EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:159:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 159, 28. mája 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0790

Úradný vestník

Európskej únie

L 159

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 57
28. mája 2014


Obsah

 

I   Legislatívne akty

Strana

 

 

SMERNICE

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie)

1

 

*

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/67/EÚ z 15. mája 2014 o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb, ktorou sa mení nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu („nariadenie o IMI“) ( 1 )

11

 

 

ROZHODNUTIA

 

*

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2014/EÚ z 15. mája 2014 o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ) ( 1 )

32

 

 

II   Nelegislatívne akty

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o nadobudnutí platnosti Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Tureckou republikou o účasti Tureckej republiky na práci Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť

40

 

 

NARIADENIA

 

*

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 574/2014 z 21. februára 2014, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 o vzore, ktorý sa použije na vypracovanie vyhlásenia o parametroch pre stavebné výrobky

41

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 575/2014 z 27. mája 2014, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 383/2012, ktorým sa stanovujú technické požiadavky s ohľadom na vodičské preukazy, ktoré obsahujú pamäťové médium (mikročip) ( 1 )

47

 

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 576/2014 z 27. mája 2014, ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny

50

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2014/302/EÚ

 

*

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 27. mája 2014, ktorým sa mení rozhodnutie 2011/166/EÚ o zriadení SHARE-ERIC

52

 

 

2014/303/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 20. februára 2014 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami (ECB/2014/8)

54

 

 

USMERNENIA

 

 

2014/304/EÚ

 

*

Usmernenie Európskej centrálnej banky z 20. februára 2014 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk (ECB/2014/9)

56

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top