EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:242:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 242, 21. júna 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 242

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 64
21. júna 2021


Obsah

Strana

 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Súdny dvor Európskej únie

2021/C 242/01

Posledné publikácie Súdneho dvora Európskej únie v Úradnom vestníku Európskej únie

1


 

V   Oznamy

 

SÚDNE KONANIA

 

Súdny dvor

2021/C 242/02

Vec C-5/21 P: Odvolanie podané 6. januára 2021: Deutsche Post AG proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) z 11. novembra 2020 vo veci T-25/20, Deutsche Post/EUIPO – Pošta Slovenije (Vyobrazenie štylizovaného lesného rohu)

2

2021/C 242/03

Vec C-26/21 P: Odvolanie podané 18. januára 2021: Dermavita Co. Ltd proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. novembra 2020 vo veci T-643/19, Dermavita / EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA)

2

2021/C 242/04

Vec C-80/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poľsko) 8. februára 2021 – E.K., S.K./D.B.P.

3

2021/C 242/05

Vec C-81/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poľsko) 9. februára 2021 – B.S., W.S./M.

3

2021/C 242/06

Vec C-82/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie (Poĺsko) 9. februára 2021 – B.S., Ł.S./M.

4

2021/C 242/07

Vec C-152/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) 9. marca 2021 – SIA Ogres HES/Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Ekonomikas ministrija, Finanšu ministrija

4

2021/C 242/08

Vec C-162/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Conseil d'État (Belgicko) 11. marca 2021 – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN/État belge, zastúpený Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

6

2021/C 242/09

Vec C-175/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Warszawie (Poľsko) 17. marca 2021 – Harman International Industries/AB SA

7

2021/C 242/10

Vec C-179/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesgerichtshof (Nemecko) 23. marca 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG/the-trading-company GmbH

8

2021/C 242/11

Vec C-197/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 29. marca 2021 – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV/MySoda Oy

8

2021/C 242/12

Vec C-199/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesfinanzgericht (Rakúsko) 30. marca 2021 – DN/Finanzamt Österreich

9

2021/C 242/13

Vec C-217/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Administrativen săd Veliko Tarnovo (Bulharsko) 6. apríla 2021 – „AGRO – EKO 2013“ EOOD/Izpalnitelen direktor na Daržaven fond „Zemedelie“

10

2021/C 242/14

Vec C-221/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 1 (Česká republika) 26. marca 2021 – Správa železnic, státní organizace/České dráhy a.s. a iní

11

2021/C 242/15

Vec C-222/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Obvodní soud pro Prahu 1. (Česká republika) 22. marca 2021 – České dráhy a.s.

12

2021/C 242/16

Vec C-227/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 9. apríla 2021 – „HA.EN.“ UAB/Valstybinė mokesčių inspekcija

12

2021/C 242/17

Vec C-231/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 12. apríla 2021 – IA

13

2021/C 242/18

Vec C-238/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Rakúsko) 13. apríla 2021 – Porr Bau GmbH/Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

14

2021/C 242/19

Vec C-241/21: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Riigikohus (Estónsko) 14. apríla 2021 – I. L./Politsei- ja Piirivalveamet

14

 

Všeobecný súd

2021/C 242/20

Vec T-842/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Repower/EUIPO – repowermap.org (REPOWER) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka REPOWER – Absolútny dôvod neplatnosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia – Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001)“)

16

2021/C 242/21

Vec T-872/16: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – repowermap.org/EUIPO – Repower (REPOWER) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Slovná ochranná známka REPOWER – Absolútny dôvod neplatnosti – Opisný charakter – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Povinnosť odôvodnenia – Právo byť vypočutý – Článok 75 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 94 nariadenia 2017/1001) – Sloboda prejavu“)

16

2021/C 242/22

Vec T-29/17 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – RQ/Komisia („Verejná služba – Úradníci – Generálny riaditeľ OLAF-u – Rozhodnutie o zbavení žalobcu súdnej imunity – Povinnosť odôvodnenia – Povinnosť pomoci a starostlivosti – Legitímna dôvera – Prezumpcia neviny – Zásada riadnej správy“)

17

2021/C 242/23

Vec T-584/17 RENV: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Primart/EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie PRIMART Marek Łukasiewicz – Staršie národné slovné ochranné známky PRIMA – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Vrátenie veci“)

18

2021/C 242/24

Vec T-69/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe a CarePool Hannover/Komisia („Štátna pomoc – Nezávislá sociálna pomoc – Finančná podpora poskytnutá asociáciám krajinského združenia charitatívnej pomoci – Zamietnutie sťažnosti – Rozhodnutie o nevznesení námietok na konci fázy predbežného preskúmania – Žaloba o neplatnosť – Postavenie dotknutej osoby – Ochrana procesných práv – Podstatný zásah do konkurenčného postavenia – Prípustnosť – Neexistencia vážnych ťažkostí – Neexistencia podstatnej zmeny existujúcej pomoci“)

18

2021/C 242/25

Vec T-561/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2021 – ITD a Danske Fragtmænd/Komisia („Štátna pomoc – Odvetvie poštových služieb – Náhrada za poskytovanie univerzálnej služby – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Výpočet náhrady – Metodika výpočtu čistých nákladov, ktorým sa možno vyhnúť – Zohľadnenie pripísateľných nehmotných výhod univerzálnej služby – Využitie finančných prostriedkov poskytnutých ako náhrada – Verejná záruka za vyplatenie odstupného v prípade úpadku – Oslobodenie od DPH pri určitých plneniach uskutočňovaných poskytovateľom univerzálnej služby – Účtovný rozpis nákladov spoločných pre činnosti, ktoré sa týkajú univerzálnej služby, a činnosti, ktoré s ňou nesúvisia – Kapitálový vklad verejnej obchodnej spoločnosti na predídenie úpadku jej dcérskej spoločnosti – Sťažnosť konkurenta – Rozhodnutie, ktorým sa na konci fázy predbežného preskúmania konštatuje neexistencia štátnej pomoci – Existujúca pomoc – Pravidelné poskytovanie výhod – Pripísateľnosť štátu – Test súkromného investora“)

19

2021/C 242/26

Vec T-611/18: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2021 – Pharmaceutical Works Polpharma/EMA („Humánne lieky – Žiadosť o povolenie uvedenia na trh generickej verzie lieku Tecfidera – Rozhodnutie EMA o zamietnutí žiadosti o povolenie uvedenia na trh – Predchádzajúce rozhodnutie Komisie, podľa ktorého Tecfidera – dimetylfumarát nepatrí do rozsahu pôsobnosti toho istého všeobecného povolenia na uvedenie na trh ako Fumaderm – Námietka nezákonnosti – Prípustnosť – Skôr povolená kombinácia liekov – Následné povolenie na uvedenie na trh zložky kombinácie liekov – Posúdenie existencie dvoch rôznych globálnych povolení na uvedenie na trh – Zjavne nesprávne posúdenie“)

20

2021/C 242/27

Vec T-45/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2021 – Acron a i./Komisia („Dumping – Dovozy dusičnanu amónneho s pôvodom v Rusku – Žiadosť o čiastočné predbežné preskúmanie – Ukončenie čiastočného predbežného preskúmania – Neexistencia zmeny okolností – Nesprávne posúdenie – Povinnosť odôvodnenia – Právo na obhajobu“)

21

2021/C 242/28

Vec T-252/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Pech/Rada (Prístup k dokumentom – Nariadenie (ES) č. 1049/2001 – Článok 4 ods. 2 druhá zarážka nariadenia č. 1049/2001 – Ochrana právneho stanoviska – Článok 4 ods. 3 prvý odsek nariadenia č. 1049/2001 – Ochrana rozhodovacieho procesu – Zamietnutie úplného prístupu k právnemu stanovisku právneho servisu Rady)

22

2021/C 242/29

Vec T-260/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Al-Tarazi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Povinnosť odôvodnenia – Nesprávne posúdenie – Právo na obhajobu – Právo vlastniť majetok – Právo vykonávať hospodársku činnosť – Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života – Proporcionalita“)

22

2021/C 242/30

Vec T-285/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – SGI Studio Galli Ingegneria/Komisia („Arbitrážna doložka – Siedmy rámcový program v oblasti výskumu, technického vývoja a demonštračných aktivít (2007 – 2013) – Dohoda o dotáciách – Projekt Marsol – Oprávnené náklady – Vyšetrovacia správa OLAF-u, v ktorej bola konštatovaná neoprávnenosť niektorých vynaložených výdavkov – Vrátenie vyplatených súm – Dôkazné bremeno – Zásada dobrej viery – Právo byť vypočutý – Zásada riadnej správy vecí verejných – Právo na obranu – Proporcionalita“)

23

2021/C 242/31

Vec T-300/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Achema a Lifosa/Komisia („Štátna pomoc – Trh s elektrinou z obnoviteľných zdrojov energie – Prevádzková pomoc – Rozhodnutie, ktorým sa na konci fázy predbežného preskúmania vyhlasuje schémy pomoci za zlučiteľnú s vnútorným trhom – Článok 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ – Porušenie procesných práv – Usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia z roku 2008 – Usmernenie z roku 2014 o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014-2020 – Článok 30 ZFEÚ – Článok 110 ZFEÚ – Súbor súhlasných nepriamych dôkazov“)

24

2021/C 242/32

Vec T-322/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – El-Qaddafi/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté s ohľadom na situáciu v Líbyi – Zmrazenie finančných prostriedkov – Zoznam osôb, subjektov a orgánov, na ktoré sa uplatňuje zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov – Obmedzenia vstupu a prechodu cez územie Európskej únie – Zoznam osôb, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia vstupu a prechodu cez územie Európskej únie – Ponechanie mena žalobkyne na zoznamoch – Lehota na podanie žaloby – Prípustnosť – Povinnosť odôvodnenia – Nesprávne posúdenie“)

24

2021/C 242/33

Vec T-509/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Asolo/EUIPO – Red Bull (FLÜGEL) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásení neplatnosti – Slovná ochranná známka Európskej únie FLÜGEL – Staršie národné slovné ochranné známky …VERLEIHT FLÜGEL a RED BULL VERLEIHT FLÜÜÜGEL – Relatívne dôvody zamietnutia – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 5 a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 5 a článok 60 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Právo byť vypočutý – Článok 70 ods. 2 a článok 94 ods. 1 nariadenia 2017/1001“)

26

2021/C 242/34

Vec T-525/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Intering a i./Komisia („Verejné zákazky – Verejné obstarávanie – Zníženie prašnosti a oxidov dusíka z blokov B1 a B2 tepelnej elektrárne Kosovo B – Zamietnutie žiadosti o účasť – Návrh na zrušenie uvedený v replike – Nové návrhy – Zjavná neprípustnosť – Zmena kritérií výberu počas postupu – Rovnosť zaobchádzania“)

26

2021/C 242/35

Vec T-540/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Sharif/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Reštriktívne opatrenia prijaté voči Sýrii – Zmrazenie finančných prostriedkov – Nesprávne posúdenie – Proporcionalita – Vlastnícke právo – Právo vykonávať hospodársku činnosť“)

27

2021/C 242/36

Vec T-543/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Rumunsko/Komisia („Kohézny fond a EFRR – Článok 139 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1303/2013 – Časová pôsobnosť zvýšenej miery spolufinancovania prijatej po podaní poslednej žiadosti o priebežnú platbu, ale pred schválením účtov – Legitímna dôvera – Povinnosť odôvodnenia – Zásada riadnej správy vecí verejných“)

28

2021/C 242/37

Vec T-555/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO – Fontana Food (GRILLOUMI) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GRILLOUMI – Staršia kolektívna slovná ochranná známka Európskej únie HALLOUMI – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Poškodenie dobrého mena – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

28

2021/C 242/38

Vec T-579/19: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – The KaiKai Company Jaeger Wichmann/EUIPO (Náradie a predmety na gymnastiku a šport) („Dizajn spoločenstva – Hromadná prihláška na práva na dizajny spoločenstva predstavujúce náradie a predmety na gymnastiku a šport – Právo prednosti – Článok 41 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Prihláška podľa Zmluvy o patentovej spolupráci – Článok 4 Parížskeho dohovoru na ochranu priemyslového vlastníctva – Lehota práva prednosti“)

29

2021/C 242/39

Vec T-615/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Point Tec Products Electronic/EUIPO – Compagnie des montres Longines, Francillon (Vyobrazenie dvoch krídel rozprestretých okolo trojuholníka) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka znázorňujúca dve krídla rozprestreté okolo trojuholníka – Skoršia obrazová ochranná známka Európskej únie znázorňujúca dve krídla rozprestreté okolo štvorca – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Článok 72 ods. 2 nariadenia 2017/1001“)

30

2021/C 242/40

Vec T-644/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Linde Material Handling/EUIPO – Verti Aseguradora (VertiLight) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie VertiLight – Skoršia národná slovná ochranná známka VERTI – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia poškodenia dobrého mena – Neexistencia spojitosti medzi dotknutými ochrannými známkami – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

30

2021/C 242/41

Vec T-663/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Hasbro/EUIPO – Kreativni Događaji (MONOPOLY) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o neplatnosť – Slovná ochranná známka Európskej únie MONOPOLY – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia dobrej viery – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

31

2021/C 242/42

Vec T-695/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2021 – Falqui/Parlament („Inštitucionálne právo – Jednotný štatút európskeho poslanca – Európski poslanci zvolení v talianskych obvodoch – Prijatie rozhodnutia č. 14/2018 o dôchodkoch zo strany Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Úrad predsedníctva Poslaneckej snemovne, Taliansko) – Zmena výšky dôchodkov talianskych národných poslancov – Korelačná zmena výšky dôchodkov niektorých bývalých európskych poslancov zvolených za Taliansko zo strany Európskeho parlamentu – Nadobudnuté práva – Právna istota – Legitímna dôvera – Proporcionalita“)

32

2021/C 242/43

Vec T-843/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Correia/EHSV („Verejná služba – Zamestnanci EHSV – Dočasní zamestnanci – Odmietnutie vykonať nové zaradenie – Žaloba o neplatnosť – Lehota na podanie sťažnosti – Dôkazné bremeno pri zmeškaní lehoty – Akt spôsobujúci ujmu – Prípustnosť – Rovnosť zaobchádzania – Právna istota – Žaloba o náhradu škody – Nemajetková ujma“)

32

2021/C 242/44

Vec T-31/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – West End Drinks/EUIPO – Pernod Ricard (The King of SOHO) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie The King of SOHO – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie SOHO – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

33

2021/C 242/45

Vec T-44/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Chanel/EUIPO – Huawei Technologies (Zobrazenie kruhu, v ktorom sú znázornené dva prepojené oblúky) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie zobrazujúcej kruh, v ktorom sú znázornené dva prepojené oblúky – Staršia obrazová národná ochranná známka zobrazujúca dva horizontálne prepojené nedokončené oblúky – Staršia obrazová národná ochranná známka zobrazujúca kruh, v ktorom sú znázornené dva horizontálne prepletené nedokončené kruhy – Relatívne dôvody zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Neexistencia podobnosti označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009) [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 2017/1001] – Neexistencia zásahu do dobrého mena – článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001)“)

34

2021/C 242/46

Vec T-191/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – FCA Italy/EUIPO – Bettag (Pandem) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Pandem – Skoršie národné a medzinárodné slovné ochranné známky PANDA – Relatívny dôvod zamietnutia – Neexistencia pravdepodobnosti zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

34

2021/C 242/47

Vec T-201/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Berebene/EUIPO – Consorzio vino Chianti Classico (GHISU) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie GHISU – Staršia národná kolektívna obrazová ochranná známka CHIANTI CLASSICO – Relatívny dôvod zamietnutia – Článok 8 ods. 5 nariadenia (ES) č. 2017/2009 [teraz článok 8 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena staršej ochrannej známky“)

35

2021/C 242/48

Vec T-282/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (APO) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o výmaze – Slovná ochranná známka Európskej únie APO – Absolútne dôvody zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

36

2021/C 242/49

Vec T-284/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačená Európska únia – Obrazová ochranná známka HB Harley Benton – Staršia slovná ochranná známka Európskej únie HB – Starší národný obchodný názov – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

36

2021/C 242/50

Vec T-286/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2021 – Capella/EUIPO – Cobi.bike (GOBI) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GOBI – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie COBI – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Príslušná skupina verejnosti“)

37

2021/C 242/51

Vec T-300/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Nosio/EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie ACCUSÌ – Skoršia slovná ochranná známka Európskej únie ACÚSTIC – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Podobnosť označení – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

37

2021/C 242/52

Vec T-310/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Comercializadora Eloro/EUIPO – Zumex Group (JUMEX) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie JUMEX – Staršia obrazová ochranná známka Európskej únie zumex – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok. 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

38

2021/C 242/53

Vec T-311/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – France Agro/EUIPO – Chafay (Choumicha Saveurs) („Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie Choumicha Saveurs – Absolútny dôvod zamietnutia – Nekonanie v dobrej viere – Vyhlásenie neplatnosti – Článok 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 59 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]“)

39

2021/C 242/54

Vec T-323/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Hell Energy Magyarország/EUIPO (HELL) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie HELL – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

39

2021/C 242/55

Vec T-326/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Fľaša na nápoje) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva zobrazujúci fľašu na nápoje – Skorší medzinárodný dizajn – Dôvod výmazu – Rozpor so skorším dizajnom – Osobitý charakter – Informovaný užívateľ – Miera tvorivej voľnosti pôvodcu – Odlišný celkový dojem – Článok 6 a článok 25 ods. 1 písm. d) bod iii) nariadenia (ES) č. 6/2002“)

40

2021/C 242/56

Vec T-345/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Robert Klingel/EUIPO (MEN+) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie MEN+ – Absolútny dôvod zamietnutia – Neexistencia rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Preskúmanie skutkového stavu – Článok 95 ods. 1 nariadenia 2017/1001 – Povinnosť odôvodnenia“)

40

2021/C 242/57

Vec T-348/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2021 – Freistaat Bayern/EUIPO (GEWÜRZSOMMELIER) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie GEWÜRZSOMMELIER – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisná spôsobilosť – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Neologizmus“)

41

2021/C 242/58

Vec T-378/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Ryanair/Komisia (SAS, Dánsko, Covid-19) („Štátna pomoc – Dánsky trh leteckej dopravy – Pomoc poskytnutá Dánskom v prospech leteckej spoločnosti v rámci pandémie COVID-19 – Záruka – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Záväzky podmieňujúce zlučiteľnosti pomoci s vnútorným trhom – Pomoc určená na náhradu škody spôsobenej mimoriadnou udalosťou – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia“)

41

2021/C 242/59

Vec T-379/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Ryanair/Komisia (SAS, Švédsko, Covid-19) („Štátna pomoc – Švédsky trh leteckej dopravy – Pomoc poskytnutá Švédskom v prospech leteckej spoločnosti v rámci pandémie COVID-19 – Záruka – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Záväzky podmieňujúce zlučiteľnosť pomoci s vnútorným trhom – Pomoc určená na náhradu škody spôsobenej mimoriadnou udalosťou – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Rovnosť zaobchádzania – Povinnosť odôvodnenia“)

42

2021/C 242/60

Vec T-382/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 21. apríla 2021 – Lee/EUIPO (Príborové nože, vidličky a lyžice) („Dizajn Spoločenstva – Prihláška dizajnu Spoločenstva predstavujúceho príborové nože, vidličky a lyžice – Nepožadovanie práva prednosti – Žiadosť o uvedenie do predošlého stavu – Článok 67 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) č. 6/2002 – Povinnosť náležitej starostlivosti“)

43

2021/C 242/61

Vec T-388/20: Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – Ryanair/Komisia (Finnair I; Covid-19) („Štátna pomoc – Fínsky trh s leteckou dopravou – Pomoc, ktorú Fínsko poskytlo spoločnosti Finnair v rámci pandémie COVID-19 – Štátna záruka spojená s úverom – Rozhodnutie o nevznesení námietok – Dočasný rámec pre opatrenia štátnej pomoci – Opatrenie určené na nápravu vážnej poruchy fungovania v hospodárstve členského štátu – Nevyváženie priaznivých účinkov pomoci s jej negatívnymi účinkami na podmienky obchodu a na zachovanie neskreslenej hospodárskej súťaže – Rovnosť zaobchádzania – Sloboda usadiť sa – Slobodné poskytovanie služieb – Povinnosť odôvodnenia“)

43

2021/C 242/62

Vec T-442/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 5. mája 2021 – Grangé a Van Strydonck/EUIPO – Nema (âme) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie âme – Staršia medzinárodná obrazová ochranná známka AMEN – Relatívny dôvod zamietnutia – Pravdepodobnosť zámeny – Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Neutralizácia vizuálnych a fonetických podobností prostredníctvom koncepčných rozdielov – Podmienky neutralizácie“)

44

2021/C 242/63

Vec T-539/13 RENV: Uznesenie Všeobecného súdu z 20. apríla 2021 – Inclusion Alliance for Europe/Komisia („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody – Siedmy rámcový program pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti (2007-2013) – Projekty MARE, Senior a ECRN – Rozhodnutie Komisie o vymáhaní neoprávnene vyplatených súm – Žalobkyňa, ktorá prestala reagovať na výzvy Všeobecného súdu – Zastavenie konania“)

45

2021/C 242/64

Vec T-202/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2021 – Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (ART CLASS) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Zrušenie napadnutého rozhodnutia – Zánik predmetu konania – Zastavenie konania“)

45

2021/C 242/65

Vec T-221/20: Uznesenie Všeobecného súdu z 23. apríla 2021 – Target Brands/EUIPO – The a.r.t. company b&s (art class) („Ochranná známka Európskej únie – Námietkové konanie – Zrušenie napadnutého rozhodnutia – Zánik predmetu konania – Zastavenie konania“)

46

2021/C 242/66

Vec T-462/20: Uznesenie Všeobecného súdu zo 14. apríla 2021 – ZU/Komisia („Žaloba o neplatnosť a o náhradu škody – Verejná služba – Úradníci – Žiadosť o informácie – Zamietnutie sťažnosti – Neexistencia aktu spôsobujúceho ujmu – Zjavne neprípustná žaloba“)

46

2021/C 242/67

Vec T-468/20 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 12. apríla 2021 – Kühne/Parlament („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Verejná služba – Úradníci – Preloženie – Návrh na odklad výkonu – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Neexistencia fumus boni iuris“)

47

2021/C 242/68

Vec T-12/21 R: Uznesenie predsedu Všeobecného súdu z 13. apríla 2021 – PJ/EIT („Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Verejná služba – Opatrenia organizácie práce počas zdravotnej krízy – Zákaz práce na diaľku mimo krajiny výkonu zamestnania – Žiadosť o výnimku – Rozhodnutie o zamietnutí – Návrh na odklad výkonu – Návrh na nariadenie predbežných opatrení – Naliehavosť – Fumus boni iuris – Zváženie záujmov“)

48

2021/C 242/69

Vec T-184/21: Žaloba podaná 8. apríla 2021 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяин)

48

2021/C 242/70

Vec T-185/21: Žaloba podaná 8. apríla 2021 – Lackmann Fleisch- und Feinkostfabrik/EUIPO – Schuju (Хозяйка)

49

2021/C 242/71

Vec T-214/21: Žaloba podaná 19. apríla 2021 – Múka/Komisia

50

2021/C 242/72

Vec T-230/21: Žaloba podaná 28. apríla 2021 – Jalkh/Parlament

51

2021/C 242/73

Vec T-232/21: Žaloba podaná 3. mája 2021 – Saure/Komisia

52

2021/C 242/74

Vec T-233/21: Žaloba podaná 3. mája 2021 – Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin)

52

2021/C 242/75

Vec T-234/21: Žaloba podaná 30. apríla 2021 – Cristalfarma/EUIPO – Reinhard Kosch (STILAXX)

53

2021/C 242/76

Vec T-236/21: Žaloba podaná 3. mája 2021 – FZ a i./Komisia

54

2021/C 242/77

Vec T-238/21: Žaloba podaná 4. mája 2021 – Ryanair/Komisia

54

2021/C 242/78

Vec T-239/21: Žaloba podaná 30. apríla 2021 – Dana Astra/Rada

55

2021/C 242/79

Vec T-246/21: Žaloba podaná 3. mája 2021 – FJ a i./ESVČ

56


SK

 

Top