EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:115:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 115, 28 april 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

Europeiska unionens

officiella tidning

L 115

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

fyrtionionde årgången
28 april 2006


Innehållsförteckning

 

I   Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

Sida

 

*

Rådets förordning (EG) nr 640/2006 av den 10 april 2006 om upphävande av förordningarna (EEG) nr 3181/78 och (EEG) nr 1736/79 om Europeiska monetära systemet

1

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 641/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

2

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 642/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av de kvantiteter rörsocker som omfattas av leveranskrav och skall importeras enligt AVS-protokollet och Indienavtalet, för leveransperioden 2006/2007

4

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 643/2006 av den 27 april 2006 om ändring av förordning (EG) nr 1622/2000 om vissa tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1493/1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin och införandet av en gemenskapskodex för oenologiska metoder och behandlingar, och av förordning 884/2001 om tillämpningsföreskrifter för följedokument vid transport av vinprodukter och för register som skall föras inom vinsektorn

6

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 644/2006 av den 27 april 2006 om exportbidrag för mjölk och mjölkprodukter

10

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 645/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för smör inom ramen för den stående anbudsinfordran som fastställs i förordning (EG) nr 581/2004

15

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 646/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för skummjölkspulver inom ramen för den stående anbudsinfordran som föreskrivs i förordning (EG) nr 582/2004

17

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 647/2006 av den 27 april 2006 om utfärdande av importlicenser för ris i samband med ansökningar som lämnats in under de tio första arbetsdagarna i april 2006 i enlighet med förordning (EG) nr 327/98

18

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 648/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

20

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 649/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av bidragssatserna för vissa spannmåls- och risprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

23

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 650/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av exportbidragen för bearbetade produkter av spannmål och ris

27

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 651/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av exportbidragen för spannmålsbaserade foderblandningar

30

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 652/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av produktionsbidragen för spannmål

32

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 653/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för korn inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1058/2005

33

 

 

Kommissionens förordning (EG) nr 654/2006 av den 27 april 2006 om fastställande av det högsta exportbidraget för vanligt vete inom ramen för den anbudsinfordran som avses i förordning (EG) nr 1059/2005

34

 

 

II   Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 

 

Rådet

 

*

Rådets beslut av den 10 april 2006 om utnämning av en österrikisk suppleant i Regionkommittén

35

 

*

Rådets beslut av den 10 april 2006 om utnämning av en tysk suppleant i Regionkommittén

36

 

*

Rådets beslut av den 10 april 2006 om utnämning av tre slovakiska ledamöter och tre slovakiska suppleanter i Regionkommittén

37

 

 

Kommissionen

 

*

Kommissionens beslut av den 21 april 2006 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter i syfte att anpassa bilagan till den tekniska utvecklingen [delgivet med nr K(2006) 1622]  ( 1 )

38

 

*

Kommissionens beslut av den 21 april 2006 om ändring av kommissionens beslut 2004/407/EG avseende import av fotografiskt gelatin [delgivet med nr K(2006) 1627]

40

 

 

Europeiska centralbanken

 

*

Europeiska centralbankens riktlinje av den 20 april 2006 om ändring av riktlinje ECB/2002/7 om Europeiska centralbankens krav på rapportering av kvartalsvis statistik över finansräkenskaper (ECB/2006/6)

46

 

 

Rättsakter som antagits med tillämpning av avdelning V i fördraget om Europeiska unionen

 

*

Rådets beslut av den 10 april 2006 om ingående av avtalet mellan Internationella brottmålsdomstolen och Europeiska unionen om samarbete och bistånd

49

Avtal mellan Internationella brottmålsdomstolen och Europeiska unionen om samarbete och bistånd

50

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top