EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:232:TOC

Uradni list Evropske unije, C 232, 16. junij 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 232

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 64
16. junij 2021


Vsebina

Stran

 

 

EVROPSKI PARLAMENT
ZASEDANJE 2019–2020
Seje: 25.–28. novembra 2019
Zapisnik sej je bil objavljen v  UL C 203, 28.5.2021 .
SPREJETA BESEDILA

1


 

I   Resolucije, priporočila in mnenja

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

torek, 26. november 2019

2021/C 232/01

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o otrokovih pravicah ob 30. obletnici Konvencije OZN o otrokovih pravicah (2019/2876(RSP))

2

 

četrtek, 28. november 2019

2021/C 232/02

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o stanju svoboščin v Alžiriji (2019/2927(RSP))

12

2021/C 232/03

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o Kubi, primer Joséja Daniela Ferrera (2019/2929(RSP))

17

2021/C 232/04

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o Haitiju (2019/2928(RSP))

21

2021/C 232/05

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o razmerah v Boliviji (2019/2896(RSP))

25

2021/C 232/06

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o izrednih podnebnih in okoljskih razmerah (2019/2930(RSP))

28

2021/C 232/07

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2019 v Madridu, Španija (COP25) (2019/2712(RSP))

30

2021/C 232/08

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o pristopu EU k Istanbulski konvenciji in drugih ukrepih za boj proti nasilju na podlagi spola (2019/2855(RSP))

48

2021/C 232/09

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o nedavnih ukrepih Ruske federacije proti litovskim sodnikom, tožilcem in preiskovalcem, ki so sodelovali pri preiskavi tragičnih dogodkov z dne 13. januarja 1991 v Vilni (2019/2938(RSP))

54

2021/C 232/10

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o ukrepih za obravnavo vpliva razsodbe STO v sporu v zvezi z Airbusom na evropsko kmetijstvo (2019/2895(RSP))

58

2021/C 232/11

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o krizi pritožbenega organa STO (2019/2918(RSP))

62

2021/C 232/12

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o potekajočih pogajanjih o novem partnerskem sporazumu med Evropsko unijo ter skupino afriških, karibskih in pacifiških držav (2019/2832(RSP))

64


 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

sreda, 27. november 2019

2021/C 232/13

Sklep Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2019 o izvolitvi Komisije (2019/2109(INS))

68


 

III   Pripravljalni akti

 

Evropski parlament

 

torek, 26. november 2019

2021/C 232/14

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ukrajino o spremembi trgovinskih preferencialov za perutnino in pripravljene proizvode iz perutnine, določenih s Sporazumom o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

70

2021/C 232/15

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

71

2021/C 232/16

Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o imenovanju Joëlle Elvinger za članico Računskega sodišča (C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

73

2021/C 232/17

Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o imenovanju Françoisa-Rogerja Cazalaja za člana Računskega sodišča (C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

74

2021/C 232/18

Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o imenovanju Alexa Brenninkmeijerja za člana Računskega sodišča (C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

75

2021/C 232/19

Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o imenovanju Nikolaosa Milionisa za člana Računskega sodišča (C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

76

2021/C 232/20

Sklep Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2019 o imenovanju Klaus-Heinerja Lehneja za člana Računskega sodišča (C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

77

 

sreda, 27. november 2019

2021/C 232/21

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za zagotavljanje pomoči Grčiji (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

78

2021/C 232/22

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti za financiranje takojšnjih proračunskih ukrepov za obvladovanje trenutnih izzivov migracij, pritokov beguncev in varnostnih groženj (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

80

2021/C 232/23

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za plačilo predplačil v okviru splošnega proračuna Unije za leto 2020 (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

83

2021/C 232/24

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. novembra 2019 o skupnem besedilu o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki ga je odobril spravni odbor v proračunskem postopku (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

85

 

četrtek, 28. november 2019

2021/C 232/25

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

110

2021/C 232/26

Nezakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. novembra 2019 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o dodelitvi Združenim državam deleža tarifne kvote za visokokakovostno goveje meso iz Spremenjenega memoranduma o soglasju glede uvoza govejega mesa živali, ki niso dobivale določenih hormonov za pospeševanje rasti, in glede povečanih dajatev, ki jih Združene države uporabljajo za določene proizvode Evropske unije (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

111


Legenda uporabljenih znakov

*

Postopek posvetovanja

***

Postopek odobritve

***I

Redni zakonodajni postopek: prva obravnava

***II

Redni zakonodajni postopek: druga obravnava

***III

Redni zakonodajni postopek: tretja obravnava

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

Spremembe Parlamenta:

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim tiskom.

SL

 

Top