EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:112:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 112, 24. aprill 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.112.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 112

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
24. aprill 2012


Sisukord

 

Lehekülg

 

*

Komisjoni arvamus, 12. oktoober 2011, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise taotluse kohta

3

 

*

Euroopa Parlamendi 1. detsembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise kohta (14409/2011 – C7-0252/2011 – 2011/0805(NLE)) (Nõusolek)

5

 

*

Euroopa Liidu Nõukogu otsus, 5. detsember 2011, Horvaatia Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta

6

Sisukord

7

Leping Belgia Kuningriigi, Bulgaaria Vabariigi, Tšehhi Vabariigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Eesti Vabariigi, Iirimaa, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Itaalia Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Poola Vabariigi, Portugali Vabariigi, Rumeenia, Sloveenia Vabariigi, Slovaki Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Horvaatia Vabariigi vahel Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga

10

Akt Horvaatia Vabariigi ühinemistingimuste ning Euroopa Liidu lepingus, Euroopa Liidu toimimise lepingus ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingus tehtavate muudatuste kohta

21

I LISA Konventsioonide ja protokollide loetelu, millega Horvaatia ühinemisel ühineb (osutatud ühinemisakti artikli 3 lõikes 4)

35

II LISA Nimekiri Euroopa Liidu raamistikku integreeritud Schengeni acquis’ sätete ning sellel põhinevate või sellega muul viisil seotud aktide kohta, mis on alates ühinemisest Horvaatia Vabariigile siduvad ja seal kohaldatavad (osutatud ühinemisakti artikli 4 lõikes 1)

36

III LISA Ühinemisakti artiklis 15 osutatud loetelu: institutsioonide poolt vastu võetud aktide kohandused

41

IV LISA Ühinemisakti artiklis 16 osutatud loetelu: muud alalised sätted

60

V LISA Ühinemisakti artiklis 18 osutatud loetelu: üleminekumeetmed

67

VI LISA Maaelu areng (osutatud ühinemisakti artikli 35 lõikes 2)

87

VII LISA Horvaatia Vabariigi poolt ühinemisläbirääkimiste käigus võetud konkreetsed kohustused (osutatud ühinemisakti artikli 36 lõike 1 teises lõigus)

88

VIII LISA Horvaatia Vabariigi poolt võetud kohustused seoses Horvaatia laevaehitustööstuse restruktureerimisega (osutatud ühinemisakti artikli 36 lõike 1 kolmandas lõigus)

89

IX LISA Horvaatia Vabariigi poolt võetud kohustused seoses Horvaatia terasesektori restruktureerimisega (osutatud ühinemisakti artikli 36 lõike 1 kolmandas lõigus)

91

Protokoll ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli alusel välja antud lubatud koguse ühikute võimaliku ühekordse Horvaatiale ülekandmise teatava korra ning sellega seotud kompenseerimise kohta

92

Lõppakt

95

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top