Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:115:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 115, 28. huhtikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 115

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
28. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 640/2006, annettu 10 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan valuuttajärjestelmää koskevien asetusten (ETY) N:o 3181/78 ja (ETY) N:o 1736/79 kumoamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 641/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 642/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, AKT-pöytäkirjan ja Intia-sopimuksen mukaisesti tuotavan ruokosokerin toimitusvelvollisuuden alaisten määrien vahvistamisesta toimitusjaksolle 2006/2007

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 643/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sekä viininvalmistusmenetelmiä ja -käsittelyjä koskevista yhteisön säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1622/2000 ja viinialan tuotteiden kuljetusten mukana seuraavien asiakirjojen ja viinialalla pidettävien rekisterien soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 884/2001 muuttamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 644/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 645/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 646/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 647/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, riisin tuontitodistusten myöntämisestä vuoden 2006 huhtikuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 648/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 649/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 650/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 651/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 652/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 653/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 654/2006, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

34

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, alueiden komitean itävaltalaisen varajäsenen nimeämisestä

35

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

36

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, kolmen slovakialaisen varsinaisen jäsenen ja kolmen slovakialaisen varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

37

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY liitteen muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen lyijyn käyttötarkoituksia koskevien poikkeusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1622)  ( 1 )

38

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 2006, komission päätöksen 2004/407/EY muuttamisesta valokuvateknisen gelatiinin tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1627)

40

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista neljännesvuosittaisessa rahoitustilinpidossa annettujen suuntaviivojen EKP/2002/7 muuttamisesta (EKP/2006/6)

46

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2006, Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välisen yhteistyö- ja avunantosopimuksen tekemisestä

49

Sopimus – kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan unionin välinen yhteistyö- ja avunantosopimus

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top