EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Biudžetas

budget

Europos Sąjungos (ES) biudžetas daugiausia skiriamas investicijoms. Todėl ES tvirtina metinius biudžetus pagal ilgalaikius išlaidų planus, žinomus kaip daugiametės finansinės programos (DFP), sudaromus 5–7 metų laikotarpiui.

Dabartinė DFP galioja nuo 2021 iki 2027 m. Joje kiekvienai išlaidų kategorijai nustatyta viršutinė riba, kurios turi būti laikomasi sudarant metinius biudžetus, skirtus, pavyzdžiui, kaimo regionų plėtrai, infrastruktūrai, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai, aplinkai, žemės ūkiui ir žuvininkystei bei administravimo išlaidoms padengti. 

Biudžetas, kartu su priemone „NextGenerationEU“, padės ES ekonomikai atsigauti po COVID-19 krizės.

Biudžetas sudaro apie 1 proc. ES valstybių narių kasmet sukaupiamo turto.

Apie 75 proc. biudžeto išlaidų valdo valstybės narės ir Europos Komisija. Likusią dalį tiesiogiai valdo Europos Komisija, jos agentūros ir delegacijos (apie 18 proc.) arba kitos tarptautinės organizacijos, nacionalinės agentūros ar ES nepriklausančios šalys (apie 8 proc.). 

Europos Audito Rūmai ir Europos Parlamentas nagrinėja ankstesnių metų išlaidas pagal biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūrą.

ES biudžetas finansuojamas iš kelių pajamų šaltinių, vadinamų ES nuosavais ištekliais (juos sudaro muitai, kiekvienos valstybės narės bendrųjų nacionalinių pajamų dalis, valstybių narių PVM įplaukų dalis ir, nuo 2021 m. sausio 1 d., neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai).

"