EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:008:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 8, 12 januari 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

doi:10.3000/19770820.L_2012.008.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 8

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

55 årgången
12 januari 2012


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/22/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 december 2011 om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med undantag för artiklarna 10 och 11

1

 

 

2012/23/EU

 

*

Rådets beslut av den 12 december 2011 om Europeiska unionens anslutning till 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods, med avseende på artiklarna 10 och 11

13

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 13/2012 av den 6 januari 2012 om ändring av förordning (EG) nr 1292/2007 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat (PET-film) med ursprung i Indien

17

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) nr 14/2012 av den 9 januari 2012 om utvidgning av den slutgiltiga antidumpningstull som genom genomförandeförordning (EU) nr 511/2010 införts på import av viss molybdentråd med ursprung i Folkrepubliken Kina till att även omfatta import av viss molybdentråd som avsänts från Malaysia, oavsett om dess deklarerade ursprung är Malaysia eller inte och om avslutande av undersökningen beträffande import som avsänts från Schweiz

22

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 15/2012 av den 10 januari 2012 om ändring för hundrasextioandra gången av rådets förordning (EG) nr 881/2002 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa med nätverket al-Qaida associerade personer och enheter

27

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 16/2012 av den 11 januari 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller krav för frysta livsmedel av animaliskt ursprung (1)

29

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 17/2012 av den 11 januari 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 32/2000 vad gäller förlängningen av giltighetstiden för unionens tullkvoter för produkter tillverkade av jute och kokosfibrer

31

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 18/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

32

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 19/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av en procentsats för godkännande för utfärdande av exportlicenser, avslag på ansökningar om exportlicenser och avbrytande av inlämnandet av ansökningar om exportlicenser för utomkvotssocker

34

 

 

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 20/2012 av den 11 januari 2012 om fastställande av tilldelningskoefficienten för importlicenser för vilka ansökningar inkommit mellan den 1 och 6 januari 2012 inom ramen för den tullkvot som öppnats för korn enligt förordning (EG) nr 2305/2003

35

 

 

BESLUT

 

 

2012/24/EU

 

*

Kommissionens beslut av den 11 januari 2012 om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av vinylacetat med ursprung i Amerikas förenta stater och om frisläppande av de belopp för vilka säkerhet ställts i form av preliminära tullar

36

 

 

AKTER SOM ANTAS AV ORGAN SOM INRÄTTATS GENOM INTERNATIONELLA AVTAL

 

 

2012/25/EU

 

*

Beslut nr 1/2011 av den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss av den 11 november 2011 om antagande av den gemensamma kommitténs arbetsordning och om anpassning av bilaga 1 till överenskommelsen om villkor för yrkesmässigt bedrivande av persontransport på väg, bilaga 2 till överenskommelsen om tekniska standarder för bussar och de krav på sociala bestämmelser som avses i artikel 8 i överenskommelsen

38

 

 

Rekommendation nr 1/2011 från den gemensamma kommitté som inrättats i enlighet med Interbus-överenskommelsen om tillfällig internationell persontransport med buss av den 11 november 2011 om användning av en teknisk rapport för bussar för att underlätta kontrollen av bestämmelserna i artiklarna 1 och 2 i bilaga 2 till överenskommelsen

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top