EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:253:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 253, 16. júla 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 253

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Ročník 64
16. júla 2021


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Európskeho parlamentu (EÚ, Euratom) 2021/1163 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana (štatút európskeho ombudsmana) a zrušuje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom

1

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

NARIADENIA

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1164 z 12. júla 2021, ktorým sa názvu „Willamette Valley“ (CHZO) udeľuje ochrana podľa článku 99 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013

11

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1165 z 15. júla 2021, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy ( 1 )

13

 

*

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/1166 z 15. júla 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2019/947, pokiaľ ide o odloženie dátumu uplatňovania v prípade štandardných scenárov prevádzky s priamym vizuálnym kontaktom alebo mimo neho ( 1 )

49

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1167 z 27. apríla 2021, ktorým sa na obdobie od roku 2022 stanovuje viacročný program Únie na zber a správu biologických, environmentálnych, technických a socioekonomických údajov v odvetviach rybolovu a akvakultúry

51

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2021/1168 z 27. apríla 2021, ktorým sa stanovuje zoznam povinných prieskumov na mori a prahových hodnôt ako súčasť viacročného programu Únie na zber a správu údajov v odvetví rybolovu a akvakultúry od roku 2022

92

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top