EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1949

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1949 z dne 13. oktobra 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Nova Zelandija v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom, ter potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji (Besedilo velja za EGP)

C/2022/7423

OJ L 268, 14.10.2022, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1949/oj

14.10.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/46


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1949

z dne 13. oktobra 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Nova Zelandija v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom, ter potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako naj bi prispevala k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju in so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Nova Zelandija v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Nova Zelandija v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Komisija je 15. novembra 2021 sprejela Izvedbeni sklep (EU) 2021/1993 (3) o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Nova Zelandija v skladu s sistemom „My Covid Record“, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji.

(4)

Nova Zelandija je 19. aprila 2022 obvestila Komisijo, da so jo Cookovi otoki, Niue in Tokelav zaprosili, naj zaprosi za razširitev področja uporabe Izvedbenega sklepa (EU) 2021/1993, da bi se zajela tudi COVID-19 potrdila, izdana na Cookovih otokih, Niueju in Tokelavu. Kot je navedla Nova Zelandija, sta državi Cookovi otoki in Niue samoupravni državi v svobodni zvezi z Novo Zelandijo, Tokelav pa je nesamoupravno ozemlje Nove Zelandije. Nova Zelandija s to prošnjo izpolnjuje svoje obveznosti glede upoštevanja ključnih interesov Cookovih otokov, Niueja in Tokelava.

(5)

V zvezi s tem je Nova Zelandija Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19 za Cookove otoke, Niue in Tokelav v skladu s sistemom „My Covid Record“, tj. sistemom, ki ga zajema Izvedbeni sklep (EU) 2021/1993. Nova Zelandija je Komisijo obvestila, da meni, da se COVID-19 potrdila, ki se izdajajo v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Nova Zelandija obvestila Komisijo, da COVID-19 potrdila, ki se izdajo v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(6)

Nova Zelandija je Komisijo obvestila tudi, da Cookovi otoki, Niue in Tokelav priznavajo interoperabilna potrdila o cepljenju in testu, ki jih izdajo države članice in države EGP v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(7)

Komisija je 25. julija 2022 na prošnjo, ki jo je Nova Zelandija podala v imenu Cookovih otokov, Niueja in Tokelava, izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da so potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Nova Zelandija izda v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, kar omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih Nova Zelandija izda v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, vsebujejo potrebne podatke.

(8)

Poleg tega je Nova Zelandija obvestila Komisijo, da v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19, ki trenutno vključujejo cepivo Comirnaty.

(9)

Nova Zelandija je prav tako obvestila Komisijo, da v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom izdaja interoperabilna potrdila o testu za amplifikacijske teste nukleinske kisline in za antigenske teste, ki jih je Odbor za zdravstveno varnost, ustanovljen s členom 17 Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4), sprejel na podlagi priporočila Sveta z dne 21. januarja 2021 (5).

(10)

Poleg tega je Nova Zelandija obvestila Komisijo, da v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom ne izdaja interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(11)

Nova Zelandija je nadalje obvestila Komisijo, da se bodo pri preverjanju potrdil na Cookovih otokih, Niueju in Tokelavu osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja ali rezultata testa imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(12)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se COVID-19 potrdila, ki jih Nova Zelandija izda v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

COVID-19 potrdila, ki jih Nova Zelandija izda v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5), člena 6(5) in člena 7(8) Uredbe (EU) 2021/953.

(14)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi bilo treba povezavo Nove Zelandije z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Izvedbenim sklepom (EU) 2021/1993, razširiti na potrdila, izdana na Cookovih otokih, Niueju in Tokelavu.

(15)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje izvajanja tega sklepa ali njegovo odpoved, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(16)

Glede na potrebo po čimprejšnji razširitvi povezave Nove Zelandije z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, da bi se zajela potrdila, izdana v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom, bi moral ta sklep začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju in testu v zvezi s COVID-19, ki jih izda Nova Zelandija v zvezi s Cookovimi otoki, Niuejem in Tokelavom v skladu s sistemom „My Covid Record“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Povezava Nove Zelandije z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, se razširi na potrdila iz člena 1.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 13. oktobra 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).

(3)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1993 z dne 15. novembra 2021 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Nova Zelandija, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji (UL L 405, 16.11.2021, str. 20).

(4)  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(5)  Priporočilo Sveta z dne 21. januarja 2021 o skupnem okviru za uporabo in validacijo hitrih antigenskih testov ter vzajemno priznavanje rezultatov testov na COVID-19 v EU (UL C 24, 22.1.2021, str. 1).


Top