EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0020

Direktiva 2005/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2005. o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

OJ L 70, 16.3.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 269 - 270
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 79 - 80

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/20/oj

13/Sv. 051

HR

Službeni list Europske unije

79


32005L0020


L 070/17

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE

09.03.2005.


DIREKTIVA 2005/20/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 9. ožujka 2005.

o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 95. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s postupkom utvrđenim u članku 251. Ugovora (2),

budući da:

(1)

U pogledu nedavnog proširenja Europske unije, treba voditi računa o specifičnoj situaciji u novim državama članicama, posebno u odnosu na postizanje ciljeva u vezi s recikliranjem i preradom koji su utvrđeni u članku 6. stavku 1. Direktive 94/62/EZ (3).

(2)

Države članice koje su pristupile Europskoj uniji na temelju Ugovora o pristupanju od 16. travnja 2003. zahtijevaju dodatno vrijeme kako bi prilagodile svoje sustave recikliranja i prerade ciljevima Direktive 94/62/EZ.

(3)

Budući da cilj ove Direktive, odnosno usklađivanje nacionalnih ciljeva recikliranja i prerade ambalažnog otpada, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego ih se u smislu opsega i djelovanja može na bolji način ostvariti na razini Zajednice, Zajednica može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno u članku 5. Ugovora. U skladu s načelom proporcionalnosti, kako je utvrđeno u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za postizanje tog cilja.

(4)

U pogledu daljnjeg proširenja Europske unije, treba također voditi računa o specifičnoj situaciji u zemljama za koje je planiran pristup u kasnijoj fazi.

(5)

Direktivu 94/62/EZ stoga treba na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Članku 6. Direktive 94/62/EZ dodaje se sljedeći stavak:

„11.

Države članice koje su pristupile Europskoj uniji na temelju Ugovora o pristupanju od 16. travnja 2003. mogu odgoditi postizanje ciljeva navedenih u stavku 1. točkama (b), (d) i (e) do datuma po njihovom izboru ali ne kasnije od 31. prosinca 2012. za Češku, Estoniju, Cipar, Litvu, Mađarsku, Sloveniju i Slovačku; 31. prosinca 2013. za Maltu; 31. prosinca 2014. za Poljsku; i 31. prosinca 2015. za Latviju.”

Članak 2.

1.   Države članice donose zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom do 9. rujna 2006. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba i korelacijsku tablicu između tih odredaba i ove Direktive.

Kada države članice donose ove odredbe, te odredbe prilikom njihove službene objave sadržavaju uputu na ovu Direktivu ili se uz njih navodi takva uputa. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 9. ožujka 2005.

Za Europski parlament

Predsjednik

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Vijeće

Predsjednik

N. SCHMIT


(1)  SL C 241, 28.9.2004., str. 20.

(2)  Mišljenje Europskog parlamenta od 17. studenoga 2004. (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od 21. veljače 2005.

(3)  SL L 365, 31.12.1994., str. 10. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 2004/12/EZ (SL L 47, 18.2.2004., str. 26.).


Top