EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:242:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 242, 10 september 2002


Display all documents published in this Official Journal
Europeiska gemenskapernas
officiella tidning
ISSN 1024-3054

L 242
45 årgången
10 september 2002
Svensk utgåvaLagstiftning

InnehållsförteckningI Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk
*Europaparlamentets och rådets beslut nr 1600/2002/EG av den 22 juli 2002 om fastställande av gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram 1
Kommissionens förordning (EG) nr 1601/2002 av den 9 september 2002 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker 16
*Kommissionens förordning (EG) nr 1602/2002 av den 9 september 2002 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 1999/105/EG vad beträffar en medlemsstats tillåtelse att förbjuda saluföring till slutanvändaren av visst skogsodlingsmaterial 18
*Kommissionens förordning (EG) nr 1603/2002 av den 9 september 2002 om ändring av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1535/2002 av den 28 augusti 2002 om undantag från rådets förordning (EG) nr 1251/1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor, när det gäller arealersättning för vissa jordbruksgrödor och ersättning för arealuttag under regleringsåret 2002/2003 till producenter i vissa regioner i Tyskland 21
Kommissionens förordning (EG) nr 1604/2002 av den 9 september 2002 om ändring av exportbidragen för vitsocker och råsocker som exporteras i obearbetat skick 23

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk
Kommissionen
2002/746/EC
*Kommissionens beslut av den 5 juli 2002 i ett förfarande enligt artikel 81 i EG-fördraget och artikel 53 i EES-avtalet (COMP/37.730 - AuA/LH) [delgivet med nr K(2002) 2502] (1) 25
2002/747/EC
*Kommissionens beslut av den 9 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG [delgivet med nr K(2002) 3310] (1) 44
(1) Text av betydelse för EES
SV
De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top