EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:232:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, C 232, 16 juni 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 232

European flag  

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången
16 juni 2021


Innehållsförteckning

Sida

 

 

EUROPAPARLAMENTET
SESSIONEN 2019–2020
Sammanträdena den 25–28 november 2019
Protokollen för denna session har publicerats i  EUT C 203, 28.5.2021 .
ANTAGNA TEXTER

1


 

I   Resolutioner, rekommendationer och yttranden

 

RESOLUTIONER

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 26 november 2019

2021/C 232/01

Europaparlamentets resolution av den 26 november 2019 om barnets rättigheter med anledning av 30-årsjubileet för konventionen om barnets rättigheter (2019/2876(RSP))

2

 

Torsdagen den 28 november 2019

2021/C 232/02

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om situationen för de grundläggande friheterna i Algeriet, (2019/2927(RSP))

12

2021/C 232/03

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om Kuba, fallet José Daniel Ferrer (2019/2929(RSP))

17

2021/C 232/04

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om Haiti (2019/2928(RSP))

21

2021/C 232/05

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om situationen i Bolivia (2019/2896(RSP))

25

2021/C 232/06

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om klimat- och miljönödläget (2019/2930(RSP))

28

2021/C 232/07

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om FN:s klimatkonferens 2019 i Madrid, Spanien (COP25) (2019/2712(RSP))

30

2021/C 232/08

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om EU:s anslutning till Istanbulkonventionen och andra åtgärder för att bekämpa könsrelaterat våld (2019/2855(RSP))

48

2021/C 232/09

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om de åtgärder som Ryska federationen nyligen vidtagit mot litauiska domare, åklagare och utredare som deltagit i utredningen av de tragiska händelserna den 13 januari 1991 i Vilnius (2019/2938(RSP))

54

2021/C 232/10

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om åtgärder för att hantera konsekvenserna för det europeiska jordbruket av WTO:s dom i Airbus-tvisten (2019/2895(RSP))

58

2021/C 232/11

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om krisen avseende WTO:s överprövningsorgan (2019/2918(RSP))

62

2021/C 232/12

Europaparlamentets resolution av den 28 november 2019 om de pågående förhandlingarna om ett nytt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och staterna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (2019/2832(RSP))

64


 

II   Meddelanden

 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

 

Europaparlamentet

 

Onsdagen den 27 november 2019

2021/C 232/13

Europaparlamentets beslut av den 27 november 2019 om val av kommissionen (2019/2109(INS))

68


 

III   Förberedande akter

 

Europaparlamentet

 

Tisdagen den 26 november 2019

2021/C 232/14

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Ukraina om ändring av de handelsförmåner för kött och köttberedningar av fjäderfä som föreskrivs i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan (10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

70

2021/C 232/15

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 november 2019 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt vad gäller gemensamma försvarsinsatser inom unionen (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

71

2021/C 232/16

Europaparlamentets beslut av den 26 november 2019 om utnämning av Joëlle Elvinger till ledamot av revisionsrätten (C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

73

2021/C 232/17

Europaparlamentets beslut av den 26 november 2019 om utnämning av François-Roger Cazala till ledamot av revisionsrätten (C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

74

2021/C 232/18

Europaparlamentets beslut av den 26 november 2019 om utnämning av Alex Brenninkmeijer till ledamot av revisionsrätten (C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

75

2021/C 232/19

Europaparlamentets beslut av den 26 november 2019 om utnämning av Nikolaos Milionis till ledamot av revisionsrätten (C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

76

2021/C 232/20

Europaparlamentets beslut av den 26 november 2019 om utnämning av Klaus-Heiner Lehne till ledamot av revisionsrätten (C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

77

 

Onsdagen den 27 november 2019

2021/C 232/21

Europaparlamentets resolution av den 27 november 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

78

2021/C 232/22

Europaparlamentets resolution av den 27 november 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen för finansiering av omedelbara budgetåtgärder för att hantera de utmaningar som migration, flyktingströmmar och säkerhetshot innebär (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

80

2021/C 232/23

Europaparlamentets resolution av den 27 november 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ianspråktagande av EU:s solidaritetsfond för att möjliggöra utbetalningar av förskott från unionens allmänna budget för 2020 (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

83

2021/C 232/24

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 november 2019 om det gemensamma förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 som förlikningskommittén har antagit inom ramen för budgetförfarandet (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

85

 

Torsdagen den 28 november 2019

2021/C 232/25

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 28 november 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

110

2021/C 232/26

Europaparlamentets resolution som inte avser lagstiftning av den 28 november 2019 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen om tilldelning till Förenta staterna av en andel av den tullkvot för nötkött av hög kvalitet som avses i det ändrade samförståndsavtalet om import av nötkött från djur som inte behandlats med vissa tillväxtbefrämjande hormoner och Förenta Staternas tillämpning av höjda avgifter för vissa produkter från Europeiska unionen (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

111


Teckenförklaring

*

Samrådsförfarande

***

Godkännandeförfarande

***I

Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)

***II

Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III

Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i förslaget till akt.)

Parlamentets ändringsförslag:

Ny text markeras med fetkursiv stil . Textdelar som utgår markeras med symbolen ▌eller med genomstrykning. Textdelar som ersätts anges genom att ny text markeras med fetkursiv stil och text som utgår stryks eller markeras med genomstrykning.

SV

 

Top