EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/20/ES z dne 9. marca 2005 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

OJ L 70, 16.3.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 79 - 80

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

16.3.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/17


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2005/20/ES

z dne 9. marca 2005

o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na nedavno širitev Evropske unije je treba ustrezno pozornost nameniti posebnemu položaju novih držav članic, zlasti v zvezi z doseganjem zastavljenih ciljev glede recikliranja in predelave iz člena 6(1) Direktive 94/62/ES (3).

(2)

Države, ki so postale članice Evropske unije na podlagi Pristopne pogodbe z dne 16. aprila 2003 potrebujejo več časa za prilagoditev njihovih sistemov recikliranja in predelave zastavljenim ciljem iz Direktive 94/62/ES.

(3)

Ker cilja te direktive, in sicer uskladitve nacionalnih ciljev za recikliranje in predelavo odpadne embalaže, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega ukrepa lažje doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenega cilja.

(4)

Glede na nadaljnjo širitev Evropske unije je treba ustrezno pozornost nameniti posebnemu položaju držav, ki bodo predvidoma pristopile pozneje.

(5)

Direktivo 94/62/ES je treba zato ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Členu 6 Direktive 94/62/ES se doda naslednji odstavek:

„11.

Države, ki so postale članice Evropske unije na osnovi Pristopne pogodbe z dne 16. aprila 2003 lahko doseganje zastavljenih ciljev iz odstavka 1(b), (d) in (e) preložijo na poznejši datum, ki ga bodo določile same, vendar ne pozneje kot na 31. december 2012 za Češko republiko, Estonijo, Ciper, Litvo, Madžarsko, Slovenijo in Slovaško; 31. december 2013 za Malto, 31. december 2014 za Poljsko in 31. december 2015 za Latvijo.“

Člen 2

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 9. septembra 2006. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedilo teh določb in korelacijsko tabelo med navedenimi določbami in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 9. marca 2005

Za Evropski parlament

Predsednik

J. P. BORELL FONTELLES

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  UL C 241, 28.9.2004, str. 20.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 17. novembra 2004 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 21. februarja 2005.

(3)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/12/ES (UL L 47, 18.2.2004, str. 26).


Top