EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Państwa członkowskie

Państwem członkowskim Unii europejskiej staje się kraj kandydujący, który spełnia kryteria akcesji uzgodnione na posiedzeniu Rady Europejskiej w Kopenhadze w 1993 r. i który podpisze traktat akcesyjny z poszczególnymi państwami członkowskimi.

Każde z 27 państw członkowskich podlega zobowiązaniom traktatów oraz wspólnotowego dorobku prawnego. Każde państwo uczestniczy też w zarządzaniu UE na równych warunkach.

Do 1 lutego 2020 r. Unia obejmowała 28 państw członkowskich – po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE stało się ono państwem trzecim.

Obecnie UE liczy sobie 27 państw członkowskich: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Szwecja.

W streszczeniach unijnego prawodawstwa termin „kraje UE” jest często stosowany wymiennie z terminem „państwa członkowskie”.

ZOBACZ TAKŻE

Top