EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:242:TOC

Uradni list Evropske unije, C 242, 21. junij 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 242

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
21. junij 2021


Vsebina

Stran

 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Sodišče Evropske unije

2021/C 242/01

Zadnje objave Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije

1


 

V   Objave

 

SODNI POSTOPKI

 

Sodišče

2021/C 242/02

Zadeva C-5/21 P: Pritožba, ki jo je 6. januarja 2021 vložila Deutsche Post AG zoper sodbo Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. novembra 2020 v zadevi T-25/20, Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Upodobitev stiliziranega roga)

2

2021/C 242/03

Zadeva C-26/21 P: Pritožba, ki jo je 18. januarja 2021 vložila Dermavita Co. Ltd zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 18. novembra 2020 v zadevi T-643/19, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

2

2021/C 242/04

Zadeva C-80/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poljska) 8. februarja 2021 – E.K., S.K./D.B.P.

3

2021/C 242/05

Zadeva C-81/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poljska) 9. februarja 2021 – B.S., W.S./M.

3

2021/C 242/06

Zadeva C-82/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poljska) 9. februarja 2021 – B.S., Ł.S./M.

4

2021/C 242/07

Zadeva C-152/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Augstākā tiesa (Senāts) (Latvija) 9. marca 2021 — SIA Ogres HES/Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

4

2021/C 242/08

Zadeva C-162/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Conseil d'État (Belgija) 11. marca 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, ki jo zastopa Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

6

2021/C 242/09

Zadeva C-175/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Okręgowy w Warszawie (Poljska) 17. marca 2021 – Harman International Industries/AB SA

7

2021/C 242/10

Zadeva C-179/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesgerichtshof (Nemčija) 23. marca 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

8

2021/C 242/11

Zadeva C-197/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Korkein oikeus (Finska) 29. marca 2021 – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV/MySoda Oy

8

2021/C 242/12

Zadeva C-199/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzgericht (Avstrija) 30. marca 2021 – DN/Finanzamt Österreich

9

2021/C 242/13

Zadeva C-217/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Administrativen sad Veliko Tarnovo (Bolgarija) 6. aprila 2021 – „AGRO – EKO 2013“ EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“

10

2021/C 242/14

Zadeva C-221/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 1 (Češka republika) 26. marca 2021 – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. i in.

11

2021/C 242/15

Zadeva C-222/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Obvodní soud pro Prahu 1 (Češka republika) 22. marca 2021 – České dráhy a.s.

12

2021/C 242/16

Zadeva C-227/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 9. aprila 2021 – „HA.EN.“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija

12

2021/C 242/17

Zadeva C-231/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof (Avstrija) 12. aprila 2021 – IA

13

2021/C 242/18

Zadeva C-238/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Landesverwaltungsgericht Steiermark (Avstrija) 13. aprila 2021 – Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

14

2021/C 242/19

Zadeva C-241/21: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Riigikohus (Estonija) 14. aprila 2021 – I. L./Politsei- ja Piirivalveamet

14

 

Splošno sodišče

2021/C 242/20

Zadeva T-842/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka REPOWER – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Obveznost obrazložitve – Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001))

16

2021/C 242/21

Zadeva T-872/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnost – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Besedna znamka REPOWER – Absolutni razlog za ničnost – Opisnost – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Obveznost obrazložitve – Pravica do izjave – Člen 75 Uredbe št. 207/2009 (postal člen 94 Uredbe 2017/1001) – Svoboda izražanja)

16

2021/C 242/22

Zadeva T-29/17 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – RQ/Komisija (Javni uslužbenci – Uradniki – Generalni direktor urada OLAF – Sklep o odvzemu imunitete pred sodnimi postopki tožeči stranki – Litispendenca – Akt, ki posega v položaj – Obveznost obrazložitve – Dolžnosti pomoči in skrbnega ravnanja – Zaupanje v pravo – Pravica do obrambe)

17

2021/C 242/23

Zadeva T-584/17 RENV: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije PRIMART Marek Łukasiewicz – Prejšnje nacionalne besedne znamke PRIMA – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Vrnitev)

18

2021/C 242/24

Zadeva T-69/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Verband Deutscher Alten und Behindertenhilfe in CarePool Hannover/Komisija (Državne pomoči – Neodvisna socialna pomoč – Nepovratna sredstva, dodeljena organizacijam regionalne skupine za dobrodelne dejavnosti – Zavrnitev pritožbe – Sklep o nenasprotovanju ob zaključku faze predhodne preučitve – Ničnostna tožba – Status zainteresirane stranke – Varstvo postopkovnih pravic – Znatni vpliv na konkurenčni položaj – Dopustnost – Neobstoj resnih težav – Neobstoj bistvene spremembe obstoječe pomoči)

18

2021/C 242/25

Zadeva T-561/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2021 – ITD in Danske Fragtmænd/Komisija (Državne pomoči – Poštni sektor – Nadomestilo za izpolnitev obveznosti zagotavljanja univerzalne storitve – Sklep o nenasprotovanju – Izračun nadomestila – Metoda za določitev neto stroškov, ki se jim je bilo mogoče izogniti – Upoštevanje nematerialnih koristi, ki jih je mogoče pripisati univerzalni storitvi – Uporaba sredstev, dodeljenih iz naslova nadomestila – Državno poroštvo za plačilo odpravnin v primeru stečaja – Oprostitev plačila DDV za nekatere transakcije, ki jih je opravil ponudnik univerzalne storitve – Porazdelitev v računovodskih izkazih glede skupnih stroškov za dejavnosti, ki spadajo v univerzalno storitev, in dejavnosti, ki ne spadajo vanjo – Kapitalski vložek v javnem podjetju za izognitev stečaju njegove hčerinske družbe – Pritožba konkurenta – Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči po koncu predhodne faze preučitve – Obstoječa pomoč – Občasna dodelitev ugodnosti – Pripisljivost državi – Merilo zasebnega vlagatelja)

19

2021/C 242/26

Zadeva T-611/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2021 – Pharmaceutical Works Polpharma/EMA (Zdravila za uporabo v humani medicini – Vloga za dovoljenje za promet z generično različico zdravila Tecfidera – Odločba EMA o zavrnitvi potrditve vloge za dovoljenje za promet – Prejšnja odločba Komisije o ugotovitvi, da Tecfidera – dimethyl fumarate ne spada pod enako skupno dovoljenje za promet kot Fumaderm – Ugovor nezakonitosti – Dopustnost – Predhodno dovoljeno kombinirano zdravilo – Poznejše dovoljenje za promet sestavine kombiniranega zdravila – Presoja obstoja dveh različnih skupnih dovoljenj za promet – Očitna napaka pri presoji)

20

2021/C 242/27

Zadeva T-45/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2021 – Acron in drugi/Komisija (Dumping – Uvoz amonijevega nitrata s poreklom iz Rusije – Zahtevek za delni vmesni pregled – Zaključek delnega vmesnega pregleda – Neobstoj sprememb okoliščin – Napaka pri presoji – Obveznost obrazložitve – Pravica do obrambe)

21

2021/C 242/28

Zadeva T-252/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Pech/Svet (Dostop do dokumentov – Uredba (ES) št. 1049/2001 – Člen 4(2), druga alinea, Uredbe št. 1049/2001 – Varstvo pravnih nasvetov – Člen 4(3), prva alinea, Uredbe št. 1049/2001 – Varstvo postopka odločanja – Zavrnitev polnega dostopa do mnenja pravne službe Sveta)

22

2021/C 242/29

Zadeva T-260/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Al-Tarazi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Obveznost obrazložitve – Napaka pri presoji – Pravica do obrambe – Lastninska pravica – Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti – Pravica do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja – Sorazmernost)

22

2021/C 242/30

Zadeva T-285/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – SGI Studio Galli Ingegneria/Komisija (Arbitražna klavzula – Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007-2013) – Sporazum o nepovratnih sredstvih – Projekt Marsol – Upravičeni stroški – Poročilo o preiskavi urada OLAF, s katerim je bilo ugotovljeno, da nekateri priglašeni stroški niso bili upravičeni – Povrnitev plačanih stroškov – Dokazno breme – Načelo dobre vere – Pravica do izjave – Načelo dobrega upravljanja – Pravica do obrambe – Sorazmernost)

23

2021/C 242/31

Zadeva T-300/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Achema in Lifosa/Komisija (Državne pomoči – Trg električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije – Pomoč za tekoče poslovanje – Sklep, s katerim je po fazi predhodne preučitve pomoč razglašena za združljivo z notranjim trgom – Člen 107(3)(c) PDEU – Kršitev procesnih pravic – Smernice o državni pomoči na področju varstva okolja iz leta 2008 – Smernice o državni pomoči za varstvo okolja in energijo iz leta 2014 za obdobje 2014-2020 – Člen 30 PDEU – Člen 110 PDEU – Sklenjen krog indicev)

24

2021/C 242/32

Zadeva T-322/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – El-Qaddafi/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi, sprejeti zaradi razmer v Libiji – Zamrznitev sredstev – Seznam oseb, subjektov in organov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov – Omejitve vstopa na ozemlje Evropske unije in tranzita prek njega – Seznam oseb, ki jim je omejen vstop na ozemlje Unije in tranzit prek njega – Ohranitev imena tožeče stranke na seznamih – Rok za vložitev tožbe – Dopustnost – Obveznost obrazložitve – Napaka pri presoji)

24

2021/C 242/33

Zadeva T-509/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije FLÜGEL – Prejšnji nacionalni besedni znamki …VERLEIHT FLÜGEL in RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL – Relativni razlogi za zavrnitev – Škodovanje ugledu – Člen 8(5) in člen 52(1)(a) Uredbe št. 40/94 (postala člen 8(5) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Pravica do izjave – člen 70(2) in člen 94(1) Uredbe 2017/1001)

26

2021/C 242/34

Zadeva T-525/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Intering in drugi/Komisija (Javna naročila – Postopek javnega razpisa – Zmanjšanje prahu in dušikovih oksidov iz blokov B1 in B2 termoelektrarne Kosovo B – Zavrnitev prijave – Predlog za razglasitev ničnosti, naveden v repliki – Novi predlogi – Očitna nedopustnost – Sprememba izbirnih meril med postopkom – Enako obravnavanje)

26

2021/C 242/35

Zadeva T-540/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Sharif/Svet (Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi proti Siriji – Zamrznitev sredstev – Napaka pri presoji – Sorazmernost – Lastninska pravica – Pravica do opravljanja gospodarske dejavnosti)

27

2021/C 242/36

Zadeva T-543/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Romunija/Komisija (Kohezijski sklad in ESRR – Člen 139(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013 – Časovna uporaba višje stopnje sofinanciranja, ki je bila sprejeta po predložitvi končnega zahtevka za vmesno plačilo, vendar pred sprejetjem obračuna – Legitimno pričakovanje – Obveznost obrazložitve – Načelo dobrega upravljanja)

28

2021/C 242/37

Zadeva T-555/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije GRILLOUMI – Prejšnja kolektivna besedna znamka Evropske unije HALLOUMI – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Škodovanje ugledu – Člen 8(1)(b) in člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

28

2021/C 242/38

Zadeva T-579/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Gimnastične oziroma športne naprave in oprema) (Model Skupnosti – Združena prijava modelov Skupnosti, ki predstavljajo gimnastične oziroma športne naprave in opremo – Prednostna pravica – Člen 41 Uredbe (ES) št. 6/2002 – Prijava na podlagi pogodbe o sodelovanju na področju patentov – Člen 4 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine – Rok za uveljavljanje prednostne pravice)

29

2021/C 242/39

Zadeva T-615/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des montres Longines, Francillon (Upodobitev dveh kril okrog trikotnika) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka, ki prikazuje dve krili okrog trikotnika – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije, ki prikazuje dve krili okrog pravokotnika – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Člen 72(2) Uredbe 2017/1001)

30

2021/C 242/40

Zadeva T-644/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Linde Material Handling/EUIPO – Verti Aseguradora (VertiLight) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije VertiLight – Prejšnja nacionalna besedna znamka VERTI – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj škodovanja ugledu – Neobstoj povezave med zadevnima znamkama – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001))

30

2021/C 242/41

Zadeva T-663/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije MONOPOLY – Absolutni razlog za zavrnitev – Slaba vera – Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

31

2021/C 242/42

Zadeva T-695/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2021 – Falqui/Parlament (Pravo institucij – Enotni statut evropskih poslancev – Evropski poslanci, izvoljeni v italijanskih volilnih enotah – Sklep št. 14/2018, ki ga je Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (urad predsedstva poslanske zbornice, Italija) sprejel na področju pokojnin – Sprememba zneska pokojnin italijanskih nacionalnih poslancev – Korelacijska sprememba zneska pokojnin nekaterih nekdanjih evropskih poslancev, izvoljenih v Italiji, s strani Evropskega parlamenta – Pridobljene pravice – Pravna varnost – Legitimna pričakovanja – Sorazmernost)

32

2021/C 242/43

Zadeva T-843/19: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Correia/EESO (Javni uslužbenci – Osebje EESO – Začasni uslužbenci – Zavrnitev prerazvrstitve – Ničnostna tožba – Rok za vložitev pritožbe – Dokazno breme glede prekoračitve roka – Akt, ki posega v položaj – Dopustnost – Enako obravnavanje – Pravna varnost – Odškodninska tožba – Nepremoženjska škoda)

32

2021/C 242/44

Zadeva T-31/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije The King of SOHO – Prejšnja besedna znamka Evropske unije SOHO – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

33

2021/C 242/45

Zadeva T-44/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Upodobitev kroga, ki vsebuje dve prepleteni krivulji) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije, ki prikazuje krog, ki vsebuje dve prepleteni krivulji – Prejšnja figurativna znamka, ki prikazuje dva nedokončana horizontalno prepletena kroga – Prejšnja figurativna nacionalna znamka, – Relativni razlogi za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Neobstoj podobnosti znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj škodovanja ugledu – Člen 8(5) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe 2017/1001))

34

2021/C 242/46

Zadeva T-191/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – FCA Italy/EUIPO – Bettag (Pandem) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije Pandem – Prejšnja nacionalna besedna znamka in prejšnja mednarodna besedna znamka PANDA – Relativni razlog za zavrnitev – Neobstoj verjetnosti zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)

34

2021/C 242/47

Zadeva T-201/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Berebene/EUIPO – Consorzio vino Chianti Classico (GHISU) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije GHISU – Prejšnja kolektivna nacionalna figurativna znamka CHIANTI CLASSICO – Relativni razlog za zavrnitev – Člen 8(5) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(5) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neupravičeno izkoriščanje razlikovalnega učinka ali ugleda prejšnje znamke)

35

2021/C 242/48

Zadeva T-282/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (APO) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Besedna znamka Evropske unije APO – Absolutni razlogi za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001) – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 7(1)(b) Uredbe 2017/1001))

36

2021/C 242/49

Zadeva T-284/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska unija – Figurativna znamka HB Harley Benton – Prejšnja besedna znamka Evropske unije HB – Prejšnje nacionalno trgovsko ime – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) in (4) Uredbe (EU) 2017/1001)

36

2021/C 242/50

Zadeva T-286/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2021 – Capella/EUIPO – Cobi.bike (GOBI) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije GOBI – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije COBI – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)) – Upoštevna javnost)

37

2021/C 242/51

Zadeva T-300/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije ACCUSÌ – Prejšnja besedna znamka Evropske unije ACÚSTIC – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Podobnost znakov – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

37

2021/C 242/52

Zadeva T-310/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije JUMEX – Prejšnja figurativna znamka Evropske unije zumex – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

38

2021/C 242/53

Zadeva T-311/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – France Agro/EUIPO – Chafay (Choumicha Saveurs) (Znamka Evropske unije – Postopek za ugotovitev ničnosti – Figurativna znamka Evropske unije Choumicha Saveurs – Absolutni razlog za zavrnitev – Nedobrovernost – Ugotovitev ničnosti – Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 59(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001))

39

2021/C 242/54

Zadeva T-323/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije HELL – Absolutni razlogi za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Opisnost – Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (EU) 2017/1001)

39

2021/C 242/55

Zadeva T-326/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Bouteille pour boissons) (Model Skupnosti – Postopek za ugotovitev ničnosti – Registriran model Skupnosti, ki upodablja plastenko za pijačo – Prejšnji mednarodni model – Razlog za ničnost – Kolizija s prejšnjim modelom – Individualna narava – Seznanjeni uporabnik – Stopnja svobode oblikovalca – Različen celotni vtis – Člen 6 in člen 25(1)(d)(iii) Uredbe (ES) št. 6/2002)

40

2021/C 242/56

Zadeva T-345/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Robert Klingel/EUIPO (MEN+) (Znamka Evropske unije – Prijava figurativne znamke Unije MEN+ – Absolutni razlog za zavrnitev – Neobstoj razlikovalnega učinka – Člen 7(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Preverjanje dejanskega stanja – Člen 95(1) Uredbe 2017/1001 – Obveznost obrazložitve)

40

2021/C 242/57

Zadeva T-348/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 28. aprila 2021 – Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER) (Znamka Evropske unije – Prijava besedne znamke Evropske unije GEWÜRZSOMMELIER – Absolutni razlog za zavrnitev – Opisnost – Člen 7(1)(c) Uredbe (EU) 2017/1001 – Neologizem)

41

2021/C 242/58

Zadeva T-378/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Ryanair/Komisija (SAS, Danska; Covid-19) (Državne pomoči – Danski trg zračnega prevoza – Pomoč, ki jo je Danska dodelila letalski družbi v okviru pandemije COVID-19 – Poroštvo – Sklep o nenasprotovanju – Zaveze, s katerimi je pogojena združljivost pomoči z notranjim trgom – Pomoč za povrnitev škode, ki jo je povzročil izjemen dogodek – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Enako obravnavanje – Obveznost obrazložitve)

41

2021/C 242/59

Zadeva T-379/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Ryanair/Komisija (SAS, Švedska; Covid-19) (Državne pomoči – Švedski trg zračnega prevoza – Pomoč, ki jo je Švedska dodelila letalski družbi v okviru pandemije COVID-19 – Poroštvo – Sklep o nenasprotovanju – Zaveze, s katerimi je pogojena združljivost pomoči z notranjim trgom – Pomoč za povrnitev škode, ki jo je povzročil izjemen dogodek – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Enako obravnavanje – Obveznost obrazložitve)

42

2021/C 242/60

Zadeva T-382/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 21. aprila 2021 – Lee/EUIPO (Namizni noži, vilice in žlice) (Model Skupnosti – Prijava modela Skupnosti, ki ponazarja namizne nože, vilice in žlice – Neobstoj zahteve za priznanje prednostne pravice – Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje – Člen 67(1) in (2) Uredbe (ES) št. 6/2002 – Dolžnost skrbnega ravnanja)

43

2021/C 242/61

Zadeva T-388/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – Ryanair/Komisija (Finnair I; Covid-19) (Državne pomoči – Finski trg zračnega prevoza – Pomoč, ki jo je Finska dodelila družbi Finnair v okviru pandemije COVID-19 – Državno poroštvo za posojilo – Sklep o nenasprotovanju – Začasni okvir za ukrepe državne pomoči – Ukrep za odpravljanje resne motnje v gospodarstvu države članice – Neobstoj tehtanja pozitivnih učinkov pomoči in njenih negativnih učinkov na trgovinske pogoje in na ohranjanje neizkrivljene konkurence – Enako obravnavanje – Svoboda ustanavljanja – Svoboda opravljanja storitev – Obveznost obrazložitve)

43

2021/C 242/62

Zadeva T-442/20: Sodba Splošnega sodišča z dne 5. maja 2021 – Grangé in Van Strydonck/EUIPO – Nema (âme) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Prijava besedne znamke Evropske unije âme – Prejšnja mednarodna figurativna znamka AMEN – Relativni razlog za zavrnitev – Verjetnost zmede – člen 8(1)(b) Uredbe (EU) 2017/1001 – Nevtralizacija vizualnih in fonetičnih podobnosti zaradi pomenskih razlik – Pogoji za nevtralizacijo)

44

2021/C 242/63

Zadeva T-539/13 RENV: Sklep Splošnega sodišča z dne 20. aprila 2021 – Inclusion Alliance for Europe/Komisija (Ničnostna in odškodninska tožba – Sedmi okvirni program za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (20072013) – Projekti MARE, Senior in ECRN – Vračilo dela plačanega finančnega prispevka – Sklep, ki je izvršilni naslov – Narava tožbenih razlogov – Tožba, ki je deloma očitno nedopustna in deloma očitno pravno povsem neutemeljena)

45

2021/C 242/64

Zadeva T-202/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2021 – Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Preklic izpodbijane odločbe – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

45

2021/C 242/65

Zadeva T-221/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 23. aprila 2021 – Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (art class) (Znamka Evropske unije – Postopek z ugovorom – Preklic izpodbijane odločbe – Prenehanje obstoja predmeta spora – Ustavitev postopka)

46

2021/C 242/66

Zadeva T-462/20: Sklep Splošnega sodišča z dne 14. aprila 2021 – ZU/Komisija (Ničnostna in odškodninska tožba – Javni uslužbenci – Uradniki – Zahteva za pojasnila – Zavrnitev pritožbe – Neobstoj akta, ki posega v položaj – Očitno nedopustna tožba)

46

2021/C 242/67

Zadeva T-468/20 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 12. aprila 2021 – Kühne/Parlament (Začasna odredba – Javni uslužbenci – Uradniki – Prerazporeditev – Predlog za odlog izvršitve – Predlog za izdajo začasnih odredb – Neobstoj fumus boni juris)

47

2021/C 242/68

Zadeva T-12/21 R: Sklep predsednika Splošnega sodišča z dne 13. aprila 2021 – PJ/EIT (Postopek za izdajo začasne odredbe – Javni uslužbenci – Ukrepi za organizacijo dela med zdravstveno krizo – Prepoved dela na daljavo izven države zaposlitve – Prošnja za odobritev izjeme – Zavrnilna odločba – Predlog za odložitev izvršitve – Prelog za izdajo začasne odredbe – Nujnost – Fumus boni juris – Tehtanje interesov)

48

2021/C 242/69

Zadeva T-184/21: Tožba, vložena 8. aprila 2021 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяин)

48

2021/C 242/70

Zadeva T-185/21: Tožba, vložena 8. aprila 2021 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяйка)

49

2021/C 242/71

Zadeva T-214/21: Tožba, vložena 19. aprila 2021 – Múka/Komisija

50

2021/C 242/72

Zadeva T-230/21: Tožba, vložena 28. aprila 2021 – Jalkh/Parlament

51

2021/C 242/73

Zadeva T-232/21: Tožba, vložena 3. maja 2021 – Saure/Komisija

52

2021/C 242/74

Zadeva T-233/21: Tožba, vložena 3. maja 2021 – Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin)

52

2021/C 242/75

Zadeva T-234/21: Tožba, vložena 30. aprila 2021 – Cristalfarma/EUIPO – Reinhard Kosch (STILAXX)

53

2021/C 242/76

Zadeva T-236/21: Tožba, vložena 3. maja 2021 – FZ in drugi/Komisija

54

2021/C 242/77

Zadeva T-238/21: Tožba, vložena 4. maja 2021 – Ryanair/Komisija

54

2021/C 242/78

Zadeva T-239/21: Tožba, vložena 30. aprila 2021 – Dana Astra/Svet

55

2021/C 242/79

Zadeva T-246/21: Tožba, vložena 3. maja 2021 – FJ in drugi/ESZD

56


SL

 

Top