EUR-Lex Euroopan unionin oikeus ulottuvillasi

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Talousarvio

budget

Euroopan unionin (EU) talousarvio on kohdennettu pääasiassa investointeihin. Siksi EU hyväksyy vuotuiset talousarviot pitkän aikavälin menosuunnitelmien, eli monivuotisten rahoituskehysten (MRK), puitteissa, ja niiden kesto on 5–7 vuotta.

Nykyinen monivuotinen rahoituskehys on voimassa vuodesta 2021 vuoteen 2027. Sillä asetetaan kullekin menoluokalle enimmäismäärä, jota on noudatettava laadittaessa vuotuisia talousarvioita, joilla katetaan esimerkiksi maaseutualueiden kehittämiseen, infrastruktuuriin, tutkimukseen ja kehitykseen, ympäristöön, maatalouteen ja kalastukseen kohdistuvat menot sekä niihin liittyvät hallintokustannukset. 

Yhdessä NextGenerationEU-välineen kanssa talousarvio auttaa EU:n talouksia toipumaan covid-19-kriisistä.

Talousarvio on kooltaan noin yksi prosentti EU:n jäsenvaltioiden vuosittaisesta bruttokansantulosta.

Jäsenvaltiot ja Euroopan komissio hallinnoivat noin 75 prosenttia talousarvion varoista. Jäljelle jäävien varojen hallinnoinnista vastaavat suoraan Euroopan komissio ja sen virastot ja edustustot (noin 18 prosenttia) ja muut kansainväliset järjestöt, kansalliset virastot ja EU:n ulkopuoliset maat (noin 8 prosenttia). 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan parlamentti tutkivat tarkasti edellisen vuoden varainkäytön vastuuvapausmenettelyssä.

EU:n talousarviota rahoitetaan useista lähteistä, joita kutsutaan EU:n omiksi varoiksi (tullit, osuus kunkin jäsenvaltion bruttokansantulosta, osuus jäsenvaltioiden arvonlisäverotuloista ja 1. tammikuuta 2021 alkaen uusi omien varojen lähde, joka perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään).