EUR-Lex Baza aktów prawnych Unii Europejskiej

Powrót na stronę główną portalu EUR-Lex

Ten dokument pochodzi ze strony internetowej EUR-Lex

Glosariusz streszczeń

Glosariusz streszczeń

WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA

Wzmocniona współpraca to procedura, w ramach której co najmniej 9 państw UE może zastosować bliższą integrację lub współpracę w dziedzinie objętej przez struktury UE, ale bez angażowania pozostałych państw członkowskich. Pozwala im to dążyć z inną prędkością i do innych celów niż w przypadku krajów spoza obszaru wzmocnionej współpracy. Procedura ta ma pomóc przezwyciężyć paraliż, w sytuacji gdy pojedyncze państwo lub mała grupa państw, które nie chcą uczestniczyć w inicjatywie, blokuje wniosek. Nie pozwala ona jednak na rozszerzenie uprawnień poza zakres dozwolony przez traktaty UE.

Upoważnienie do stosowania wzmocnionej współpracy przyznaje Rada na podstawie wniosku Komisji i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

W lutym 2013 r. procedurę tę stosowano w obszarze prawa rozwodowego i patentów, zatwierdzono ją w odniesieniu do podatku od transakcji finansowych.

ZOBACZ TEŻ: