Help Print this page 

Document L:2014:159:TOC

Title and reference
Úradný vestník Európskej únie, L 159, 28. mája 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 159

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
28. mája 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie)

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) ( 1 )

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) ( 1 )

32

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

40

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z 21. februára 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2014 z 27. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 383/2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) ( 1 )

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 576/2014 z 27. mája 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/302/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/166/EÚ o zriadení SHARE-ERIC

52

 

 

2014/303/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. februára 2014 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami (ECB/2014/8)

54

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/304/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 20. februára 2014 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/9)

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top