EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:008E:TOC

Úřední věstník Evropské unie, CE 8, 14. leden 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.CE2010.008.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 8E

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 52
14. ledna 2010


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

Evropský parlament
ZASEDÁNÍ 2008–2009
Dílčí zasedání od 23. do 25. září 2008
PŘIJATÉ TEXTY
Zápis z tohoto (těchto) zasedání byl zveřejněn v Úř. věst. C 309 E, 4. 12. 2008

 

 

USNESENÍ

 

Evropský parlament

 

Úterý 23. září 2008

2010/C 008E/01

Kroky v návaznosti na konferenci v Monterrey z roku 2002 o financování rozvojeUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o opatřeních následujících po konferenci o financování rozvoje v Monterrey v roce 2002 (2008/2050(INI))

1

2010/C 008E/02

Hodnotící zpráva o vnitřním trhuUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o hodnotící zprávě o vnitřním trhu (2008/2056(INI))

7

2010/C 008E/03

Zlepšování kvality vzdělávání učitelůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů (2008/2068(INI))

12

2010/C 008E/04

Boloňský proces a mobilita studentůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o Boloňském procesu a mobilitě studentů (2008/2070(INI))

18

2010/C 008E/05

Přizpůsobení právních aktů novému rozhodnutí o komitologiiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 s doporučeními Komisi o přizpůsobení právních aktů novému rozhodnutí o postupu projednávání ve výborech (2008/2096(INI))

22

PŘÍLOHA K USNESENÍ: PODROBNÁ DOPORUČENÍ K OBSAHU POŽADOVANÉHO NÁVRHU

24

2010/C 008E/06

Zajišťovací fondy a soukromé kapitálové fondyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 obsahující doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a soukromých kapitálových fondech (2007/2238(INI))

26

PŘÍLOHA K USNESENÍ: PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU VYŽÁDANÉHO NÁVRHU NEBO NÁVRHŮ

31

2010/C 008E/07

Transparentnost institucionálních investorůUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 obsahující doporučení Komisi týkající se transparentnosti institucionálních investorů (2007/2239(INI))

34

PŘÍLOHA K USNESENÍ: PODROBNÁ DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU VYŽÁDANÝCH NÁVRHŮ

38

2010/C 008E/08

Zpráva o jednáních Petičního výboru v roce 2007Usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o jednáních Petičního výboru v roce 2007 (2008/2028(INI))

41

2010/C 008E/09

Stav a vyhlídky zemědělství v horských oblastechUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o stavu a vyhlídkách zemědělství v horských oblastech (2008/2066(INI))

49

2010/C 008E/10

Evropský den památky obětí stalinismu a nacismuProhlášení Evropského parlamentu o vyhlášení 23. srpna Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu

57

 

Středa 24. září 2008

2010/C 008E/11

Plné využití výhod digitální dividendy v EvropěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o plném využití výhod digitální dividendy v Evropě: společný přístup k využívání spektra uvolněného přechodem na digitální vysílání (2008/2099(INI))

60

2010/C 008E/12

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 k Mezinárodní dohodě o tropickém dřevě (ITTA) z roku 2006

66

2010/C 008E/13

Příprava summitu EU-Indie (Marseille, 29. září 2008)Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o přípravě summitu EU-Indie (Marseille, 29. září 2008)

69

 

Čtvrtek 25. září 2008

2010/C 008E/14

Sdělovací prostředky v EvropěUsnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o sdělovacích prostředcích v Evropě (2008/2011(INI))

75

2010/C 008E/15

Prostor svobody, bezpečnosti a právaUsnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 k výroční rozpravě za rok 2007 o pokroku při vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva (články 2 a 39 Smlouvy o EU)

79

2010/C 008E/16

Koncentrace a pluralita sdělovacích prostředků v Evropské uniiUsnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o koncentraci a pluralitě sdělovacích prostředků v Evropské unii (2007/2253(INI))

85

2010/C 008E/17

Usměrnění cen energiíUsnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o usměrnění cen energií

94

2010/C 008E/18

Bílá kniha týkající se zdravotních problémů souvisejicích s výživou, nadváhou a obezitouUsnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o bílé knize týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou, nadváhou a obezitou (2007/2285(INI))

97

2010/C 008E/19

Přeshraniční správa autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební službyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o kolektivní přeshraniční správě autorského práva a práv s ním souvisejících pro zákonné on-line hudební služby

105

 

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ A INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropský parlament

 

Středa 24. září 2008

2010/C 008E/20

Řízení před Soudním dvorem (Změna článku 121)Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o změně článku 121 jednacího řádu Evropského parlamentu týkajícího se řízení před Soudním dvorem (2007/2266(REG))

108

 

 

Evropský parlament

 

Úterý 23. září 2008

2010/C 008E/21

Statistika Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95 (KOM(2007)0653 — C6-0395/2007 — 2007/0233(COD))

110

P6_TC1-COD(2007)0233
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o statistice Společenství týkající se zahraničního obchodu se třetími zeměmi a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1172/95

111

2010/C 008E/22

Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou — Ochrana divoce žijících druhů fauny a flóry pomocí kontroly obchodu s nimi ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2008)0104 — C6-0087/2008 — 2008/0042(COD))

120

2010/C 008E/23

Statistický přehled přepravy zboží po silnici ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2007)0778 — C6-0451/2007 — 2007/0269(COD))

121

P6_TC1-COD(2007)0269
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1172/98 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

121

2010/C 008E/24

Evropský rok tvořivosti a inovace (2009) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009) (KOM(2008)0159 — C6-0151/2008 — 2008/0064(COD))

122

P6_TC1-COD(2008)0064
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2008/ES o Evropském roku tvořivosti a inovace (2009)

122

2010/C 008E/25

Kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení Protokolu o výsadách a imunitách Společenství *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství (KOM(2008)0305 — C6-0214/2008 — 2008/0102(CNS))

123

2010/C 008E/26

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2008 — výkonné agenturyUsnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu opravného rozpočtu Evropské unie č. 6/2008 na rozpočtový rok 2008, Oddíl III — Komise (12984/2008 — C6-0317/2008 — 2008/2166(BUD))

123

2010/C 008E/27

Změna nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2008)0053 — C6-0054/2008 — 2008/0030(COD))

125

P6_TC1-COD(2008)0030
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 999/2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

125

2010/C 008E/28

Statistika odpadů ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi (KOM(2007)0777 — C6-0456/2007 — 2007/0271(COD))

126

P6_TC1-COD(2007)0271
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů, pokud jde o prováděcí pravomoci svěřené Komisi

126

2010/C 008E/29

Přizpůsobení určitých aktů regulativnímu postupu s kontrolou, nařízení „omnibus“ (druhá část) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přizpůsobení určitých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ve znění rozhodnutí 2006/512/ES — druhá část (KOM(2007)0824 — C6-0476/2007 — 2007/0293(COD))

127

P6_TC1-COD(2007)0293
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES – Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou – Část druhá

127

2010/C 008E/30

Využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění) (KOM(2007)0858 — C6-0005/2008 — 2007/0292(COD))

128

P6_TC1-COD(2007)0292
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o využívání a prodeji přírodních minerálních vod (přepracované znění)

128

2010/C 008E/31

Barviva určená pro léčivé přípravky (přepracované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady týkající se barviv, která mohou být přidávána do léčivých přípravků (přepracované znění) (KOM(2008)0001 — C6-0026/2008 — 2008/0001(COD))

129

2010/C 008E/32

Potraviny určené pro zvláštní výživu (přepracované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění) (KOM(2008)0003 — C6-0030/2008 — 2008/0003(COD))

130

P6_TC1-COD(2008)0003
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o potravinách určených pro zvláštní výživu (přepracované znění)

130

2010/C 008E/33

Technické prohlídky motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění) (KOM(2008)0100 — C6-0094/2008 — 2008/0044(COD))

131

P6_TC1-COD(2008)0044
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (přepracované znění)

131

2010/C 008E/34

Extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin a jejich přísad (přepracované znění) ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (přepracované znění) (KOM(2008)0154 — C6-0150/2008 — 2008/0060(COD))

132

P6_TC1-COD(2008)0060
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 23. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (přepracované znění)

132

2010/C 008E/35

Boj proti terorismu *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 k návrhu rámcového rozhodnutí Rady, kterým se mění rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu (KOM(2007)0650 — C6-0466/2007 — 2007/0236(CNS))

133

2010/C 008E/36

Ochrana osobních údajů *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. září 2008 o návrhu rámcového rozhodnutí Rady o ochraně osobních údajů zpracovávaných v rámci policejní a justiční spolupráce v trestních věcech (16069/2007 — C6-0010/2008 — 2005/0202(CNS))

138

 

Středa 24. září 2008

2010/C 008E/37

Migrace na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o migraci z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (12059/1/2008 — C6-0188/2008 — 2008/0077(CNS))

150

2010/C 008E/38

Migrace na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu nařízení Rady o migraci z Schengenského informačního systému (SIS 1+) na Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) (11925/2/2008 — C6-0189/2008 — 2008/0078(CNS))

151

2010/C 008E/39

Kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 ke společnému postoji Rady přijatého za účelem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel (5719/3/2008 — C6-0225/2008 — 2005/0239(COD))

152

P6_TC2-COD(2005)0239
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24 září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES, kterou se mění směrnice 2002/59/ES, kterou se stanoví kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel

153

2010/C 008E/40

Vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice 1999/35/ES a 2002/59/ES (5721/5/2008 — C6-0226/2008 — 2005/0240(COD))

171

P6_TC2-COD(2005)0240
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES, kterou se stanoví základní zásady pro vyšetřování nehod v odvětví námořní dopravy a kterou se mění směrnice Rady 1999/35/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES

171

PŘÍLOHA I
OBSAH ZPRÁV O BEZPEČNOSTNÍM VYŠETŘOVÁNÍ

185

PŘÍLOHA II
OZNAMOVANÉ ÚDAJE O NÁMOŘNÍ NEHODĚ NEBO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

187

2010/C 008E/41

Odpovědnost dopravců k cestujícím po moři v případě nehod ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 ke společnému postoji Rady přijatého za účelem přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod (6389/2/2008 — C6-0227/2008 — 2005/0241(COD))

188

P6_TC2-COD(2005)0241
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehody

188

PŘÍLOHA I
USTANOVENÍ ATHÉNSKÉ ÚMLUVY O PŘEPRAVĚ CESTUJÍCÍCH A JEJICH ZAVAZADEL PO MOŘI VÝZNAMNÁ PRO ÚČELY UPLATŇOVÁNÍ TOHOTO NAŘÍZENÍ

193

PŘÍLOHA K ATHÉNSKÉ ÚMLUVĚ
OSVĚDČENÍ O POJIŠTĚNÍ NEBO JINÉ FINANČNÍ ZÁRUCE VZHLEDEM K ODPOVĚDNOSTI ZA SMRT NEBO ZRANĚNÍ CESTUJÍCÍCH

205

PŘÍLOHA II
VÝŇATEK Z VÝHRADY A POKYNŮ IMO K PROVÁDĚNÍ ATHÉNSKÉ ÚMLUVY Z ROKU PŘIJATÝCH PRÁVNÍM VÝBOREM MEZINÁRODNÍ NÁMOŘNÍ ORGANIZACE DNE 19. ŘÍJNA 2006

206

2010/C 008E/42

Státní přístavní inspekce (přepracované znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 ke společnému postoji Rady ohledně přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o státní přístavní inspekci (přepracované znění) (5722/3/2008 — C6-0224/2008 — 2005/0238(COD))

213

P6_TC2-COD(2005)0238
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o státní přístavní inspekci (přepracované znění)

214

PŘÍLOHA I
PRVKY SYSTÉMU STÁTNÍ PŘÍSTAVNÍ INSPEKCE SPOLEČENSTVÍ

236

PŘÍLOHA II
Návrh rizikového profilu lodi

240

PŘÍLOHA III
HLÁŠENÍ

241

PŘÍLOHA IV
SEZNAM OSVĚDČENÍ A DOKUMENTŮ

241

PŘÍLOHA V
PŘÍKLADY „ZŘEJMÝCH DŮVODŮ“

244

PŘÍLOHA VI
POSTUPY PŘI INSPEKCI LODÍ

245

PŘÍLOHA VII
ROZŠÍŘENÁ INSPEKCE LODÍ

246

PŘÍLOHA VIII
USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ODEPŘENÍ PŘÍSTUPU DO PŘÍSTAVŮ A KOTVIŠŤ V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ

247

PŘÍLOHA IX
ZPRÁVA O INSPEKCI

248

PŘÍLOHA X
KRITÉRIA PRO ZADRŽENÍ LODI

249

PŘÍLOHA XI
MINIMÁLNÍ KRITÉRIA PRO INSPEKTORY

254

PŘÍLOHA XII

255

PŘÍLOHA XIII
ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O INSPEKCÍCH, ZADRŽENÍCH A ODEPŘENÍCH PŔISTUPU V PŘÍSTAVECH ČLENSKÝCH STÁTU

256

PŘÍLOHA XIV
ÚDAJE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI SE SLEDOVÁNÍM PROVÁDĚNÍ

257

PŘÍLOHA XV

258

PŘÍLOHA XVI

258

2010/C 008E/43

Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění) (5724/2/2008 — C6-0222/2008 — 2005/0237A(COD))

261

P6_TC2-COD(2005)0237A
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES o souladu s požadavky na stát vlajky a o společných pravidlech a normách pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí a pro související činnosti námořní správy (přepracované znění)

261

PŘÍLOHA I

273

PŘÍLOHA II
SROVNÁVACÍ TABULKA

273

2010/C 008E/44

Subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění) ***IILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 ke společnému postoji Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí (přepracované znění) (5726/2/2008 — C6-0223/2008 — 2005/0237B(COD))

275

P6_TC2-COD(2005)0237B
Postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 24. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008, kterým se stanoví společná pravidla a normy pro subjekty pověřené inspekcemi a prohlídkami lodí (přepracované znění)

276

PŘÍLOHA I
MINIMÁLNÍ KRITÉRIA PRO SUBJEKTY

286

PŘÍLOHA II
SROVNÁVACÍ TABULKA

289

2010/C 008E/45

Sítě a služby elektronických komunikací ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací (KOM(2007)0697 — C6-0427/2007 — 2007/0247(COD))

291

P6_TC1-COD(2007)0247
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2008/ …/ES, kterou se mění směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací, směrnice 2002/19/ES o přístupu k sítím elektronických komunikací a přiřazeným zařízením a o jejich vzájemném propojení a směrnice 2002/20/ES o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací

292

PŘÍLOHA

334

2010/C 008E/46

Evropský úřad pro trh elektronických komunikací ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského úřadu pro trh elektronických komunikací (KOM(2007)0699 — C6-0428/2007 — 2007/0249(COD))

337

P6_TC1-COD(2007)0249
Postoj Evropského parlamentu přijetý v prvním čtení dne 24. září 2008 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2008 o zřízení Úřadu evropských regulačních orgánů v oblasti telekomunikací (BERT)

338

2010/C 008E/47

Sítě a služby elektronických komunikací, ochrana soukromí a ochrana spotřebitele ***ILegislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (KOM(2007)0698 — C6-0420/2007 — 2007/0248(COD))

359

P6_TC1-COD(2007)0248
Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 24. září 2008 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/ …/ES, kterou se mění směrnice 2002/22/ES o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací, směrnice 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací a nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele

360

PŘÍLOHA I
POPIS DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB A SLUŽEB UVEDENÝCH V ČLÁNCÍCH 10 (KONTROLA VÝDAJŮ), 29 (DOPLŇKOVÉ SLUŽBY) A 30 (USNADNĚNÍ ZMĚNY DODAVATELE)

390

PŘÍLOHA II
INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT ZVEŘEJNĚNY V SOULADU S ČLÁNKEM 21 (PRŮHLEDNOST A ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ)

392

PŘÍLOHA III
PARAMETRY KVALITY SLUŽBY

393

2010/C 008E/48

Mezinárodní dohoda o tropickém dřevě z roku 2006 *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. září 2008 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o tropickém dřevě z roku 2006 jménem Evropského společenství (11964/2007 — C6-0326/2007 — 2006/0263(CNS))

393

 

Čtvrtek 25. září 2008

2010/C 008E/49

DPH, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami *Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. září 2008 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s pojišťovacími a finančními službami (KOM(2007)0747 — C6-0473/2007 — 2007/0267(CNS))

396


Vysvětlivky k použitým symbolům

*

Konzultace

**I

Spolupráce: první čtení

**II

Spolupráce: druhé čtení

***

Postup souhlasu

***I

Spolurozhodování: první čtení

***II

Spolurozhodování: druhé čtení

***III

Spolurozhodování: třetí čtení

(Druh postupu se určuje právním základem navrženým Komisí)

Politické pozměňující návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem ▐.

Technické opravy a úpravy ze strany příslušných oddělení: nový text či text nahrazující původní znění je označen kurzivou; vypuštění textu je označeno symbolem║.

CS

 

Top