EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:115:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 115, 28. aprill 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5082

Euroopa Liidu

Teataja

L 115

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

49. köide
28. aprill 2006


Sisukord

 

I   Aktid, mille avaldamine on kohustuslik

Lehekülg

 

*

Nõukogu määrus (EÜ) nr 640/2006, 10. aprill 2006, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa rahasüsteemi käsitlevad määrused (EMÜ) nr 3181/78 ja (EMÜ) nr 1736/79

1

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 641/2006, 27. aprill 2006, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

2

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 642/2006, 27. aprill 2006, millega kehtestatakse vastavalt AKV protokollile ja Indiaga sõlmitud kokkuleppele imporditava roosuhkru kohustusliku tarne kogused tarneperioodiks 2006/2007

4

 

*

Komisjoni määrus (EÜ) nr 643/2006, 27. aprill 2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1622/2000, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva määruse (EÜ) nr 1493/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad ning kehtestatakse ühenduse eeskiri veinivalmistustavade ja -menetluste kohta, ning määrust (EÜ) nr 884/2001, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinitoodete veo saatedokumentide ja veinisektoris peetavate registrite kohta

6

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 644/2006, 27. aprill 2006, millega määratakse kindlaks piima ja piimatoodete eksporditoetused

10

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 645/2006, 27. aprill 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 581/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava või eksporditoetuse maksimumsumma

15

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 646/2006, 27. aprill 2006, millega kehtestatakse määruses (EÜ) nr 582/2004 sätestatud alalise pakkumismenetluse raames makstava lõssipulbri eksporditoetuse maksimumsumma

17

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 647/2006, 27. aprill 2006, riisi impordilitsentside väljaandmise kohta määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2006. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval esitatud taotluste põhjal

18

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 648/2006, 27. aprill 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate piimasaaduste suhtes kohaldatavad toetusemäärad

20

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 649/2006, 27. aprill 2006, millega kehtestatakse asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate teatavate teravilja- ja riisitoodete suhtes kohaldatavate toetuste määrad

23

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 650/2006, 27. aprill 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast ja riisist valmistatud toodete eksporditoetused

27

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 651/2006, 27. aprill 2006, millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused

30

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 652/2006, 27. aprill 2006, millega määratakse kindlaks teraviljasektori tootmistoetused

32

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 653/2006, 27. aprill 2006, millega kinnitatakse odra maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1058/2005 osutatud pakkumismenetlusega

33

 

 

Komisjoni määrus (EÜ) nr 654/2006, 27. aprill 2006, millega kinnitatakse pehme nisu maksimaalne eksporditoetus seoses määruses (EÜ) nr 1059/2005 osutatud pakkumismenetlusega

34

 

 

II   Aktid, mille avaldamine ei ole kohustuslik

 

 

Nõukogu

 

*

Nõukogu otsus, 10. aprill 2006, Regioonide Komitee Austria asendusliikme ametisse nimetamise kohta

35

 

*

Nõukogu otsus, 10. aprill 2006, Regioonide Komitee Saksamaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta

36

 

*

Nõukogu otsus, 10. aprill 2006, Regioonide Komitee kolme Slovakkia liikme ja kolme Slovakkia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

37

 

 

Komisjon

 

*

Komisjoni otsus, 21. aprill 2006, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/95/EÜ lisa plii kasutusviiside erandite osas (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1622 all)  ( 1 )

38

 

*

Komisjoni otsus, 21. aprill 2006, millega muudetakse komisjoni otsust 2004/407/EÜ seoses fotograafilise želatiini impordiga (teatavaks tehtud numbri K(2006) 1627 all)

40

 

 

Euroopa Keskpank

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 20. aprill 2006, millega muudetakse suunist EKP/2002/7 Euroopa Keskpanga statistiliste andmete esitamise nõuete kohta seoses finantskontode kvartaliandmetega (EKP/2006/6)

46

 

 

Euroopa Liidu lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud aktid

 

*

Nõukogu otsus, 10. aprill 2006, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja Euroopa Liidu vahelise koostöö ja abistamise lepingu sõlmimise kohta

49

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu ja Euroopa Liidu vaheline koostöö ja abistamise leping

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top