EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_1995_03_065_SV_TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Specialutgåva 1994
03 Jordbruk
Volym 65


SV

 

03 Jordbruk - Volym 65

   ISSN 1022-9256  

Svensk utgåva

 

Specialutgåva 1994

   

Referenser
År EGT nr Sid
  Innehållsförteckning  
 
   

Inledande anmärkningar

1

 
1969 L 048 0001
 

31969L0060

 

Rådets direktiv av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om utsläppande på marknaden av utsäde av stråsäd (69/60/EEG)

3

 
1969 L 048 0008
 

31969L0063

 

Rådets direktiv av den 18 februari 1969 om ändring av rådets direktiv av den 14 juni 1966 om marknadsföring av utsäde av foderväxter (69/63/EEG)

6

 
1969 L 328 0008
 

31969R2622

 

Rådets förordning (EEG) nr 2622/69 av den 21 december 1969 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 804/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

10

 
1972 L 298 0001
 

31972R2822

 

Rådets förordning (EEG) nr 2822/72 av den 28 december 1972 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 vad gäller interventionsåtgärder i nötköttssektorn

11

 
1974 L 049 0002
 

31974R0419

 

Rådets förordning (EEG) nr 419/74 av den 18 februari 1974 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

13

 
1974 L 085 0051
 

31974R0662

 

Rådets förordning (EEG) nr 662/74 av den 28 mars 1974 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

14

 
1975 L 052 0008
 

31975R0465

 

Rådets förordning (EEG) nr 465/75 av den 27 februari 1975 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 vad gäller stöd till kärnmjölk och kärnmjölkspulver som används som foder

15

 
1976 L 004 0024
 

31976L0014

 

Kommissionens första direktiv 76/14/EEG av den 15 december 1975 om ändring av bilagan till rådets direktiv 74/63/EEG av den 17 december 1973 om främmande ämnen och produkter i djurfodera (76/14/EEG)

16

 
1976 L 067 0009
 

31976R0559

 

Rådets förordning (EEG) nr 559/76 av den 15 mars 1976 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter

17

 
1980 L 100 0032
 

31980L0392

 

Rådets direktiv 80/392/EEG av den 18 mars 1980 om ändring av direktiv 77/93/EEG om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till medlemsstaterna (80/392/EEG)

18

 
1980 L 192 0011
 

31980R1974

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1974/80 av den 22 juli 1980 om allmänna genomförandebestämmelser för vissa livsmedelsbiståndsåtgärder som omfattar spannmål och ris

21

 
1981 L 240 0001
 

31981R2425

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2425/81 av den 20 augusti 1981 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkade druvor och torkade fikon

31

 
1982 L 231 0009
 

31982R2178

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2178/82 av den 5 augusti 1982 om ändring av förordning (EEG) nr 2425/81 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkade druvor och torkade fikon

49

 
1983 L 033 0012
 

31983R0291

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 291/83 av den 3 februari 1983 om ändring av förordning (EEG) nr 2425/81 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkade druvor och torkade fikon

50

 
1983 L 330 0018
 

31983R3334

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 3334/83 av den 25 november 1983 om ändring för andra gången av förordning (EEG) nr 2425/81 om tillämpningsföreskrifter för stödsystemet för torkade druvor och torkade fikon

52

 
1984 L 319 0013
 

31984L0587

 

Rådets direktiv 84/587/EEG av den 29 november 1984 om ändring av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (84/587/EEG)

53

 
1990 L 353 0048
 

31990L0654

 

Rådets direktiv 90/654/EEG av den 4 december 1990 om övergångsbestämmelser och de anpassningar som till följd av Tysklands återförening behövs i direktiven om växters sundhet, utsäde, växter och djurfoder samt i lagstiftningen om veterinära frågor och om djuravel (90/654/EEG)

63

 
1992 L 110 0031
 

31992R1036

 

Kommissionens förordning (EEG) nr 1036/92 av den 27 april 1992 om närmare bestämmelser om överföring av gemenskapsstöd som beviljats för samfällda projekt för omstrukturering av vinodlingar enligt rådets förordning (EEG) nr 458/80 samt om ändring av beslut 81/525/EEG om ansökningar om ersättning för och förskott på bidrag till kollektiva projekt för omstrukturering av vinodlingar

71

 
1993 L 018 0001
 

31993R0125

 

Rådets förordning (EEG) nr 125/93 av den 18 januari 1993 om ändring av förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött

75

 
1994 L 111 0078
 

31994R1004

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1004/94 av den 29 april 1994 om närmare bestämmelser om beviljande av stöd för privat lagring av Pecorino Romano-ost

78

 
1994 L 121 0009
 

31994R1096

 

Kommissionens förordning (EG) nr 1096/94 av den 11 maj 1994 om ändring av rådets förordning (EEG) nr 805/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött och rådets förordning (EEG) nr 3013/89 om den gemensamma organisationen av marknaden för får- och getkött

81

 
1994 L 284 0029
 

31994R2660

 

Kommissionens förordning (EG) nr 2660/94 av den 31 oktober 1994 om ändring av förordning (EG) nr 675/94 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordningar (EG) nr 3640/93 och (EG) nr 3670/93 vad avser särskild ordning för import av majs och sorghum till Spanien och av majs till Portugal

82

 
1994 L 316 0002
 

31994R2991

 

Rådets förordning (EG) nr 2991/94 av den 5 december 1994 om regler för bredbara fetter

84

 
1994 L 320 0009
 

31994R3012

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3012/94 av den 12 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 2150/94 om fastställande för orensad bomull av den verkliga produktionen för regleringsåret 1993/94, den beräknade produktionen och den preliminära sänkningen av stödet för regleringsåret 1994/95 samt av det belopp med vilket målpriset skall sänkas för regleringsåret 1995/96, och om fastställande av den slutgiltiga sänkningen för regleringsåret 1994/95

90

 
1994 L 321 0008
 

31994R3024

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3024/94 av den 13 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2729/88 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1442/88 om beviljande för produktionsåren 1988/89 och 1995/96 av bidrag för slutgiltig nedläggning av vinodlingsarealer

91

 
1994 L 330 0043
 

31994R3127

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3127/94 av den 20 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 2967/85 om tillämpningsföreskrifter för gemenskapens klassificeringsskala för slaktkroppar av gris

92

 
1994 L 337 0008
 

31994R3191

 

Rådets förordning (EG) nr 3191/94 av den 19 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 430/87 om importordningen för vissa produkter som omfattas av KN-nummer 0714 10 och 0714 90 och som har sitt ursprung i tredje land

94

 
1994 L 338 0016
 

31994R3235

 

Rådets förordning (EG) nr 3235/94 av den 20 december 1994 om ändring av vissa bestämmelser inom jordbrukssektorn till följd av Finlands, Sveriges och Österrikes anslutning, så att dessa nya medlemsstater kan omfattas av medfiniansiering av vissa åtgärder

95

 
1994 L 338 0030
 

31994R3238

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3238/94 av den 21 december 1994 om fastställande och förvaltning av den rörliga avgiftsdelen för vissa varor med ursprung i Polen, Ungern, Rumänien, Bulgarien, Tjeckien, Slovakien, Litauen, Lettland och Estland som framställs genom bearbetning av de i bilagorna till förordning (EG) nr 3448/93 angivna jordbruksprodukterna

97

 
1994 L 338 0048
 

31994R3239

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3239/94 av den 21 december 1994 om ändring av vissa förordningar inom sektorerna för ägg och fjäderfäkött till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

115

 
1994 L 338 0052
 

31994R3240

 

Komissionens förordning (EG) nr 3240/94 av den 21 december 1994 om förlängning av giltighetstiden för kommissionens förordning (EEG) nr 3879/90 om tillämpningsföreskrifter för importordningen för produkter enligt KN-numren 0714 10 10, 0714 10 91 och 0714 10 99 med ursprung i Thailand och exporterade från det landet under 1991, 1992, 1993 och 1994

119

 
1994 L 338 0053
 

31994R3241

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3241/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för det första halvåret 1995 avseende den importordning som fastställs i rådets förordning (EG) nr 774/94 för nötkött av hög kvalitet

120

 
1994 L 338 0062
 

31994R3243

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3243/94 av den 21 december 1994 om tillämpningsföreskrifter för den importordning som föreskrivs i rådets förordningar (EG) nr 3071/94 och (EG) nr 3073/94 för nötkött av hög kvalitet och för fryst buffelkött

126

 
1994 L 338 0068
 

31994R3244

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3244/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 3108/94 om övergångsåtgärder för handeln med jordbruksprodukter till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

132

 
1994 L 338 0069
 

31994R3245

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3245/94 av den 21 december 1994 om upphävande av förordning (EEG) nr 1267/93 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1108/93 vad avser förvaltningen av en kvot på 5 000 ton hund- och kattfoder som hänförs till KN-nummer 2309 10 och har sitt ursprung i Sverige

133

 
1994 L 339 0042
 

31994R3268

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3268/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 1481/86 om fastställande av priser på färska eller kylda slaktkroppar av lamm på gemenskapens representativa marknader och om registrering av priserna på vissa andra slaktkroppskvaliteter för får inom gemenskapen

134

 
1994 L 339 0046
 

31994R3269

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3269/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 3886/92 om tillämpningsföreskrifter för de bidragssystem som är fastställda för nötköttssektorn vad avser särskilda övergångsåtgärder för Österrike, Finland och Sverige

138

 
1994 L 339 0048
 

31994R3270

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3270/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordning (EEG) nr 610/77 om fastställande av priser på vuxna nötkreatur på gemenskapens representativa marknader och om uppföljning av priser på vissa andra nötkreatur inom gemenskapen

140

 
1994 L 341 0039
 

31994R3300

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3300/94 av den 21 december 1994 om övergångsåtgärder för socker till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

148

 
1994 L 341 0044
 

31994R3301

 

Komissionens förordning (EG) nr 3301/94 av den 21 december 1994 om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 918/94 om undantag från förordning (EEG) nr 778/83 om kvalitetsnormerna för tomater, vad avser tomater på stjälk (tomater i klase)

153

 
1994 L 341 0045
 

31994R3302

 

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3302/94 av den 21 december 1994 om ändring av förordningarna (EEG) nr 19/82 och (EEG) nr 20/82 vad gäller anpassningar inom får- och getköttssektorn mot bakgrund av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

154

 
1994 L 341 0048
 

31994R3304

 

Kommissionens förordning (EG) nr 3304/94 av den 21 december 1994 om ändring av vissa förordningar om spannmål och ris till följd av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning

155

 
1994 L 351 0018
 

31994D0830

 

Rådets beslut av den 20 december 1994 om förlängning av anpassningen av avtalen om frivilliga exportbegränsningar mellan Europeiska gemenskapen och Argentina, Australien, Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Nya Zeeland, Polen, Slovakien och Uruguay för handel med får-, lamm- och getkött, levande får och getter (94/830/EG:)

156

 
1994 L 352 0001
 

31994D0837

 

Kommissionens beslut av den 16 december 1994 om särskilda villkor för godkännandet av de förpackningsanläggningar som avses i rådets direktiv 77/99/EEG och om bestämmelser om saluhållandet av produkter därifrån (94/837/EG)

175

 
1994 L 352 0018
 

31994D0839

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1994 om ändring av kommissionens beslut 91/449/EEG om fastställande av mallen till djurhälsointygen för köttprodukter som importeras från tredje land (Text av betydelse för EES) (94/839/EG:)

176

 
1994 L 352 0021
 

31994D0840

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1994 om ändring av beslut 94/200/EG om särskilda villkor för import av fisk- och vattenbruksprodukter från Ecuador (94/840/EG:)

179

 
1994 L 352 0028
 

31994D0843

 

Kommissionens beslut av den 19 december 1994 om kompletterande finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för zoonos-epidemiologi, Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (tidigare Bundesgesundheitsamt), Berlin, Tyskland (94/843/EG:)

184

 
1994 L 352 0038
 

31994D0845

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från Tjeckien (Text av betydelse för EES) (94/845/EG:)

185

 
1994 L 352 0048
 

31994D0846

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av färskt kött från Slovakien (Text av betydelse för EES) (94/846/EG:)

195

 
1994 L 352 0056
 

31994D0847

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om ändring av beslut 91/449/EEG om mall för djurhälsointyg för köttprodukter som importeras från tredje land vad avser Tjeckien och Slovakien (Text av betydelse för EES) (94/847/EG:)

203

 
1994 L 352 0069
 

31994D0860

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om fastställande av kraven för import från tredje land av biodlingsprodukter avsedda att användas till biodling (Text av betydelse för EES) (94/860/EG:)

204

 
1994 L 352 0071
 

31994D0861

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om ändring av beslut 93/693/EG om en förteckning över de tjurstationer som har godkänts för export av djupfryst sperma från nötkreatur till gemenskapen (Text av betydelse för EES) (94/861/EG:)

206

 
1994 L 352 0075
 

31994D0865

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om ändring av beslut 93/44/EEG om godkännande av de program avseende vårviremi hos karp som ingivits av Förenade kungariket och om fastställande av kompletterande garantier för varupartier av vissa fiskarter som skall sändas till Storbritannien, Nordirland, Isle of Man och Guernsey (94/865/EG:)

207

 
1994 L 352 0082
 

31994D0871

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om avslutning av medlemsstaternas räkenskaper över de utgifter för räkenskapsåret 1991 som finansieras av garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) (94/871/EG:)

208

 
1994 L 352 0111
 

31994D0886

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om kompletterande finansiellt gemenskapsstöd till verksamheten vid gemenskapens referenslaboratorium för vissa fisksjukdomar (Statens Veterinære Serumlaboratorium, Århus, Danmark) (94/886/EG)

223

 
1994 L 354 0016
 

31994L0079

 

Kommissionens direktiv 94/79/EG av den 21 december 1994 om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

224

 
1994 L 366 0019
 

31994D0936

 

Rådets beslut av den 20 december 1994 om ändring av beslut 90/218/EEG om utsläppande på marknaden och om tillförsel av bovint somatotropin (BST) (94/936/EG:)

240

 
1994 L 368 0010
 

31994L0065

 

Rådets direktiv 94/65/EG av den 14 december 1994 om kraven för produktion och utsläppande på marknaden av malet kött och köttberedningar

242

 
1994 L 368 0033
 

31994L0071

 

Rådets direktiv 94/71/EG av den 13 december 1994 om ändring av direktiv 92/46/EEG om fastställande av hygienföreskrifter för produktion och utsläppande på marknaden av obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölkbaserade produkter

263

 
1994 L 371 0041
 

31994D0970

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om de övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Österrike i fråga om veterinärkontroller av levande djur som införs i Österrike från tredje land (94/970/EG:)

268

 
1994 L 371 0044
 

31994D0971

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om de övergångsbestämmelser som skall tillämpas av Österrike i fråga om veterinärkontroller av produkter som införs till Österrike från tredje land (94/971/EG:)

271

 
1994 L 371 0048
 

31994D0972

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring av beslut 93/52/EEG för att beakta situationen i Sverige med avseende på brucellos (Br. melitensis) (94/972/EG:)

275

 
1994 L 371 0049
 

31994D0973

 

Kommissionens beslut av den 28 december 1994 om ändring för sjunde gången av kommissionens beslut 90/442/EEG av den 25 juli 1990 om fastställande av koder för anmälan av djursjukdomar med avseende på Sverige (94/973/EG:)

276

 
1994 L 378 0011
 

31994D0984

 

Kommissionens beslut av den 20 december 1994 om djurhälsovillkor och utfärdande av veterinärintyg för import av färskt fjäderfäkött från vissa tredje länder (Text av betydelse för EES) (94/984/EG)

278

 
1994 L 378 0054
 

31994D0988

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om ändring av beslut 94/24/EG om upprättande av en förteckning över på förhand bestämda gränskontrollstationer för veterinärkontroll av produkter och djur från tredje land (Text av betydelse för EES) (94/988/EG:)

284

 
1994 L 378 0064
 

31994D0989

 

Kommissionens beslut av den 21 december 1994 om ändring av beslut 93/495/EEG om särskilda villkor för import av fiskprodukter med ursprung i Canada (94/989/EG:)

294

Top