EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:343:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 343, 29. december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

doi:10.3000/17255147.L_2010.343.slk

Úradný vestník

Európskej únie

L 343

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 53
29. decembra 2010


Obsah

 

II   Nelegislatívne akty

Strana

 

 

MEDZINÁRODNÉ DOHODY

 

*

Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Japonskom o vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach

1

 

 

NARIADENIA

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1256/2010 zo 17. decembra 2010, ktorým sa ustanovujú rybolovné možnosti pre určité zásoby rýb v Čiernom mori na rok 2011

2

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1257/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa predlžujú dočasné výnimky z nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958 o používaní jazykov v Európskom hospodárskom spoločenstve a nariadenia č. 1 z 15. apríla 1958, ktorým sa určujú jazyky používané Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu, zavedené nariadením (ES) č. 920/2005

5

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1258/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa na rybársky hospodársky rok 2011 stanovujú orientačné ceny a ceny výrobcu z Únie pre určité produkty rybného hospodárstva podľa nariadenia (ES) č. 104/2000

6

 

*

Nariadenie Rady (EÚ) č. 1259/2010 z 20. decembra 2010, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca v oblasti rozhodného práva pre rozvod a rozluku

10

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1260/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa na rok 2011 uverejňuje nomenklatúra poľnohospodárskych výrobkov pre vývozné náhrady zavedená nariadením (EHS) č. 3846/87

17

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1261/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa ukladá dočasné vyrovnávacie clo na dovoz určitých tyčí z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii

57

 

*

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1262/2010 z 22. decembra 2010, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 462/2010, (EÚ) č. 463/2010 a (EÚ) č. 464/2010, pokiaľ ide o lehotu výberových konaní na zníženie dovozného cla na dovoz kukurice do Španielska a Portugalska a ciroku do Španielska na kvótový rok 2010, ako aj dátum uplynutia platnosti uvedených nariadení

76

 

 

ROZHODNUTIA

 

 

2010/813/EÚ

 

*

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 22. decembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/25 o schválení objemu emisie mincí v roku 2010 (ECB/2010/32)

78

 

 

Korigendá

 

*

Korigendum k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 772/2010 z 1. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 555/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, pokiaľ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 232, 2.9.2010)

79

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top