plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom u skladu s Direktivom 2002/72/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1613) (1)

249

2010

L 080

19

 

 

32010R0257

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (1)

251

2010

L 127

18

 

 

32010D0299

 

 

 

(2010/299/EU)
Odluka Komisije od 21. svibnja 2010. o stavljanju izvan snage Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (1)

260

2010

L 218

26

 

 

32010D0458(01)

 

 

 

(2010/458/EU)
Odluka Komisije od 18. kolovoza 2010. o odobravanju fizičkih pregleda u skladu s Uredbom (EZ) br. 669/2009 koji se provode u odobrenim prostorima subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom na Malti (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5684) (Vjerodostojan je samo engleski i malteški tekst) (1)

261

2010

L 280

29

 

 

32010D0640

 

 

 

(2010/640/EU)
Odluka Komisije od 21. listopada 2010. o izmjeni odluka 2006/920/EZ i 2008/231/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost operativnog podsustava Odvijanje i upravljanje prometom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7179) (1)

263

2010

L 326

59

 

 

32010R1161

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1161/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju odobrenja zdravstvene tvrdnje za hranu, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

293

2010

L 326

61

 

 

32010R1162

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1162/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju odobrenja određenih zdravstvenih tvrdnji za hranu koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

295

2011

L 287

1

 

 

32011D1104

 

 

 

Odluka br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javnoj reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo

298

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top