Help Print this page 

Document DD_2013_13_038_HR_TOC

Title and reference
Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
13. Industrijska politika i unutarnje tržište
Svezak 038
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html HR
PDF pdf HR
Text
The HTML format is unavailable in your User interface language.

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.13.038.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

13.   Industrijska politika i unutarnje tržište

Svezak 038

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1974

L 165

16

 

 

31974L0297

 

 

 

(74/297/EEZ)
Direktiva Vijeća od 4. lipnja 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na unutarnju opremljenost motornih vozila (ponašanje upravljačkog mehanizma u slučaju sudara)

3

1975

L 147

38

 

 

31975L0323

 

 

 

(75/323/EEZ)
Direktiva Vijeća od 20. svibnja 1975. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električne instalacije poljoprivrednih i šumarskih traktora na kotačima na uređajima za osvjetljivanje ceste i davanje svjetlosnih znakova na alatima, strojevima ili priključnim vozilima namijenjenim za poljoprivredu i šumarstvo

13

1992

L 034

30

 

 

31992L0002

 

 

 

Direktiva Komisije 92/2/EEZ od 13. siječnja 1992. o utvrđivanju postupka uzorkovanja i metode analize Zajednice za službenu kontrolu temperature brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi

15

1992

L 179

129

 

 

31992L0052

 

 

 

Direktiva Vijeća 92/52/EEZ od 18. lipnja 1992. o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad namijenjenoj izvozu u treće zemlje

19

1993

L 090

22

 

 

31993L0008

 

 

 

Direktiva Komisije 93/8/EEZ od 15. ožujka 1993. o izmjeni Direktive Vijeća 82/711/EEZ o određivanju osnovnih pravila potrebnih za ispitivanje migracije sastojaka plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom

21

1993

L 159

133

 

 

31993L0045

 

 

 

Direktiva Komisije 93/45/EEZ od 17. lipnja 1993. o proizvodnji nektara bez dodatka šećera ili meda

25

1998

L 232

17

 

 

31998D0519

 

 

 

(98/519/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za terminalne uređaje s vrlo malim antenskim otvorom (VSAT) koji rade u frekvencijskim pojasevima 11/12/14 GHz (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1612) (1)

26

1998

L 232

19

 

 

31998D0520

 

 

 

(98/520/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za primarni pristup paneuropskoj digitalnoj mreži s integriranim uslugama (ISDN) (Izmjena 1.) (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1613) (1)

28

1998

L 232

22

 

 

31998D0521

 

 

 

(98/521/EZ)
Odluka Komisije od 17. lipnja 1998. o zajedničkom tehničkom propisu za paketnu mrežu ISDN s osnovnim pristupom ISDN (priopćena pod brojem dokumenta C(1998) 1614) (1)

31

1999

L 097

82

 

 

31999L0018

 

 

 

Direktiva Komisije 1999/18/EZ od 18. ožujka 1999. o prilagodbi tehničkom napretku Direktive Vijeća 76/762/EEZ o prednjim svjetlima za maglu za motorna vozila i žaruljama sa žarnim nitima za takva svjetla (1)

34

2000

L 013

12

 

 

31999L0093

 

 

 

Direktiva 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 1999. o okviru Zajednice za elektroničke potpise

50

2000

L 097

13

 

 

32000D0299

 

 

 

(2000/299/EZ)
Odluka Komisije od 6. travnja 2000. o utvrđivanju početne klasifikacije radijske opreme i telekomunikacijske terminalne opreme i povezanih identifikatora (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 938) (1)

59

2000

L 289

42

 

 

32000D0709

 

 

 

(2000/709/EZ)
Odluka Komisije od 6. studenoga 2000. o minimalnim kriterijima koje države članice trebaju uzeti u obzir pri imenovanju tijela u skladu s člankom 3. stavkom 4. Direktive 1999/93/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o okviru Zajednice za elektroničke potpise (priopćena pod brojem dokumenta C(2000) 3179) (1)

61

2002

L 108

1

 

 

32002D0676

 

 

 

Odluka br. 676/2002/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru)

63

2002

L 108

7

 

 

32002L0019

 

 

 

Direktiva 2002/19/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o pristupu i međusobnom povezivanju elektroničkih komunikacijskih mreža i pripadajuće opreme (Direktiva o pristupu)

69

2002

L 198

49

 

 

32002D0622

 

 

 

(2002/622/EZ)
Odluka Komisije od 26. srpnja 2002. o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra (1)

83

2004

L 015

25

 

 

32004L0004

 

 

 

Direktiva Komisije 2004/4/EZ od 15. siječnja 2004. o izmjeni Direktive 96/3/EZ kojom se odobravaju odstupanja od određenih odredaba Direktive Vijeća 93/43/EEZ o higijeni hrane u odnosu na prijevoz morem rasutih tekućih ulja i masti (1)

86

2004

L 102

14

 

 

32004R0641

 

 

 

(641/2004/EZ)
Uredba Komisije (EZ) br. 641/2004 od 6. travnja 2004. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na zahtjeve za odobrenje nove genetski modificirane hrane i hrane za životinje, obavješćivanje o postojećim proizvodima te slučajnu ili tehnološki neizbježnu prisutnost genetski modificiranog materijala koji je pri procjeni rizika povoljno ocijenjen (1)

92

2004

L 241

66

 

 

32004D0545

 

 

 

(2004/545/EZ)
Odluka Komisije od 8. srpnja 2004. o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u području 79 GHz za uporabu automobilske radarske opreme malog dometa u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2004) 2591) (1)

104

2004

L 293

30

 

 

32004D0641

 

 

 

(2004/641/EZ)
Odluka Komisije od 14. rujna 2004. o izmjeni Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (1)

106

2005

L 010

18

 

 

32005R0037

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 37/2005 od 12. siječnja 2005. o praćenju temperatura u prijevoznim sredstvima i prostorima za skladištenje i čuvanje brzo smrznute hrane namijenjene prehrani ljudi (1)

109

2005

L 021

15

 

 

32005D0050

 

 

 

(2005/50/EZ)
Odluka Komisije od 17. siječnja 2005. o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra u pojasu 24 GHz za vremenski ograničenu uporabu automobilske radarske opreme malog dometa u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 34) (1)

111

2005

L 022

14

 

 

32005D0053

 

 

 

(2005/53/EZ)
Odluka Komisije od 25. siječnja 2005. o primjeni članka 3. stavka 3. točke (e) Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća na radijsku opremu namijenjenu za uključivanje u sustav automatske identifikacije brodova (AIS) (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 110) (1)

117

2005

L 081

44

 

 

32005L0027

 

 

 

Direktiva Komisije 2005/27/EZ od 29. ožujka 2005. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2003/97/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na homologaciju tipa uređaja za neizravno gledanje i vozila opremljena tim uređajima (1)

119

2005

L 187

22

 

 

32005D0513

 

 

 

(2005/513/EZ)
Odluka Komisije od 11. srpnja 2005. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 2467) (1)

123

2005

L 225

28

 

 

32005D0631

 

 

 

(2005/631/EZ)
Odluka Komisije od 29. kolovoza 2005. o bitnim zahtjevima iz Direktive 1999/5/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se lokatorskim plutačama Cospas-Sarsat osigurava pristup službama za izvanredna stanja (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 3059) (1)

126

2005

L 344

47

 

 

32005D0928

 

 

 

(2005/928/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2005. o usklađivanju frekvencijskog pojasa 169,4 – 169,8125 MHz u Zajednici (priopćena pod brojem dokumenta C(2005) 5003) (1)

127

2006

L 312

66

 

 

32006D0771(01)

 

 

 

(2006/771/EZ)
Odluka Komisije od 9. studenoga 2006. o usklađivanju radijskog spektra za uporabu uređaja malog dometa (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 5304) (1)

132

2006

L 362

94

 

 

32006L0082

 

 

 

Direktiva Komisije 2006/82/EZ od 23. listopada 2006. o prilagodbi Direktive 91/321/EEZ o početnoj i prijelaznoj hrani za dojenčad i Direktive 1999/21/EZ o hrani za posebne medicinske potrebe, zbog pristupanja Bugarske i Rumunjske

137

2007

L 041

10

 

 

32007D0090

 

 

 

(2007/90/EZ)
Odluka Komisije od 12. veljače 2007. o izmjeni Odluke 2005/513/EZ o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN) (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 269) (1)

140

2007

L 043

32

 

 

32007D0098

 

 

 

(2007/98/EZ)
Odluka Komisije od 14. veljače 2007. o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u pojasevima 2 GHz za uvođenje sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 409) (1)

141

2007

L 049

30

 

 

32007D0116

 

 

 

(2007/116/EZ)
Odluka Komisije od 15. veljače 2007. o rezerviranju nacionalnog numeracijskog raspona koji počinje brojem 116 za usklađene brojeve za usklađene usluge od društvenog značaja (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 249) (1)

144

2007

L 086

11

 

 

32007D0176

 

 

 

(2007/176/EZ)
Odluka Komisije od 11. prosinca 2006. o utvrđivanju popisa normi i/ili specifikacija za elektroničke komunikacijske mreže, usluge i pripadajuću opremu i usluge te zamjenjivanju svih prethodnih verzija (priopćena pod brojem dokumenta C(2006) 6364) (1)

148

2007

L 255

14

 

 

32007R1126

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2007 od 28. rujna 2007. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u pogledu toksina plijesni Fusarium u kukuruzu i proizvodima od kukuruza (1)

157

2007

L 282

16

 

 

32007R1255

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1255/2007 od 25. listopada 2007. o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 874/2004 o utvrđivanju pravila javne politike o provedbi i funkcijama vršne .eu domene te načelima koja uređuju registraciju (1)

161

2007

L 323

40

 

 

32007D0802

 

 

 

(2007/802/EZ)
Odluka Komisije od 4. prosinca 2007. o izmjeni Odluke 2002/840/EZ u odnosu na popise odobrenih objekata u trećim zemljama za ozračivanje hrane (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 5823) (1)

175

2008

L 011

12

 

 

32008D0047

 

 

 

(2008/47/EZ)
Odluka Komisije od 20. prosinca 2007. kojom se Sjedinjenim Američkim Državama odobrava predizvozni pregled kikirikija i proizvoda od kikirikija na prisutnost aflatoksina (priopćena pod brojem dokumenta C(2007) 6451) (1)

177

2008

L 097

64

 

 

32008R0298

 

 

 

Uredba (EZ) br. 298/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1829/2003 o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje, u odnosu na provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji

182

2008

L 098

19

 

 

32008D0294

 

 

 

(2008/294/EZ)
Odluka Komisije od 7. travnja 2008. o usklađenim uvjetima uporabe spektra za izvođenje usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima (MCA usluge) unutar Zajednice (priopćena pod brojem dokumenta C(2008) 1256) (1)

185

2008

L 160

20

 

 

32008R0565

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 565/2008 od 18. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u pogledu utvrđivanja najvećih dopuštenih količina za dioksine i PCB-e u ribljoj jetri (1)

190

2008

L 173

6

 

 

32008R0629

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 629/2008 od 2. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (1)

192

2008

L 218

21

 

 

32008R0764

 

 

 

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ (1)

196

2008

L 257

14

 

 

32008L0089

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/89/EZ od 24. rujna 2008. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive Vijeća 76/756/EEZ u odnosu na ugradbu uređaja za osvjetljivanje i svjetlosnu signalizaciju na motorna vozila i njihove prikolice (1)

205

2008

L 277

7

 

 

32008R1019

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1019/2008 od 17. listopada 2008. o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane (1)

207

2008

L 285

9

 

 

32008L0100

 

 

 

Direktiva Komisije 2008/100/EZ od 28. listopada 2008. o izmjeni Direktive Vijeća 90/496/EEZ o označivanju hranjive vrijednosti hrane u odnosu na preporučene dnevne količine, faktore preračunavanja energetske vrijednosti i definicije (1)

208

2009

L 009

31

 

 

32009L0001

 

 

 

Direktiva Komisije 2009/1/EZ od 7. siječnja 2009. o izmjeni, radi prilagodbe tehničkom napretku, Direktive 2005/64/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o homologaciji tipa motornih vozila s obzirom na mogućnost njihove ponovne uporabe, recikliranja i oporabe (1)

212

2009

L 135

3

 

 

32009R0450

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 450/2009 od 29. svibnja 2009. o aktivnim i inteligentnim materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom (1)

214

2009

L 141

3

 

 

32009L0032

 

 

 

Direktiva 2009/32/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o usklađivanju zakonodavstva država članica o ekstrakcijskim otapalima koja se koriste u proizvodnji hrane i sastojaka hrane (Preinaka) (1)

223

2009

L 314

36

 

 

32009R1170

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1170/2009 od 30. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na popise vitamina i minerala i njihovih oblika koji se mogu dodavati hrani, uključujući dodatke prehrani (1)

232

2010

L 035

7

 

 

32010R0105

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 105/2010 od 5. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na okratoksin A (1)

239

2010

L 037

13

 

 

32010R0115

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 115/2010 od 9. veljače 2010. o utvrđivanju uvjeta za korištenje aktivnog aluminijevog oksida za uklanjanje fluorida iz prirodnih mineralnih voda i izvorskih voda (1)

241

2010

L 050

8

 

 

32010R0165

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 165/2010 od 26. veljače 2010. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1881/2006 o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani u odnosu na aflatoksine (1)

244

2010

L 075

25

 

 

32010D0169

 

 

 

(2010/169/EU)
Odluka Komisije od 19. ožujka 2010. o neuvrštavanju 2,4,4’-trikloro-2’-hidroksidifenil etera na Unijin popis aditiva koji se mogu koristiti u proizvodnji plastičnih materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom u skladu s Direktivom 2002/72/EZ (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 1613) (1)

249

2010

L 080

19

 

 

32010R0257

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 257/2010 od 25. ožujka 2010. o uspostavi programa za ponovnu procjenu odobrenih prehrambenih aditiva u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o prehrambenim aditivima (1)

251

2010

L 127

18

 

 

32010D0299

 

 

 

(2010/299/EU)
Odluka Komisije od 21. svibnja 2010. o stavljanju izvan snage Odluke 2002/627/EZ o osnivanju Europske skupine regulatora za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (1)

260

2010

L 218

26

 

 

32010D0458(01)

 

 

 

(2010/458/EU)
Odluka Komisije od 18. kolovoza 2010. o odobravanju fizičkih pregleda u skladu s Uredbom (EZ) br. 669/2009 koji se provode u odobrenim prostorima subjekata u poslovanju s hranom za životinje i hranom na Malti (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 5684) (Vjerodostojan je samo engleski i malteški tekst) (1)

261

2010

L 280

29

 

 

32010D0640

 

 

 

(2010/640/EU)
Odluka Komisije od 21. listopada 2010. o izmjeni odluka 2006/920/EZ i 2008/231/EZ o tehničkim specifikacijama za interoperabilnost operativnog podsustava Odvijanje i upravljanje prometom transeuropskog konvencionalnog željezničkog sustava i transeuropskog željezničkog sustava velikih brzina (priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 7179) (1)

263

2010

L 326

59

 

 

32010R1161

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1161/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju odobrenja zdravstvene tvrdnje za hranu, osim onih koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

293

2010

L 326

61

 

 

32010R1162

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1162/2010 od 9. prosinca 2010. o odbijanju odobrenja određenih zdravstvenih tvrdnji za hranu koje se odnose na smanjenje rizika od neke bolesti te na razvoj i zdravlje djece (1)

295

2011

L 287

1

 

 

32011D1104

 

 

 

Odluka br. 1104/2011/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravilima za pristup javnoj reguliranoj usluzi koju pruža globalni navigacijski satelitski sustav uspostavljen u sklopu programa Galileo

298

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top