EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:008:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 8, 12. január 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

doi:10.3000/19770790.L_2012.008.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 8

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 55
12. januára 2012


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

 

2012/22/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. decembra 2011 o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, s výnimkou jeho článkov 10 a 11

1

 

 

2012/23/EÚ

 

*

Rozhodnutie Rady z 12. decembra 2011 o pristúpení Európskej únie k protokolu z roku 2002 k Aténskemu dohovoru o preprave cestujúcich a ich batožiny po mori z roku 1974, pokiaľ ide o jeho články 10 a 11

13

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 13/2012 zo 6. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1292/2007, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz poly-etyléntereftalátového (PET) filmu s pôvodom v Indii

17

 

*

Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 14/2012 z 9. januára 2012, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 511/2010 na dovoz určitých molybdénových drôtov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých molybdénových drôtov odosielaných z Malajzie, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii, a ktorým sa ukončuje prešetrovanie dovozu molybdénových drôtov odosielaných zo Švajčiarska

22

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 15/2012 z 10. januára 2012, ktorým sa stošesťdesiaty druhýkrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 881/2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným so sieťou al-Káida

27

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 16/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, pokiaľ ide o požiadavky na mrazené potraviny živočíšneho pôvodu určené na ľudskú spotrebu (1)

29

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 17/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 32/2000, pokiaľ ide o predĺženie colných kvót Únie na výrobky z juty a kokosových vlákien

31

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 18/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

32

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovuje percento prijatia pre vydávanie vývozných povolení, zamietnutie žiadostí o vývozné povolenia a ktorým sa pozastavuje podávanie žiadostí o vývozné povolenia na cukor mimo kvóty

34

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 20/2012 z 11. januára 2012, ktorým sa stanovuje koeficient pridelenia, ktorý sa má uplatňovať na žiadosti o dovozné povolenia podané v období od 1. januára do 6. januára 2012 v rámci colnej kvóty otvorenej pre jačmeň nariadením (ES) č. 2305/2003

35

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2012/24/EÚ

 

*

Rozhodnutie Komisie z 11. januára 2012 o ukončení antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu vinylacetátu s pôvodom v Spojených štátoch amerických a o uvoľnení súm zaistených prostredníctvom uložených dočasných ciel

36

 

 

AKTY PRIJATÉ ORGÁNMI ZRIADENÝMI MEDZINÁRODNÝMI DOHODAMI

 

 

2012/25/EÚ

 

*

Rozhodnutie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z 11. novembra 2011, ktorým výbor prijíma svoj rokovací poriadok a prispôsobuje prílohu 1 k dohode, týkajúcu sa podmienok, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľov cestnej osobnej dopravy, prílohu 2 týkajúcu sa technických noriem pre autobusy a autokary a požiadavky týkajúce sa sociálnych ustanovení uvedené v článku 8 dohody

38

 

 

Odporúčanie spoločného výboru zriadeného podľa dohody Interbus o medzinárodnej príležitostnej preprave cestujúcich autokarmi a autobusmi č. 1/2011 z 11. novembra 2011 týkajúce sa využívania technických správ pre autobusy a autokary s cieľom uľahčiť monitorovanie ustanovení článkov 1 a 2 prílohy 2 k dohode

46

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top