EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Kronoloogiline ülevaade


Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise leping EÜT L 29, 31.1.2020
Poliitiline deklaratsioon, millega kehtestatakse Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistik EÜT C 34, 31.1.2020
Euroopa Liidu leping (konsolideeritud versioon 2016)

Euroopa Liidu toimimise leping (konsolideeritud versioon 2016)

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (konsolideeritud versioon 2016)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2016) EÜT C 202, 7.6.2016
Euroopa Liidu toimimise leping (Konsolideeritud versioon 2012)
EÜT C 326, 26.10.2012
Euroopa Liidu toimimise leping (Konsolideeritud versioon 2012)
EÜT C 326, 26.10.2012
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (Konsolideeritud versioon 2012)
EÜT C 326, 26.10.2012
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2012) EÜT C 326, 26.10.2012, lk 391—407
Horvaatia ühinemisleping (2012)

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2010) EÜT C 83, 30.3.2010
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (Konsolideeritud versioon 2010) EÜT C 84, 30.3.2010
Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 2010) EÜT C 83, 30.3.2010
Euroopa Liidu toimimise leping (Konsolideeritud versioon 2010) EÜT C 83, 30.3.2010
Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 2008) EÜT C 115, 9.5.2008
Euroopa Liidu toimimise leping (Konsolideeritud versioon 2008) EÜT C 115, 9.5.2008
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2007)

Lissaboni leping (2007) EÜT C 306, 17.12.2007
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisleping (2005)

Euroopa Ühenduse asutamisleping (Konsolideeritud versioon 2006) EÜT C 321E, 29.12.2006
Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 2006) EÜT C 321E, 29.12.2006
Euroopa põhiseaduse leping (2004) EÜT C 310, 16.12.2004
Euroopa põhiseaduse leping (PROJEKT 2003)
Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisleping (2003)

Euroopa Ühenduse asutamisleping (Konsolideeritud versioon 2002)
Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 2002)
Nice’i leping (2001)
Schengeni konventsioon (1985)

Euroopa Ühenduse asutamisleping (Konsolideeritud versioon 1997)
Euroopa Liidu leping (Konsolideeritud versioon 1997)
Amsterdami leping (1997)
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisleping (1994)

Akt, millega muudetakse Euroopa Investeerimispanga põhikirja käsitlevat protokolli, millega antakse juhatajate nõukogule volitused asutada Euroopa Investeerimisfond (1993)
Euroopa Majanduspiirkonna leping (1992)
Euroopa Ühenduse asutamisleping (Konsolideeritud versioon 1992)
Euroopa Liidu leping (1992)
Ühtne Euroopa akt (1986)
Hispaania ja Portugali ühinemine (1985)

Gröönimaa leping (1984)
Kreeka ühinemisleping (1979)

Euroopa Investeerimispanga põhikirja käsitleva protokolli teatavate sätete muutmise leping (1975)
Asutamislepingu teatavate rahandussätete muutmise leping (1975)
Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemisleping (1972)

Lepingu eelarvesätete muutmise leping (1970)

Liitmisleping (1965)

Hollandi Antille käsitlev protokoll (1962)

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (1957)

Euroopa Majandusühenduse asutamisleping (1957)

Konventsioon Euroopa ühenduste teatavate ühiste institutsioonide kohta (1957)

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu muutmist käsitlev leping (1956)

Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamisleping (1951)

Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemisleping (1972)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemisleping (1972)
Komisjoni 19. jaanuari 1972. aasta arvamus Taani Kuningriigi, Iirimaa, Norra Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa ühendustega ühinemise taotluste kohta
Euroopa Ühenduste Nõukogu 22. jaanuari 1972. aasta otsus Taani Kuningriigi, Iirimaa, Norra Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühendusega
Euroopa Ühenduste Nõukogu 22. jaanuari 1972. aasta otsus Taani Kuningriigi, Iirimaa, Norra Kuningriigi ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi ühinemise kohta Euroopa Söe- ja Teraseühendusega
Kirjavahetus rahandusküsimustes
Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi ühinemisleping (Kohandamisotsus 1973)
Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsuse deklaratsioon mõiste „kodanikud“ määratluse kohta (1983)

Kreeka ühinemisleping (1979)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Kreeka ühinemisleping (1979)
Komisjoni 23. mai 1979. aasta arvamus, mis käsitleb Kreeka Vabariigi taotlust ühineda Euroopa ühendustega
Euroopa Ühenduste Nõukogu 24. mai 1979. aasta otsus Kreeka Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Söe- ja Teraseühendusega
Euroopa Ühenduste Nõukogu 24. mai 1979. aasta otsus Kreeka Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Majandusühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühendusega

Hispaania ja Portugali ühinemine (1985)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Hispaania ja Portugali ühinemine (1985)
Komisjoni 31. mai 1985. aasta arvamus, mis käsitleb Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi taotlusi ühineda Euroopa ühendustega
Euroopa Ühenduste Nõukogu 11. juuni 1985. aasta otsus Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Söe- ja Teraseühendusega
Euroopa Ühenduste Nõukogu 11. juuni 1985. aasta otsus Hispaania Kuningriigi ja Portugali Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Majandusühendusega

Austria, Soome ja Rootsi ühinemisleping (1994)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Austria, Soome ja Rootsi ühinemisleping (1994)
Komisjoni 19. aprilli 1994. aasta arvamus, mis käsitleb Austria Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Soome Vabariigi ja Norra Kuningriigi taotlusi ühineda Euroopa Liiduga
Euroopa Parlamendi 4. mai 1994. aasta seadusandlik resolutsioon Norra Kuningriigi Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta
Euroopa Parlamendi 4. mai 1994. aasta seadusandlik resolutsioon Austria Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta
Euroopa Parlamendi 4. mai 1994. aasta seadusandlik resolutsioon Soome Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta
Euroopa Parlamendi 4. mai 1994. aasta seadusandlik resolutsioon Rootsi Kuningriigi Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 16. mai 1994. aasta otsus Norra Kuningriigi, Austria Vabariigi, Soome Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta
Lepingu allkirjastamise protokoll
Euroopa Liidu Nõukogu 1. jaanuari 1995. aasta otsus, millega muudetakse uute liikmesriikide Euroopa Liiduga ühinemise dokumente

Schengeni konventsioon (1985)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Schengeni konventsioon (1985)
Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vaheline Leping
Konventsioon, 14. juuni 1985, millega rakendatakse 14. juuni 1985.aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel sõlmitud Schengeni lepingut kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel
Leping itaalia vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta
Leping Hispaania Kuningriigi Ühinemise Kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel
Leping portugali vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ja millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel
Leping kreeka vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta, millega Itaalia Vabariik ühines 27. novembril 1990. aastal Pariisis allakirjutatud lepingu sõlmimise teel ning millega Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ühinesid 25. juunil 1991. aastal Bonnis allakirjutatud lepingute sõlmimise teel
Leping austria vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel nende ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta ning millega Itaalia Vabariik, Hispaania Kuningriik ja Portugali Vabariik ning Kreeka Vabariik ühinesid vastavalt 27. novembril 1990, 25. juunil 1991 ja 6. novembril 1992 allakirjutatud lepingute sõlmimise teel
Leping taani kuningriigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta
Leping soome vabariigi ühinemise kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta
Leping Rootsi Kuningriigi Ühinemise Kohta 19. juunil 1990. aastal Schengenis allakirjutatud konventsiooniga, millega rakendatakse 14. juuni 1985. aasta Schengeni lepingut ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta

Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisleping (2003)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisleping (2003) EÜT L 236, 23.9.2003
Komisjoni arvamus, 19. veebruar 2003, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi taotluse kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 3—4
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Tšehhi Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 5
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Eesti Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 6
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Küprose Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 7
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Läti Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 8
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Leedu Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 9
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Ungari Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 10
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Malta Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 11
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Poola Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 12
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Sloveenia Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 13
Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon Slovaki Vabariigi taotluse kohta saada Euroopa Liidu liikmeks EÜT L 236, 23.9.2003, lk 14
Euroopa Liidu Nõukogu otsus, 14. aprill 2003, Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta EÜT L 236, 23.9.2003, lk 15
TEATIS ühinemislepingu jõustumise kohta EÜT L 236, 23.9.2003, lk 16
Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemisleping (2003): Liited EÜT C 227E, 23.9.2003

Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisleping (2005)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia ühinemisleping (2005) EÜT L 157, 21.6.2005
Komisjoni arvamus 22. veebruar 2005 Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise taotluste kohta EÜT L 157, 21.6.2005, lk 3—4
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Bulgaaria Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta EÜT L 157, 21.6.2005, lk 5—6
Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon Rumeenia Euroopa Liidu liikmeks saamise taotluse kohta EÜT L 157, 21.6.2005, lk 7—8
Euroopa Liidu Nõukogu otsus, 25. aprill 2005 , Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta EÜT L 157, 21.6.2005, lk 9
Teatis ühinemislepingu jõustumise kohta EÜT L 157, 21.6.2005, lk 10
Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused EÜT C 321E, 29.12.2006, lk 325—331
Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused EÜT C 321E, 29.12.2006, lk 325—331
Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused EÜT C 321E, 29.12.2006, lk 325—331
Esmaõigusesse seoses Bulgaaria vabariigi ja Rumeenia ühinemisega Euroopa Liiduga tehtud muudatused EÜT C 321E, 29.12.2006, lk 325—331

Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2007)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Liidu põhiõiguste harta (2007) EÜT C 303, 14.12.2007
Selgitused põhiõiguste harta kohta (2007) EÜT C 303, 14.12.2007

Horvaatia ühinemisleping (2012)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Horvaatia ühinemisleping (2012) EÜT L 112, 24.4.2012
Komisjoni arvamus, 12. oktoober 2011 , Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise taotluse kohta EÜT L 112, 24.4.2012, lk 3—4
Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise kohta EÜT L 112, 24.4.2012, lk 5
Euroopa Liidu Nõukogu otsus, 5. detsember 2011, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta EÜT L 112, 24.4.2012, lk 6

Euroopa Liidu toimimise leping (Konsolideeritud versioon 2016)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Liidu toimimise leping (Konsolideeritud versioon 2016) EÜT C 202, 7.6.2016
Sisukord EÜT C 202, 7.6.2016, lk 3—12
Preambul EÜT C 202, 7.6.2016, lk 49
Artiklid (1-358)
EÜT C 202, 7.6.2016, lk 50—199
Protokollid (1-37) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 203—328
I Lisa EÜT C 202, 7.6.2016, lk 331—334
II Lisa EÜT C 202, 7.6.2016, lk 336
Deklaratsioonid (1-65)
EÜT C 202, 7.6.2016, lk 337—359
Vastavustabelid EÜT C 202, 7.6.2016, lk 366—388

Euroopa Liidu leping (konsolideeritud versioon 2016)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Liidu leping (konsolideeritud versioon 2016) EÜT C 202, 7.6.2016
Sisukord EÜT C 202, 7.6.2016, lk 3—12
Preambul EÜT C 202, 7.6.2016, lk 15—16
Artiklid (1-55) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 16—45
Protokollid (1-37) EÜT C 202, 7.6.2016, lk 203—328
Deklaratsioonid (1-65)
EÜT C 202, 7.6.2016, lk 337—359
Üldpõhimõtted, programmid ja statistika EÜT C 202, 7.6.2016, lk 361—366

Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (konsolideeritud versioon 2016)

Dokumendi pealkiri ja aasta Euroopa Liidu Teataja
Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamisleping (konsolideeritud versioon 2016) EÜT C 203, 7.6.2016
Sisukord EÜT C 203, 7.6.2016, lk 3—4
Preambul EÜT C 203, 7.6.2016, lk 5
Artiklid (1-225)
EÜT C 203, 7.6.2016, lk 5—52
I Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 54—57
II Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 58
I Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 59
II Lisa EÜT C 203, 7.6.2016, lk 60—65
Protokollid (1-6) EÜT C 203, 7.6.2016, lk 69—112