EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:008E:TOC

Uradni list Evropske unije, CE 8, 14. januar 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.CE2010.008.slv

Uradni list

Evropske unije

C 8E

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 52
14. januar 2010


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

Evropski parlament
ZASEDANJE 2008—2009
Seje: 23.—25. september 2008
SPREJETA BESEDILA
Zapisnik seje je bil objavljen v Uradnem listu C 309 E, 4. 12. 2008.

 

 

RESOLUCIJE

 

Evropski parlament

 

Torek, 23. septembra 2008

2010/C 008E/01

Ukrepi po konferenci iz Monterreya iz leta 2002 o financiranju razvojaResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o ukrepih po konferenci iz Monterreya iz leta 2002 o financiranju razvoja (2008/2050(INI))

1

2010/C 008E/02

Pregled notranjega trgaResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o pregledu notranjega trga (2008/2056(INI))

7

2010/C 008E/03

Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljevResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o izboljšanju kakovosti izobraževanja učiteljev (2008/2068(INI))

12

2010/C 008E/04

Bolonjski proces in mobilnost študentovResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o bolonjskem procesu in mobilnosti študentov (2008/2070(INI))

18

2010/C 008E/05

Prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 s priporočili Komisiji za prilagoditev pravnih aktov novemu sklepu o komitologiji (2008/2096(INI))

22

PRILOGA K RESOLUCIJI: PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA

24

2010/C 008E/06

Hedge skladi in skladi zasebnega kapitalaResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 s priporočili Komisiji o hedge skladih in skladih zasebnega kapitala (2007/2238(INI))

26

PRILOGA K RESOLUCIJI: PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA(-IH) PREDLOGA(-OV)

31

2010/C 008E/07

Preglednost na področju institucionalnih vlagateljevResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 s priporočili Komisiji o preglednosti na področju institucionalnih vlagateljev (2007/2239(INI))

34

PRILOGA K RESOLUCIJI: PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANIH PREDLOGOV

38

2010/C 008E/08

Odločitve Odbora za peticije v letu 2007Resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o odločitvah Odbora za peticije v letu 2007 (2008/2028(INI))

41

2010/C 008E/09

Kmetijstvo v gorskih regijahResolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o stanju in možnostih na področju kmetijstva v gorskih regijah (2008/2066(INI))

49

2010/C 008E/10

Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizmaIzjava Evropskega parlamenta o razglasitvi 23. avgusta kot evropskega dneva spomina na žrtve stalinizma in nacizma

57

 

Sreda, 24. septembra 2008

2010/C 008E/11

Skupen pristop za uporabo spektra, ki se bo sprostil s prehodom na digitalno radiodifuzijoResolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o popolnem koriščenju digitalne dividende v Evropi: skupen pristop za uporabo spektra, ki se bo sprostil s prehodom na digitalno radiodifuzijo (2008/2099(INI))

60

2010/C 008E/12

Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o mednarodnem sporazumu o tropskem lesu iz leta 2006

66

2010/C 008E/13

Priprave vrha EU/Indija (Marseille, 29. september 2008)Resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o pripravah na vrhunsko srečanje EU-Indija (Marseille, 29. september 2008)

69

 

Četrtek, 25. septembra 2008

2010/C 008E/14

Svobodni in skupnostni mediji v EvropiResolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o svobodnih in skupnostnih medijih v Evropi (2008/2011(INI))

75

2010/C 008E/15

Območje svobode, varnosti in pravice 2007Resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o letni razpravi o napredku v letu 2007 v zvezi z območjem svobode, varnosti in pravice (člena 2 in 39 Pogodbe EU)

79

2010/C 008E/16

Koncentracija in pluralizem medijev v Evropski unijiResolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o koncentraciji in pluralizmu medijev v Evropski uniji (2007/2253(INI))

85

2010/C 008E/17

Nadzor cen energijeResolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o nadzorovanju cen energije

94

2010/C 008E/18

Bela knjiga o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjoResolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o Beli knjigi o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (2007/2285(INI))

97

2010/C 008E/19

Kolektivno upravljanje avtorskih pravic na spletuResolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o kolektivnem čezmejnem upravljanju avtorskih in sorodnih pravic za zakonite spletne glasbene storitve

105

 

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ IN ORGANOV EVROPSKE UNIJE

 

Evropski parlament

 

Sreda, 24. septembra 2008

2010/C 008E/20

Postopki pred Sodiščem Evropskih skupnosti (sprememba člena 121 Poslovnika Parlamenta)Sklep Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o spremembi člena 121 Poslovnika Parlamenta o postopkih pred Sodiščem Evropskih skupnosti (2007/2266(REG))

108

 

 

Evropski parlament

 

Torek, 23. septembra 2008

2010/C 008E/21

Statistika Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95 (KOM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

110

P6_TC1-COD(2007)0233
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti glede zunanje trgovine z državami nečlanicami in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/95

111

2010/C 008E/22

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom — varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

120

2010/C 008E/23

Statistična poročila v zvezi s cestnim prevozom blaga, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))

121

P6_TC1-COD(2007)0269
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1172/98 o statističnih poročilih v zvezi s cestnim prevozom blaga glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil.

121

2010/C 008E/24

Evropsko leto ustvarjalnosti in inovacij (2009) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij (2009) (KOM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))

122

P6_TC1-COD(2008)0064
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Odločbe št. …/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu ustvarjalnosti in inovacij (2009)

122

2010/C 008E/25

Kategorije uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 549/69 o določitvi kategorij uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Skupnosti (KOM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

123

2010/C 008E/26

Predlog spremembe proračuna št. 6/2008 — izvajalske agencijeZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu spremembe proračuna št. 6/2008 Evropske unije za proračunsko leto 2008, Oddelek III – Komisija (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

123

2010/C 008E/27

Sprememba Uredbe (ES) št. 999/2001 v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001 v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili (KOM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))

125

P6_TC1-COD(2008)0030
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 999/2001/ES o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, v zvezi s Komisiji podeljenimi izvedbenimi pooblastili

125

2010/C 008E/28

Statistika odpadkov***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila (KOM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0271
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 2150/2002 o statistiki odpadkov, kar zadeva Komisiji podeljena izvedbena pooblastila

126

2010/C 008E/29

Prilagoditev nekaterih aktov regulativnemu postopku s pregledom, „omnibus“ Uredba — drugi del ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES, glede regulativnega postopka s pregledom – Drugi del (KOM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))

127

P6_TC1-COD(2007)0293
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek, določen v členu 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditve regulativnemu postopku s pregledom – Drugi del

127

2010/C 008E/30

Izkoriščanje in trženje naravnih mineralnih vod (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (prenovitev) (KOM (2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0292
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o izkoriščanju in trženju naravnih mineralnih vod (prenovitev)

128

2010/C 008E/31

Barvila za zdravila (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o barvilih, ki se lahko dodajajo zdravilom (prenovitev) (KOM(2008) 0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

129

2010/C 008E/32

Živila za posebne prehranske namene (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o živilih za posebne prehranske namene (prenovitev) (KOM (2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))

130

P6_TC1-COD(2008)0003
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. september 2008 z namenom sprejetja Direktive …/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta o živilih za posebne prehranske namene (prenovitev)

130

2010/C 008E/33

Tehnični pregledi motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev) (KOM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

131

P6_TC1-COD(2008)0044
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov (prenovitev)

131

2010/C 008E/34

Ekstrakcijska topila, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaje držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev) (KOM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))

132

P6_TC1-COD(2008)0060
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 23. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (prenovitev)

132

2010/C 008E/35

Boj proti terorizmu *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o predlogu Okvirnega sklepa Sveta o spremembi Okvirnega sklepa 2002/475/PNZ o boju proti terorizmu (KOM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

133

2010/C 008E/36

Varstvo osebnih podatkov *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 23. septembra 2008 o osnutku Okvirnega sklepa Sveta o varstvu osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

138

 

Sreda, 24. septembra 2008

2010/C 008E/37

Migracija na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o osnutku Sklepa Sveta o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (12059/1/2008 — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

150

2010/C 008E/38

Migracija na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o osnutku Uredbe Sveta o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

151

2010/C 008E/39

Sistem Skupnosti za spremljanje in obveščanje za ladijski promet ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))

152

P6_TC2-COD(2005)0239
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…./ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/59/ES o vzpostavitvi sistema spremljanja in obveščanja za ladijski promet

153

2010/C 008E/40

Preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za vodenje preiskav nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi direktiv 1999/35/ES in 2002/59/ES (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))

171

P6_TC2-COD(2005)0240
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…./ES Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi temeljnih načel za preiskovanje nesreč v sektorju pomorskega prometa in o spremembi Direktive Sveta 1999/35/ES in Direktive 2002/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta

171

PRILOGA I
VSEBINA POROČILA PREISKAVE V ZVEZI Z VARNOSTJO

185

PRILOGA II
PODATKI, KI JIH MORA VSEBOVATI OBVESTILO O POMORSKI NEZGODI ALI INCIDENTU

187

2010/C 008E/41

Odgovornost prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreč (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))

188

P6_TC2-COD(2005)0241
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …./2008 Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti prevoznikov potnikov po morju v primeru nesreče

188

PRILOGA I
DOLOČBE ATENSKE KONVENCIJE O PREVOZU POTNIKOV IN NJIHOVE PRTLJAGE PO MORJU, KI SO RELEVANTNE ZA UPORABO TE UREDBE

193

PRILOGA H KONVENCIJI
POTRDILO O ZAVAROVANJU ALI DRUGEM FINANČNEM JAMSTVU

205

PRILOGA II
IZVLEČEK IZ PRIDRŽKA IN SMERNIC IMO ZA IZVAJANJE ATENSKE KONVENCIJE, KI JIH JE 19. OKTOBRA 2006 SPREJEL PRAVNI ODBOR MEDNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE

206

2010/C 008E/42

Pomorska inšpekcija države pristanišča (prenovitev) ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča (prenovitev) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))

213

P6_TC2-COD(2005)0238
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča (prenovitev)

214

PRILOGA I
ELEMENTI REŽIMA POMORSKE INŠPEKCIJE V SKUPNOSTI

236

PRILOGA II
ELEMENTI RIZIČNEGA PROFILA LADJE

240

PRILOGA III
URADNO OBVESTILO

241

PRILOGA IV
SEZNAM SPRIČEVAL IN DOKUMENTOV

241

PRILOGA V
PRIMERI „UTEMELJENIH RAZLOGOV“

244

PRILOGA VI
POSTOPKI ZA NADZOR LADIJ

245

PRILOGA VII
RAZŠIRJENI INŠPEKCIJSKI PREGLED LADIJ

246

PRILOGA VIII
DOLOČBE V ZVEZI Z ZAVRNITVIJO DOSTOPA DO PRISTANIŠČ IN SIDRIŠČ V SKUPNOSTI

247

PRILOGA IX
POROČILO O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU

248

PRILOGA X
MERILA ZA ZADRŽANJE LADJE

249

PRILOGA XI
MINIMALNA MERILA ZA INŠPEKTORJE

254

PRILOGA XII

255

PRILOGA XIII
OBJAVA INFORMACIJ O INŠPEKCIJSKIH PREGLEDIH, ZADRŽANJIH IN ZAVRNITVAH DOSTOPA V PRISTANIŠČIH DRŽAV ČLANIC

256

PRILOGA XIV
PODATKI, PREDLOŽENI V OKVIRU SPREMLJANJA IZVAJANJA

257

PRILOGA XV

258

PRILOGA XVI

258

2010/C 008E/43

Organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (prenovitev) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

261

P6_TC2-COD(2005)0237A
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…./ES Evropskega parlamenta in Sveta o izpolnjevanju obveznosti države zastave in o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (Prenovitev)

261

PRILOGA I

273

PRILOGA II
KORELACIJSKA TABELA

273

2010/C 008E/44

Organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) ***IIZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o skupnem stališču Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (prenovitev) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))

275

P6_TC2-COD(2005)0237B
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na drugi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih in standardih za organizacije za tehnični nadzor in pregled ladij (Prenovitev)

276

PRILOGA I
MINIMALNA MERILA ZA ORGANIZACIJE

286

PRILOGA II
KORELACIJSKA TABELA

289

2010/C 008E/45

Elektronska komunikacijska omrežja in storitve ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (KOM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

291

P6_TC1-COD(2007)0247
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/…/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev

292

PRILOGA

334

2010/C 008E/46

Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za trg evropskih elektronskih komunikacij (KOM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

337

P6_TC1-COD(2007)0249
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja sprejetja Uredbe (ES) št. …/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za telekomunikacije (organ BERT)

338

2010/C 008E/47

Elektronska komunikacijska omrežja in storitve, varstvo zasebnosti in varstvo potrošnikov ***IZakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju na področju varstva potrošnikov (KOM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

359

P6_TC1-COD(2007)0248
Stališče Evropskega parlamenta sprejeto na prvi obravnavi dne 24. septembra 2008 z namenom sprejetja Direktive 2008/ …/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2002/22/ES o univerzalni storitvi in pravicah uporabnikov v zvezi z elektronskimi komunikacijskimi omrežji in storitvami, Direktive 2002/58/ES o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij in Uredbe (ES) št. 2006/2004 o sodelovanju na področju varstva potrošnikov

360

PRILOGA I
OPIS ZMOGLJIVOSTI IN STORITEV IZ ČLENA 10 (NADZOR IZDATKOV), ČLENA 29 (DODATNE ZMOGLJIVOSTI) IN ČLENA 30 (OMOGOČANJE ZAMENJAVE PONUDNIKA)

390

PRILOGA II
INFORMACIJE, KI JIH JE TREBA OBJAVITI V SKLADU S ČLENOM 21 (PREGLEDNOST IN OBJAVA INFORMACIJ)

392

PRILOGA III
PARAMETRI KAKOVOSTI STORITEV

393

2010/C 008E/48

Mednarodni sporazum o tropskem lesu iz leta 2006 *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2008 o osnutku Sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske skupnosti (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

393

 

Četrtek, 25. septembra 2008

2010/C 008E/49

DDV z zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev *Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 25. septembra 2008 o predlogu Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev (KOM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

396


Uporabljeni znaki

*

Posvetovalni postopek

**I

Postopek sodelovanja: prva obravnava

**II

Postopek sodelovanja: druga obravnava

***

Postopek privolitve

***I

Postopek soodločanja: prva obravnava

***II

Postopek soodločanja: druga obravnava

***III

Postopek soodločanja: tretja obravnava

(Vrsto postopka določa pravna podlaga, ki jo predlaga Komisija)

Politične spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▐ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

Popravki in prilagoditve tehničnih služb: navadni ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ║ pa tiste dele besedila, ki so bili črtani.

SL

 

Top