EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2021:253:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 253, 16. heinäkuuta 2021


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0812

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 253

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

64. vuosikerta
16. heinäkuu 2021


Sisältö

 

I   Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Euroopan parlamentin asetus (EU, Euratom) 2021/1163, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2021, Euroopan oikeusasiamiehen tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista(Euroopan oikeusasiamiehen ohjesääntö) ja päätöksen 94/262/EHTY, EY, Euratom kumoamisesta

1

 

 

II   Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset

 

 

ASETUKSET

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1164, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2021, suojan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 99 artiklan mukaisesti nimitykselle ”Willamette Valley” (SMM)

11

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1165, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, tiettyjen luonnonmukaisessa tuotannossa käytettävien tuotteiden ja aineiden sallimisesta ja niiden luetteloiden laatimisesta ( 1 )

13

 

*

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/1166, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2021, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/947 muuttamisesta suorassa näköyhteydessä tai suoran näköyhteyden ulkopuolella harjoitettavaa toimintaa koskevien vakioskenaarioiden soveltamispäivän lykkäämisen osalta ( 1 )

49

 

 

PÄÄTÖKSET

 

*

Komission delegoitu päätös (EU) 2021/1167, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2021, unionin monivuotisesta ohjelmasta kalastus- ja vesiviljelyalan biologisten, ympäristöä koskevien, teknisten ja sosioekonomisten tietojen keruuta ja hallintaa varten vuodesta 2022 alkaen

51

 

*

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/1168, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2021, pakollisten merellä tehtävien tieteellisten tutkimusten luettelosta sekä kynnyksistä osana unionin monivuotisessa ohjelmassa toteutettavaa kalastus- ja vesiviljelyalan tietojen keruuta ja hallintaa vuodesta 2022 alkaen

92

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top