EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2010:343:TOC

Europeiska unionens officiella tidning, L 343, 29 december 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2628

doi:10.3000/17252628.L_2010.343.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

L 343

European flag  

Svensk utgåva

Lagstiftning

53 årgången
29 december 2010


Innehållsförteckning

 

II   Icke-lagstiftningsakter

Sida

 

 

INTERNATIONELLA AVTAL

 

*

Information om datum för ikraftträdande av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål

1

 

 

FÖRORDNINGAR

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1256/2010 av den 17 december 2010 om fastställande av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd i Svarta havet för 2011

2

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1257/2010 av den 20 december 2010 om förlängning av giltighetstiden för de tillfälliga bestämmelser om undantag från förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen och förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall användas i Europeiska atomenergigemenskapen som införts genom förordning (EG) nr 920/2005

5

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1258/2010 av den 20 december 2010 om fastställande för fiskeåret 2011 av orienteringspriser och unionens produktionspriser för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000

6

 

*

Rådets förordning (EU) nr 1259/2010 av den 20 december 2010 om genomförande av ett fördjupat samarbete om tillämplig lag för äktenskapsskillnad och hemskillnad

10

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1260/2010 av den 22 december 2010 om offentliggörande för 2011 av den exportbidragsnomenklatur för jordbruksprodukter som upprättats genom förordning (EEG) nr 3846/87

17

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1261/2010 av den 22 december 2010 om införande av en provisorisk utjämningstull på import av vissa stänger av rostfritt stål med ursprung i Indien

57

 

*

Kommissionens förordning (EU) nr 1262/2010 av den 22 december 2010 om ändring av förordningarna (EU) nr 462/2010, (EU) nr 463/2010 och (EU) nr 464/2010 vad gäller sista dagen för anbudsförfarandena för nedsättning av importtullen för import av majs till Spanien och Portugal och sorghum till Spanien för kvotåret 2010 samt av sista giltighetsdagen för de förordningarna

76

 

 

BESLUT

 

 

2010/813/EU

 

*

Europeiska centralbankens beslut av den 22 december 2010 om ändring av beslut ECB/2009/25 om godkännande av den mängd mynt som ska ges ut 2010 (ECB/2010/32)

78

SV

De rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.

Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.

Top