EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0228

Uredba Komisije (ES) št. 228/2008 z dne 13. marca 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 glede intenzivnosti kontrole oddaje in neposredne prodaje mleka

OJ L 70, 14.3.2008, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 009 P. 217 - 218

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/228/oj

14.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 70/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 228/2008

z dne 13. marca 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 595/2004 glede intenzivnosti kontrole oddaje in neposredne prodaje mleka

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (1) in zlasti člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 22(1) Uredbe Komisije (ES) št. 595/2004 (2), ki določa podrobna pravila za uporabo Uredbe (ES) št. 1788/2003, določa najmanjšo intenzivnost kontrole pri oddaji in neposredni prodaji. Navedeno kontrolo je treba vključiti v splošni načrt kontrole, ki se oblikuje na podlagi analize tveganja.

(2)

Bolgarija in Romunija prvič uporabljata sistem dajatev v 12-mesečnem obdobju 2007/2008. Zaradi lažjega izvajanja novega sistema mora biti navedenima državama članicama dovoljeno, da v prehodnem obdobju enega leta zmanjšata intenzivnost kontrole oddaje.

(3)

Izkušnje so pokazale, da je v državah članicah število proizvajalcev z eno ali dvema kravama še vedno visoko, zlasti pri neposredni prodaji. Če bi se za navedene proizvajalce obdržala enaka intenzivnost kontrole, bi to nesorazmerno obremenilo upravo in bi lahko odvrnilo pozornost kontrolnih ukrepov od dejavnosti, ki pomenijo večje tveganje. Zato bi bilo primerno, da se intenzivnost kontrole za male neposredne prodajalce, ki proizvajajo količine, manjše od 5 000 kg ekvivalenta mleka, zmanjša.

(4)

Da bi države članice lahko koristile ugodnosti manj obremenjujočega stanja, ki je posledica prilagojene intenzivnosti kontrole, ter ob upoštevanju, da se v skladu s členom 19(2) Uredbe (ES) št. 595/2004 kontrola izvaja delno v zadevnem 12-mesečnem obdobju in delno po njem, je primerno, da se prilagojena intenzivnost kontrole uporablja v 12-mesečnem obdobju 2007/2008, tj. v obdobju z začetkom 1. aprila 2007 in koncem 30. marca 2008.

(5)

Uredbo (ES) št. 595/2004 je treba zato ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 22 Uredbe (ES) št. 595/2004 se spremeni:

1.

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

2 % proizvajalcev za 12-mesečno obdobje 2007/2008 in za naslednja 12-mesečna obdobja, razen v primeru Bolgarije in Romunije, kjer se v 12-mesečnem obdobju 2007/2008 pregleda vsaj 1 % proizvajalcev;“;

2.

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Kontrola iz člena 21(2) zajema najmanj:

(a)

5 % proizvajalcev; ali

(b)

naslednji dve skupini:

(i)

1 % proizvajalcev, katerih posamična referenčna količina neposredne prodaje je manjša od 5 000 kg in katerih deklarirana neposredna prodaja v zadevnem 12-mesečnem obdobju je manjša od 5 000 kg mleka ali ekvivalenta mleka;

(ii)

5 % proizvajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke (i).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. aprila 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. marca 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 123. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1186/2007 (UL L 265, 11.10.2007, str. 22).

(2)  UL L 94, 31.3.2004, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).


Top