EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:268:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 268, 14 oktober 2022


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0820

Europeiska unionens

officiella tidning

L 268

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

65 årgången
14 oktober 2022


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) 2022/1934 av den 13 oktober 2022 om ändring av förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Nicaragua

1

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1935 av den 13 oktober 2022 om genomförande av förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

5

 

*

Rådets genomförandeförordning (EU) 2022/1936 av den 13 oktober 2022 om genomförande av förordning (EU) 2018/1542 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

7

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1937 av den 7 oktober 2022 om införande av ett namn i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Garam Amed Bali/Bunga Garam Amed Bali” [SUB])

9

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1938 av den 7 oktober 2022 om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning [”Sicilia” (SUB)]

10

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1939 av den 7 oktober 2022 om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning (”Vicenza” [SUB])

11

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1940 av den 7 oktober 2022 om beviljande av skydd enligt artikel 99 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av namnet ”Vézelay” (SUB)

12

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1941 av den 13 oktober 2022 om förbud mot introduktion, förflyttning, innehav, uppförökning eller frisläppande av vissa skadegörare enligt artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2031

13

 

*

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2022/1942 av den 13 oktober 2022 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2018/2019 vad gäller vissa växter för plantering av Jasminum polyanthum Franchet med ursprung i Uganda, om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel av dessa växter för plantering till unionens territorium samt om rättelse av genomförandeförordning (EU) 2020/1213 vad gäller växtskyddsåtgärder för införsel av vissa växter för plantering av Jasminum polyanthum Franchet med ursprung i Israel till unionens territorium

16

 

 

BESLUT

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1943 av den 13 oktober 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2019/1720 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

22

 

*

Rådets beslut (Gusp) 2022/1944 av den 13 oktober 2022 om ändring av beslut (Gusp) 2018/1544 om restriktiva åtgärder mot spridning och användning av kemiska vapen

24

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1945 av den 21 februari 2020 om handlingar som ska utfärdas av medlemsstaterna i enlighet med artikel 18.1 och 18.4 och artikel 26 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen (delgivet med nr C(2020) 1114)

26

 

*

Kommissionens beslut (EU) 2022/1946 av den 10 oktober 2022 om ändring av beslut (EU) 2015/1937 vad gäller mandatperioden för ledamöterna i den europeiska finanspolitiska nämnden

29

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1947 av den 13 oktober 2022 om ändring av genomförandebeslut (EU) 2020/1550 genom uppdatering av det fleråriga kontrollprogrammet för perioden 2021–2025 och inrättande av kontrollprogrammet för 2023

31

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1948 av den 13 oktober 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Förbundsrepubliken Brasilien är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

43

 

*

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2022/1949 av den 13 oktober 2022 om fastställande, i syfte att underlätta den fria rörligheten inom unionen, av att covid-19-intyg som utfärdas av Nya Zeeland med avseende på Cooköarna, Niue och Tokelauöarna är likvärdiga med de intyg som utfärdas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/953 ( 1 )

46

 


 

(1)   Text av betydelse för EES.

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top