EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:271:TOC

Uradni list Evropske unije, L 271, 30. september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5155

Uradni list

Evropske unije

L 271

European flag  

Slovenska izdaja

Zakonodaja

Zvezek 49
30. september 2006


Vsebina

 

I   Akti, katerih objava je obvezna

Stran

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1437/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

1

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1438/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi najnižjih prodajnih cen za maslo za 17. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

3

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1439/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi najvišje pomoči za smetano, maslo in zgoščeno maslo za 17. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

5

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1440/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi najvišje pomoči za zgoščeno maslo za 17. posamični razpis v okviru stalnega javnega razpisa iz Uredbe (ES) št. 1898/2005

7

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1441/2006 z dne 29. septembra 2006 o določanju najnižje prodajne cene masla za 49. posamezni razpis, izdan v skladu z odprtim razpisom za oddajo ponudb iz Uredbe (ES) št. 2771/1999

8

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1442/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi uvoznih dajatev za žita, ki se uporabljajo od 1. oktobra 2006

9

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1443/2006 z dne 29. septembra 2006 o trajnih dovoljenjih za nekatere dodatke v krmi in dovoljenju za obdobje deset let za kokcidiostatike ( 1 )

12

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1444/2006 z dne 29. septembra 2006 o izdaji dovoljenja za Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) kot dodatka v krmi ( 1 )

19

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1445/2006 z dne 29. septembra 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1200/2005 glede dovoljenja za dodatek v krmi „Bacillus cereus var. toyoi“, ki spada v skupino mikroorganizmov ( 1 )

22

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1446/2006 z dne 29. septembra 2006 o izdaji dovoljenja za Enterococcus faecium (Biomin IMB52) kot dodatka v krmi ( 1 )

25

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1447/2006 z dne 29. septembra 2006 o izdaji dovoljenja za novo uporabo Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kot dodatka v krmi ( 1 )

28

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1448/2006 z dne 29. septembra 2006 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 622/2003 o določitvi ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva ( 1 )

31

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1449/2006 z dne 29. septembra 2006 o zmanjšanju zneskov pomoči za tržno leto 2006/2007, dodeljenih proizvajalcem nekaterih agrumov, zaradi prekoračitve mejnih količin za predelavo v nekaterih državah članicah

33

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1450/2006 z dne 29. septembra 2006 o spremembah Uredbe (ES) št. 1555/96, ki zadevajo količine za dodatne uvozne dajatve za paradižnik

35

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1451/2006 z dne 29. septembra 2006 o spremembi prilog I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2377/90 o določitvi postopka Skupnosti za določanje najvišjih mejnih vrednosti ostankov zdravil za uporabo v veterinarski medicini v živilih živalskega izvora glede fluazurona, natrijevega nitrita in peforelina ( 1 )

37

 

*

Uredba Komisije (ES) št. 1452/2006 z dne 29. septembra 2006 o začasnih ukrepih za upravljanje tarifne kvote za maslo iz Nove Zelandije od oktobra do decembra 2006 in o odstopanju od Uredbe (ES) št. 2535/2001

40

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1453/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za žita, pšenično in rženo moko ter za drobljenec in zdrob

43

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1454/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi korekcijskega zneska za izvozno nadomestilo za žita

45

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1455/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi izvoznih nadomestil za slad

47

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1456/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi korekcijskega zneska za nadomestilo za slad

49

 

 

Uredba Komisije (ES) št. 1457/2006 z dne 29. septembra 2006 o določitvi nadomestil za proizvode v sektorjih žit in riža, dobavljene v okviru ukrepov Skupnosti in nacionalnih ukrepov za pomoč v hrani

51

 

*

Direktiva Komisije 2006/77/ES z dne 29. septembra 2006 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o najvišjih dovoljenih količinah organoklornih spojin v krmi ( 1 )

53

 

*

Direktiva Komisije 2006/78/ES z dne 29. septembra 2006 o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge II k tej direktivi tehničnemu napredku ( 1 )

56

 

 

II   Akti, katerih objava ni obvezna

 

 

Svet

 

*

Sklep št. 1/2006 Pridružitvenega sveta ES–Turčija z dne 15. maja 2006 o izvajanju člena 9 Sklepa št. 1/95 Pridružitvenega sveta ES–Turčija o izvajanju zaključne faze carinske unije

58

 

*

Sklep Sveta z dne 19. junija 2006 o odobritvi Protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o hribovskem kmetijstvu v imenu Evropske skupnosti

61

Protokol o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o hribovskem kmetijstvu – Protokol „Hribovsko kmetijstvo“

63

 

 

Komisija

 

*

Odločba Komisije z dne 20. septembra 2006 o določitvi pogojev zdravstvenega varstva živali in zahtev za spričevala za uvoz okrasnih rib (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 4149)  ( 1 )

71

 

*

Sklep Komisije z dne 29. septembra 2006 o prenosu upravljanja pomoči na izvajalske agencije za predpristopne ukrepe v kmetijstvu in razvoju podeželja v Bolgariji v predpristopnem obdobju

81

 

*

Sklep Komisije z dne 29. septembra 2006 o prenosu upravljanja pomoči na izvajalske agencije za predpristopne ukrepe v kmetijstvu in razvoju podeželja na Hrvaškem v predpristopnem obdobju

83

 


 

(1)   Besedilo velja za EGP.

SL

Akti z rahlo natisnjenimi naslovi so tisti, ki se nanašajo na dnevno upravljanje kmetijskih zadev in so splošno veljavni za omejeno obdobje.

Naslovi vseh drugih aktov so v mastnem tisku in pred njimi stoji zvezdica.

Top