Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:008:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 8, 12. tammikuuta 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

doi:10.3000/19770812.L_2012.008.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 8

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

55. vuosikerta
12. tammikuu 2012


Sisältö

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

 

 

2012/22/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan, lukuun ottamatta sen 10 ja 11 artiklaa

1

 

 

2012/23/EU

 

*

Neuvoston päätös, annettu 12 päivänä joulukuuta 2011, Euroopan unionin liittymisestä matkustajien ja matkatavaroiden kuljettamisesta meritse vuonna 1974 tehdyn Ateenan yleissopimuksen vuoden 2002 pöytäkirjaan sen 10 ja 11 artiklan osalta

13

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 13/2012, annettu 6 päivänä tammikuuta 2012, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Intiasta peräisin olevan polyeteenitereftalaattikalvon tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1292/2007 muuttamisesta

17

 

*

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 14/2012, annettu 9 päivänä tammikuuta 2012, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien molybdeenilankojen tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 511/2010 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan tiettyjen Malesiasta lähetettyjen molybdeenilankojen tuontia riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Malesia, sekä tutkimuksen päättämisestä Sveitsistä lähetetyn tuonnin osalta

22

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 15/2012, annettu 10 päivänä tammikuuta 2012, tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 162. kerran

27

 

*

Komission asetus (EU) N:o 16/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ihmisravinnoksi tarkoitettuja jäädytettyjä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista (1)

29

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 17/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien unionin tariffikiintiöiden voimassaoloajan jatkamisen osalta

31

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 18/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

32

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 19/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, kiintiön ulkopuolisen sokerin vientitodistusten myöntämistä koskevan hyväksymisprosentin vahvistamisesta, vientitodistushakemusten hylkäämisestä ja vientitodistushakemusten jättämisen keskeyttämisestä

34

 

 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 20/2012, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, asetuksella (EY) N:o 2305/2003 avatussa ohraa koskevassa tariffikiintiössä 1 päivän tammikuuta ja 6 päivän tammikuuta 2012 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavasta jakokertoimesta

35

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

2012/24/EU

 

*

Komission päätös, annettu 11 päivänä tammikuuta 2012, Amerikan yhdysvalloista peräisin olevan vinyyliasetaatin tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä ja käyttöön otetun väliaikaisen tullin vakuutena olevien määrien vapauttamisesta

36

 

 

KANSAINVÄLISILLÄ SOPIMUKSILLA PERUSTETTUJEN ELINTEN ANTAMAT SÄÄDÖKSET

 

 

2012/25/EU

 

*

Linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehdyn sopimuksen (Interbus-sopimus) nojalla perustetun sekakomitean päätös N:o 1/2011, annettu 11 päivänä marraskuuta 2011, sekakomitean työjärjestyksen hyväksymisestä sekä maanteiden matkustajaliikenteen harjoittajiin sovellettavia ehtoja koskevan sopimuksen liitteen 1, linja-autoihin sovellettavia teknisiä standardeja koskevan sopimuksen liitteen 2 ja sopimuksen 8 artiklassa tarkoitettujen sosiaalisten määräysten mukauttamisesta

38

 

 

Linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä matkustajaliikenteestä tehdyn sopimuksen (Interbus-sopimus) nojalla perustetun sekakomitean suositus N:o 1/2011, annettu 11 päivänä marraskuuta 2011, linja-autoja koskevan teknisen raportin käyttämisestä sopimuksen liitteessä 2 olevan 1 ja 2 artiklan määräysten valvonnan helpottamiseksi

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top