EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2021:232:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 232, 2021 m. birželio 16 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 232

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai
2021m. birželio 16d.


Turinys

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTAS
2019–2020 M. SESIJA
2019 m. lapkričio 25–28 d. posėdžiai
Posėdžių protokolai paskelbti OL C 203, 2021 5 28 .
PRIIMTI TEKSTAI

1


 

I   Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės

 

REZOLIUCIJOS

 

Europos Parlamentas

 

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis

2021/C 232/01

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vaikų teisių 30-ųjų JT vaiko teisių konvencijos metinių proga (2019/2876(RSP))

2

 

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

2021/C 232/02

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl laisvių padėties Alžyre (2019/2927(RSP))

12

2021/C 232/03

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl José Danielio Ferrero atvejo Kuboje (2019/2929(RSP))

17

2021/C 232/04

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Haičio (2019/2928(RSP))

21

2021/C 232/05

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Bolivijoje (2019/2896(RSP))

25

2021/C 232/06

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl kritinės klimato ir aplinkos padėties (2019/2930(RSP))

28

2021/C 232/07

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl 2019 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencijos Madride (Ispanija) (COP 25) (2019/2712(RSP))

30

2021/C 232/08

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl ES prisijungimo prie Stambulo konvencijos ir kitų kovos su smurtu dėl lyties priemonių (2019/2855(RSP))

48

2021/C 232/09

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl naujausių Rusijos Federacijos veiksmų, nukreiptų prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje (2019/2938(RSP))

54

2021/C 232/10

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl priemonių, skirtų PPO sprendimo dėl ginčo dėl bendrovės „Airbus“ poveikio Europos žemės ūkiui problemai spręsti (2019/2895(RSP))

58

2021/C 232/11

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl PPO apeliacinio komiteto krizės (2019/2918(RSP))

62

2021/C 232/12

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl vykstančių derybų dėl naujo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo (2019/2832(RSP))

64


 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Parlamentas

 

2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

2021/C 232/13

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Komisijos rinkimų (2019/2109(INS))

68


 

III   Parengiamieji aktai

 

Europos Parlamentas

 

2019 m. lapkričio 26 d., antradienis

2021/C 232/14

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo iš dalies keičiamos paukštienai ir paukštienos gaminiams taikomos prekybos lengvatos, numatytos Europos Sąjungos, Europos atominės energijos bendrijos bei jų valstybių narių ir Ukrainos asociacijos susitarime, sudarymo Sąjungos vardu projekto (10720/2019 – C9-0105/2019 – 2019/0132(NLE))

70

2021/C 232/15

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl gynybos operacijų, įgyvendinamų vykdant Sąjungos politiką, iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos ir Direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos (COM(2019)0192 – C9-0003/2019 – 2019/0096(CNS))

71

2021/C 232/16

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Joëlle Elvinger Audito Rūmų nare (C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

73

2021/C 232/17

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti François-Rogerį Cazalą Audito Rūmų nariu (C9-0121/2019 – 2019/0814(NLE))

74

2021/C 232/18

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Alexą Brenninkmeijerį Audito Rūmų nariu (C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

75

2021/C 232/19

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Nikolaos Milionis Audito Rūmų nariu (C9-0125/2019 – 2019/0812(NLE))

76

2021/C 232/20

2019 m. lapkričio 26 d. Europos Parlamento sprendimas dėl siūlymo skirti Klausą-Heinerį Lehne Audito Rūmų nariu (C9-0124/2019 – 2019/0811(NLE))

77

 

2019 m. lapkričio 27 d., trečiadienis

2021/C 232/21

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti paramą Graikijai (COM(2019)0496 – C9-0144/2019 – 2019/2137(BUD))

78

2021/C 232/22

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl lankstumo priemonės lėšų mobilizavimo siekiant finansuoti skubias biudžeto priemones nuolatinėms migracijos, pabėgėlių antplūdžio ir saugumo grėsmių problemoms spręsti (COM(2019)0251 – C9-0007/2019 – 2019/2026(BUD))

80

2021/C 232/23

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant 2020 m. Sąjungos bendrajame biudžete numatyti išteklių avansams mokėti (COM(2019)0252 – C9-0008/2019 – 2019/2027(BUD))

83

2021/C 232/24

2019 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto bendro projekto, kurį Taikinimo komitetas patvirtino vykdant biudžetinę procedūrą (14283/2019 – C9-0186/2019 – 2019/2028(BUD))

85

 

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

2021/C 232/25

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))

110

2021/C 232/26

2019 m. lapkričio 28 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

111


Simbolių paaiškinimai

*

Konsultavimosi procedūra

***

Pritarimo procedūra

***I

Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas

***II

Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas

***III

Įprasta teisėkūros procedūra: trečiasis svarstymas

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Parlamento pakeitimai

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu . Išbrauktos teksto dalys nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu , o ankstesnį nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.

LT

 

Top