Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:242:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 242, 10. syyskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 242
45. vuosikerta
10. syyskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1600/2002/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, kuudennesta ympäristöä koskevasta yhteisön toimintaohjelmasta 1
Komission asetus (EY) N:o 1601/2002, annettu 9 päivänä syyskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 16
*Komission asetus (EY) N:o 1602/2002, annettu 9 päivänä syyskuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettaessa jäsenvaltioille lupa kieltää tietyn metsänviljelyaineiston kaupan pitäminen loppukäyttäjille 18
*Komission asetus (EY) N:o 1603/2002, annettu 9 päivänä syyskuuta 2002, tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille annetusta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1251/1999 poikkeamisesta 28 päivänä elokuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1535/2002 liitteen muuttamisesta eräiden Saksan alueiden tuottajille markkinointivuonna 2002/2003 maksettavien tiettyjen peltokasvien pinta-alatukien ja kesannointitukien osalta 21
Komission asetus (EY) N:o 1604/2002, annettu 9 päivänä syyskuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/746/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2002, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan soveltamisesta (COMP/37.730 — AuA/LH) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 2502) (1) 25
2002/747/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä syyskuuta 2002, tarkistetuista ekologisista arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi lampuille ja päätöksen 1999/568/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3310) (1) 44
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top