EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0024

Rådets beslut (Gusp) 2022/24 av den 10 januari 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2019/1720 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

ST/15053/2021/INIT

OJ L 5I, 10.1.2022, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/24/oj

10.1.2022   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

LI 5/13


RÅDETS BESLUT (Gusp) 2022/24

av den 10 januari 2022

om ändring av beslut (Gusp) 2019/1720 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 14 oktober 2019 antog rådet beslut (Gusp) 2019/1720 (1) om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua.

(2)

Den 8 november 2021 gjorde unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten) ett uttalande på unionens vägnar där han underströk att valet i Nicaragua den 7 november 2021 hölls utan demokratiska garantier och att resultatet saknade legitimitet. Han förklarade att Nicaraguas regering har tagit ifrån Nicaraguas befolkning dess medborgerliga och politiska rättighet att rösta i trovärdiga, inkluderande, rättvisa och öppna val samt deras yttrandefrihet, föreningsfrihet och rätt att delta i fredliga sammankomster. Den höga representanten uppgav att unionen är redo att överväga alla instrument som står till dess förfogande, inbegripet ytterligare restriktiva åtgärder.

(3)

Med tanke på den fortsatt allvarliga situationen i Nicaragua bör sju personer och tre enheter inkluderas i förteckningen över fysiska och juridiska personer, enheter och organ som är föremål för restriktiva åtgärder i bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720.

(4)

Bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720 ska ändras i enlighet med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 10 januari 2022.

På rådets vägnar

J.-Y. LE DRIAN

Ordförande


(1)  Rådets beslut (Gusp) 2019/1720 av den 14 oktober 2019 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua (EUT L 262, 15.10.2019, s. 58).


BILAGA

Bilagan till beslut (Gusp) 2019/1720 ska ändras på följande sätt:

1.

Rubriken till tabellen ska ersättas med följande:

”A.

Fysiska personer som avses i artiklarna 1.1 och 2.1”.

2.

Följande fysiska personer ska läggas till i tabellen:

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”15.

Camila Antonia ORTEGA MURILLO

Befattning: Dotter till Daniel Ortega och Rosario Murillo, rådgivare till presidentens kansli, samordnare för kommissionen för den kreativa ekonomin, direktör för tv-kanalen Canal 13

Födelsedatum: 4.11.1987

Födelseort: Managua, Nicaragua

Kön: kvinna

Nationalitet: nicaraguansk

Passnummer: A00000114 (Nicaragua)

ID-nummer: 0010411870001B

Camila Antonia Ortega Murillo är deltar i hög grad i åtgärder till stöd för presidentparet Daniel Ortega och Rosario Murillo, som rådgivare till presidentens kansli, personlig assistent till vice presidenten och samordnare för den nationella kommissionen för den kreativa ekonomin. Hon är också direktör för plattformen Nicaragua Diseña och tv-kanalen Canal 13.

Hon är ansvarig för användningen av Nicaragua Diseña för att stödja det riggade presidentvalet och parlamentsvalet som hölls den 7 november 2021 genom att skapa falska konton på olika sociala medieplattformar.

Som direktör på Canal 13 har hon bidragit till att sprida Ortegaregimens hatpropaganda mot oppositionen i det civila samhället, samtidigt som hon har begränsat den redaktionella mångfalden och förföljt oberoende journalister och medier i Nicaragua, vilket har lett till undanröjande av yttrandefriheten och den faktiska valkonkurrensen. Hon har spelat en central roll i undertryckandet av den politiska mångfalden och för den slutgiltiga nedmonteringen av demokratin i Nicaragua.

Hon har alltså samröre med personer som är ansvariga för undergrävande av demokratin och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och hon stödjer sådant förtryck och sådana kränkningar.

10.1.2022

16.

Laureano Facundo ORTEGA MURILLO

Son till Daniel Ortega och Rosario Murillo, rådgivare till presidentens kansli

Födelsedatum: 20.11.1982

Födelseort: Managua, Nicaragua

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Passnummer: A00000684 (Nicaragua)

ID-nummer: 0012011820046M

Laureano Facundo Ortega Murillo deltar i hög grad i åtgärder till stöd för presidentparet Daniel Ortega och Rosario Murillo, i egenskap av rådgivare till presidentens kansli. Han har rättfärdigat och stött det godtyckliga och olagliga frihetsberövandet av nicaraguanska politiska oppositionsledare och potentiella presidentkandidater, studentledare och ledare för människor på landsbygden samt oberoende journalister, som han alla har kallat för ”terrorister”. Genom att bidra till att undanröja den faktiska valkonkurrensen har han spelat en central roll i undertryckandet av den politiska mångfalden och för den slutgiltiga nedmonteringen av demokratin i Nicaragua.

Han har agerat som ekonomisk rådgivare till sin far Daniel Ortega och Ortegaregimen genom det statliga organet ProNicaragua. Dessutom är han ansvarig för driften av BanCorp – en enhet vars huvudsakliga syfte är att bistå, sponsra och ekonomiskt stödja hans mors tillika vice president Rosario Murillos repressiva åtgärder.

Han har alltså samröre med personer som är ansvariga för förtrycket av det civila samhället och för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, och han stödjer sådant förtryck och sådana kränkningar.

10.1.2022

17.

Brenda Isabel ROCHA CHACÓN

Ordförande i det högsta valrådet

Födelsedatum: 10.2.1967

Födelseort: Bonanza, Nicaragua

Kön: kvinna

Nationalitet: nicaraguansk

Brenda Isabel Rocha Chacón är sedan maj 2021 ordförande i det högsta valrådet – ett organ som ansvarade för förberedandet, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i fria val och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.

Hon är därmed ansvarig för förtryck av den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

10.1.2022

18.

Cairo Melvin AMADOR ARRIETA

Vice ordförande i det högsta valrådet

Födelsedatum: 1952

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Cairo Melvin Amador Arrieta är sedan maj 2021 vice ordförande i det högsta valrådet – ett organ som ansvarade för förberedandet, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i valet och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.

Han är därmed ansvarig för förtryck av den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

10.1.2022

19.

Lumberto Ignacio CAMPBELL HOOKER

Medlem i det högsta valrådet, tillförordnad ordförande för det högsta valrådet under 2018

Födelsedatum: 3.12.1949

Födelseort: Raas, Nicaragua

Kön: man

Nationalitet: nicaraguansk

Passnummer: A00001109 (Nicaragua)

ID-nummer: 6010302490003J

Lumberto Ignacio Campbell Hooker är sedan 2014 medlem i det högsta valrådet – ett organ som ansvarade för förberedelserna, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i fria val och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.

Han talade med medierna under valen den 7 november 2021 och rättfärdigade och lovordade anordnandet av dem.

Han är därmed ansvarig för förtryck av den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

10.1.2022

20.

Nahima Janett DÍAZ FLORES

Direktör för det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster, dotter till generaldirektören vid den nationella polisen i Nicaragua Francisco Javier Díaz Madriz

Födelsedatum: 28.6.1989

Kön: kvinna

Nationalitet: nicaraguansk

Nahima Janett Díaz Flores är direktör för det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster (TELCOR), tillsynsmyndigheten för telekommunikation och posttjänster. De nicaraguanska myndigheterna har använt TELCOR för att tysta oberoende medier, däribland tre nyhetsbyråer sedan 2018. Under kampanjen för de allmänna valen 2021 genomförde TELCOR storskaliga desinformationskampanjer. I egenskap av den institution som ansvarar för genomförandet av ”cybersäkerhetslagen” har TELCOR lett och bedrivit övervakningsverksamhet avseende det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

Nahima Díaz Flores har i sin befattning fungerat som stöd för Ortegaregimen samt lett och genomfört desinformations- och övervakningsverksamhet avseende det civila samhället och den demokratiska oppositionen via TELCOR. Hon är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin i Nicaragua.

10.1.2022

21.

Luis Ángel MONTENEGRO ESPINOZA

Överintendent för övervakningsorganet för banker och andra finansinstitut i Nicaragua

Födelsedatum: 1.1.1949

Födelseort: Esteli, Nicaragua

Kön: man

Adress: Planes De Puntaldia Casa #16, Managua, Nicaragua

Nationalitet: nicaraguansk

ID-nummer: 1610101490000S

Luis Ángel Montenegro Espinoza är överintendent för övervakningsorganet för banker och andra finansinstitut i Nicaragua (SIBOIF). I den befattningen är han ansvarig för förföljelsen av finansiella aktörer som motsatte sig Ortegaregimens politik samt för verkställandet av regimens kontroll över finanssektorn.

Han utnämndes till denna befattning direkt av Daniel Ortega, som en belöning för sin lojalitet. I sin tidigare roll som revisor för republiken säkerställde han att Ortegas korrupta finansiella verksamhet inte skulle granskas och bidrog även till Ortegas kontroll av regimen.

Han är därmed ansvarig för undergrävande av rättsstatsprincipen i Nicaragua samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

10.1.2022”

3.

Följande rubrik och tabell ska läggas till:

”B.

Juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2.1

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Den nationella polisen i Nicaragua

La Policía Nacional Nicaragüense

Huvudkontor: Managua, Nicaragua

Inrättandedatum: 22.8.1979

Webbplats: http://www.policia.gob.ni/

Den nationella polisen i Nicaragua är ansvarig för förnedrande behandling, inklusive fysisk och psykisk tortyr, mot dem som motsätter sig Ortegaregimen. Den är ansvarig för det olaga frihetsberövandet av potentiella presidentkandidater, ledare i det civila samhället, studentledare och ledare för människor på landsbygden samt oberoende journalister utan några rättsliga och demokratiska garantier.

Den nationella polisen var avgörande för att Daniel Ortega skulle undgå att ställas inför en verklig demokratisk opposition under de allmänna valen den 7 november 2021. Före dessa val genomförde den nationella polisen kontinuerlig övervakning och förföljelse av oppositionsledare, olagliga inbrott i bostäder och godtyckliga gripanden av oppositionsmedlemmar samt hotade systematiskt offentliganställda.

Under 2018 var den nationella polisen inblandad i mord på fredliga demonstranter i hela Nicaragua.

Den nationella polisen i Nicaragua är därmed ansvarig för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna, för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen samt för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

10.1.2022

2.

Det högsta valrådet

Consejo Supremo Electoral

Adress: Pista Juan Pablo II, Managua 14005, Nicaragua

Webbplats: https://www.cse.gob.ni/

E-post: info@cse.gob.ni

Det högsta valrådet är det organ som ansvarade för förberedelserna, anordnandet och certifieringen av de allmänna valen den 7 november 2021, som på grund av avsaknaden av insyn, av en verklig opposition och av en demokratisk debatt undergrävde de demokratiska institutionerna och processerna. Det högsta valrådet berövade oppositionen möjligheten att ställa upp i fria val och såg till att valet anordnades under icke-demokratiska förhållanden.

Det högsta valrådet är därmed ansvarigt för förtryck av den demokratiska oppositionen och för undergrävande av demokratin och rättsstatsprincipen i Nicaragua.

10.1.2022

3.

Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster

Adress: Avenida Bolívar, Esquina diagonal al edifico de la Cancillería, Aptdo 2664, Managua 10000, Nicaragua

Registreringsdatum: 12.6.1982

Webbplats: https://www.telcor.gob.ni

Det nicaraguanska institutet för telekommunikation och posttjänster (TELCOR) är tillsynsmyndighet för telekommunikation och posttjänster. De nicaraguanska myndigheterna har använt TELCOR för att tysta oberoende medier, däribland tre nyhetsbyråer sedan 2018, under förtrycket 2018 och efter de allmänna valen 2021. Under kampanjen för de allmänna valen genomförde TELCOR en storskalig desinformationskampanj. I egenskap av den institution som ansvarar för genomförandet av ”cybersäkerhetslagen” har TELCOR lett och bedrivit övervakningsverksamhet avseende det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

TELCOR är därmed ansvarigt för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

10.1.2022”


Top